Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 29. dubna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 29. dubna, 2018

Prátelé, deje se to, dochází k velkému odhalení všeho, co bylo skrýváno. Príslušníci Kabaly jsou odhalováni jeden po druhém a ti, kdo je podporovali a kryli, zažívají pád. Vidíte, jak jsou lidé, kterým jste ješte pred pár lety verili, odhalováni jako zlá monstra, která pijí krev a jedí maso vašich drahých detí. Pro ne je to všechno velká hra. Na Zemi žijí z utrpení lidské rasy. Používají vše, co mají pod kontrolou, aby vám zpusobili utrpení. Energie, kterou získají z vašeho utrpení, je pro ne kyslíkem života. Jenom ted to zacínáte sami videt, když se dožadují tretí svetové války, protože potrebují energii, kterou by z ní získali. Jediný clovek, který vám ríká pravdu, je p. Trump, který sám hodne riskuje. Vzal si za své, že vás zachrání pred totální zkázou. Pravdivost této skutecnosti je prístupná pro všechny, kdo to chtejí videt. Kabala vlastní vaši televizi a noviny a bude vám ríkat pouze svoji verzi toho, co se vlastne deje. V televizi, ani v novinách nenajdete ani slovo pravdy, protože jsou to zbrane Kabaly, které proti vám používá. Musíte uznat, že se jim dobre darilo vytváret strach a udržovat vás pod kontrolou. Jakmile zacnete vše zpochybnovat, je s jejich hrou konec a budou odhaleni. Pak se budete sami sebe ptát, jak jste mohli verit tak nehorázným lžím a prijímat je.

Kabala má dvoutisíciletou zkušenost v tom, jak vás obelhávat. Vše, co jste se ucili, je založeno na tech lžích. Nekterým z vás to moc nesedí. Já vím, má drahá, že jsi je nedokázala prijmout a dávno predtím, než jsme se poznali, jsi zacala svou vlastní cestu k nalezení pravdy. V duši jsi vedela, že irské dejiny, kterým vás ucili, nebyly pravdivé. Tvá duše to neprijala jako pravdu, takže jsi to zpochybnovala a nalezla jsi skutecnou pravdu, která je naprosto úžasná. Výzkum Michaela Tsariona ohledne starého Irska ukazuje, co jsou Irové zac a co je Irsko a co je duvodem pro znicení irské DNA, což je pro Kabalu mimorádne duležité.

Když si jednou Irové uvedomí, kdo jsou, je s Kabalou konec. Jezuité se dostali do dost velkých problému, když vytvorili HOLOKAUST a skoro se jim to povedlo. Bylo vám receno, že to byl hladomor. Irové byli drženi britskou korunou pri zdi po mnoho let. Ted byl dosazen do funkce Leo Varadkar, aby znicil irskou DNA tím, že zaplaví Irsko temi, co tam nepatrí. Deje se vám to pred ocima. On to neskrývá a vy nevidíte, o co se vlastne jedná.

Co by vám to, Irum, udelalo, kdybyste se pozvedli? Držíte zbytek sveta v šachu, když odmítáte videt fakta, která máte pred nosem. Pred 2000 lety jste byli vudci lidstva. Ucili jste svet. Vedeli jste, kdo jste. Dlužíte to všem tem, kdo jsou utiskováni a pod kontrolou, všude na svete, aby si vzali svoji moc zpátky od tech, kterí ji vzali vám. Stujte pevne pri vedomí toho, kdo jste.

Ctete: IRELAND: TEMPLE WITHOUT WALLS by Michael Tsarion.

Americané musí celit nepríjemné pravde, že jejich prezidenti nesloužili jim, ale Kabale a Novému svetovému rádu. Ale Kabala má ted tu cestu zablokovanou p. Trumpem. Sluhové Nového svetového rádu se k nemu tlací na návštevu v nadeji, že se jim povede zmenit jeho názor tím, že mu budou lichotit a chválit ho, ale to na nej neplatí. At ho Buh žehná a chrání. Lidstvo ho potrebuje.

Vyhradte si cas a úsilí, abyste se plne spojili s vaším pravým já a s tím, proc jste v této dobe na Zemi. Máte velmi duležitý úkol. Dali jste si za úkol zachránit lidstvo a Zemi zpod nadvlády Kabaly. Je vás ted dost probuzených na to, abyste si vzali svoji vládu zpátky. Víte, že se jim nedá verit, tak jim svou duveru nedávejte. Odstrante si šupiny z ocí a podívejte se na to, jakoby na tom závisel váš život, protože je to skutecne tak. Podívejte se na vše, co vám Kabala vnutila. Podívejte se na vše, co po vás žádá. Víte, že rok 2018 je rokem, kdy si musíte vzít svou vládu zpátky. Vše bude pripraveno, aby to bylo co nejsnadnejší. My, na této strane života, budeme s vámi na každém kroku vaší cesty. Všichni predkové ze všech koutu sveta vás podporují. Vyžádalo si obrovskou námahu, uskutecnit tuto transformaci.

Bez tretí svetové války ztratí Kabala svou mocnou vládu nad lidstvem. Jejich prežití na Zemi je závislé na zabíjení lidí, protože potrebují energii, kterou z toho získají. Budou vám lhát, aby dostali to, co chtejí. Nikdy nezapomente na ZBRANE HROMADNÉHO NICENÍ; nenechte se znovu napálit. Nikdo, kdo prosazuje válku, není prítelem lidstva, bez ohledu na to, jak se vás bude snažit presvedcit, že je to oprávnené. At je vaší prioritou mír. V r. 21018 není zapotrebí, aby byl nekdo hladový, bez domova anebo vzdelání. Byl to úmysl, že nekterým cástem vašeho sveta chybí vše, co je lidem potreba k životu. Když lidstvo prevezme kontrolu zpátky, prestane všechno nepotrebné utrpení. Všichni budou žít v míru a harmonii.

Ve vašem svete existují dobrí lidé, kterí se starají a pracují pro lepší budoucnost lidstva. Minulý týden byla v Londýne duležitá konference, která plánovala budoucnost. Úcastníci prišli z mnoha cást sveta, aby diskutovali o tom, jak jít dále.

Má drahá, používají zoufalé prostredky, aby zabránili prežití lidstva. Bohužel, pomáhají jim lidé, kterí v živote selhali, kterí si chtejí zoufale omluvit svuj bídný život. Takové lidi je treba litovat. Modlete se za ne. Úspech bude váš. My udeláme, co jsme si predsevzali, že udeláme, a v case podle nás a ne podle tech, co všemu odporují. Víme, kdy je pro to správný cas.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky

David vám chce podekovat za milá prání a podporu. Znamená to pro nej víc, než si dovedete predstavit. Dekuji.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na podporu právních výdaju prostrednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |