Home > > Montague Keen - 29. brezna, 2015

Montague Keen - 29. brezna, 2015

Když jsem odešel do sveta ducha, nikdy jsem nemel v úmyslu stát se tím, kdo bude otevírat vaše mysle ohledne vaší skutecné historie. Když to deláme spolecne, mužeme zachránit vaši planetu pred temi, kdo jsou rozhodnuti znicit lidstvo a prevzít planetu pro sebe. Mnohokrát již ukázali, co jsou zac, ale vy jste nepochopili, co se vlastne deje. Meli byste precíst zprávu Alexandra Solženicyna, zprávu z první ruky o hruzách, [ pdf document ] které se verejne dely ve dvacátém století, kdy mnozí z vás žili. Vždy to bylo skryto. To ukazuje, co se každý den deje a vy to nevidíte. Když si zvolíte to nevidet, stáváte se spoluviníky. Je to vážná záležitost.

Veronika a já nejsme jediní, kdo se snaží otevrít vám oci. Jsou mnozí, kdo hledali a našli pravdu. Sdílejí ji s vámi. Abyste mohli nejak naložit s tímto VELKÝM PODVODem, musíte se vrátit do starého Irska, kdy Rím a další zacali s jeho prevzetím.

Z písemností CONORa MAC DARIho:

" Hierarchie v Ríme vedela, že irská církev IESA CRIOST (Ježíše Krista) zavedla na západe kontinentu krestanství, nebo uctívání slunce.

Systematické potlacování faktu, což je témer neuveritelné, ohledne historie toho, ceho Irsko dosáhlo, je bezostyšné a provádely ho již zmínené subjekty. Je nad slunce jasné, že dejiny Irska napsali jeho neprátelé.

Politika destrukce, potlacování a pozmenování byla v Irsku praktikována Rímem, a byla provádena i na západ od kontinentu. V Mexiku, jako i jinde, bylo vše, co se podobalo krestanství, dle možnosti zniceno. Rímští kneží znicili všechny knihy, co našli a ty co zachovali, byla zmeneny. Vymazali celé kapitoly z písemností domorodých historiku, kterí psali o dejinách Mexika.

Když uvážíme, že Irové byli „Fénicané“ a také, jak se ukázalo, že “Židé“ byli knežským kultem irské rasy, je jasné, že identita techto lidí je jedno a totéž. Badatelé si všimli vztah mezi „Židy“ a „Fénicany“ a prisoudili jim zásluhy za rozšírení židovské kultury a vlivu. Nechali nás, abychom si mysleli, že se toto spojení týká DVOU NÁRODu, obývajících sousední cásti zeme - Židé že obývají vnitrozemí s pastvinami a Fénicané pobreží. Dle toho to posuzovali i badatelé. „Fénicané“ a „Židé“ byli jedna a ta samá rasa, jako jí jsou dva bratri žijící v jedné domácnosti anebo otec a syn v jedné rodine.

Jsou to pouze falešná jména irské rasy; sídlem, centrem a domovskou zemí bylo Irsko, nikoliv východní pobreží Stredomorí ci Sýrie.

TOTO UKAZUJE NA VELKÝ PODVOD V DEJINÁCH A JISTE POMuŽE TOMU, ABY BYL ZÍSKÁN JASNÝ POHLED NA MINULOST A ABY SE RYCHLE ROZŠÍRILO POVEDOMÍ O TOMTO PODVODU, KTERÝ NA NÁS UŠILI.

TENTO PODVOD BYL PRÍCINOU NEJASNOSTÍ MEZI VEDCI A BADATELI. ALE IDENTITA TECH „TRÍ RAS“, tj. ŽE SE JEDNÁ O JEDNU RASU, JE SKUTECNOSTÍ, KTERÁ JE ZDE UVÁDENA POPRVÉ.

Toto odhalení pomuže budoucím badatelum a filologum vystopovat a vyjmenovat zmeny, k nimž došlo ve trech písmech: irském, hebrejském a fénickém. Jedná se o variaci jednoho.

Irové byli inspirující zakladatelé krestanství, což je jasne videt z toho, co bylo doposud odhaleno a jejich rituály jsou stále videt v zakamuflovaném krestanském uctívání slunce v dnešní dobe. To vše poukazuje na to, že na krestanech celého sveta byl spáchán podvod, strašný a krutý. Prícina toho již není tajemstvím

Na JEHO pocest, na JEHO oslavování a UCTÍVÁNÍ, vystaveli ty velké a nádherné pyramidy, veže, obelisky, sfingy a chrámy. Krátce receno, všude lze najít jejich práci a myšlenky - od ruin kamenných chrámu v Angkor Watu v daleké Kambodži, od Ellory a Jeskynného chrámu v Elefante v Indii, až po ostrovy v Pacifiku, od Irska po Egypt, od Sýrie po Peru, Yukatán a Mexiko. Charakter jejich díla si nelze splést.

Fakta jsou tak jasná, že si je nelze splést nebo odložit stranou, existují presvedcivé a jednoznacné dukazy; ukazují svetu, že náboženské instituce a civilizace, které existovaly na západním kontinentu po tisíce let, prinesli kneží starého irského uctívání slunce a náboženství IESA CHRIOST, BOHA SLUNCE. "


Nikdy nebylo tak duležité poznat a chápat pravdu. Dochází k obrovským zmenám a musíte chránit sebe a vaši planetu. Jedná se o situaci, kdy bud zvítezíte, nebo padnete. Spolecne mužete lehce zvítezit. Neztežujte si to. My, v duchu, jsme pripravovali vaše probuzení již nejakou dobu. Potrebovali jsme klícové lidi, jako je Veronika, aby byli na svých místech a fungovali jako prostredníci. Když plne pochopíte, co bylo udeláno, aby vás obelhali s cílem prevzít kontrolu, celý obraz bude absolutne jasný a vy radostne podniknete potrebné kroky, abyste prevzali zpet kontrolu nad tím, co je právem vaše. Zachráníte Planetu Zemi pro príští generace, aby žily v míru a lásce.

Prosím, pokracujte v posílání lásky a svetla do Londýna a všem ley liniím, aby se uvolnila ta nádherná energie pro lidstvo. Posílám lásku a vdecnost všem, kde s touto prací pomáhají. Je to cennejší než si uvedomujete. Prosím, také posílejte lásku a svetlo tem, kdo mají poslání zachránit lidstvo pred záhubou. Spolecne tvoríte 99%. Mužete to udelat. Nemohou uspet bez vaší pomoci. Je cas ríct NE.

Udelej si pro sebe cas. Potrebuješ si odpocinout. Dej si pauzu, potrebuješ ji. Útoky jsou vycerpávající. Brzy, moje drahá budou minulostí.


Miluji te navždycky. Tvuj oddaný Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |