Home > > Montague Keen - 5. dubna2015

Montague Keen - 5. dubna2015

Zdravím všechny o techto velikonocních svátcích. O Velikonocích je obvyklé jíst cokoládu. Veronika se vždy postarala o to, abych mel stálou zásobu mé oblíbené cokolády. Preji vám všem radostný den.

Jak se zvyšuje podíl denního svetla, svetlo lidstva svítí ješte jasneji. Odhaluje vše, co je temné a zkorumpované. Vaše probuzené mysle již nemohou déle prijímat lži, které jsou vám verejne predkládány jako pravda, zejména v televizi a v novinách. Pravdu již nelze více skrývat. Zacali jste se ptát a sami zjištovat pravdu. Jste šokováni nad bezuzdnou arogancí lží, urážejících vaši inteligenci. Kabala si zacala uvedomovat, že jim již neprojdou jejich „propracované príbehy“, které nahrazovaly pravdu. Byly odhaleny.

Dnes chci, abyste se dovedeli, jakou pravdu odhalili jiní. Nejsem sám, kdo na to poukazuje. Budoucnost lidstva závisí na tom, abyste prijali absolutní pravdu a zavrhli falešné dejiny, které vám byly úmyslne vnuceny. Vyhlazování lidstva probíhalo kolem vás po mnoho let a vy jste si toho nebyli vedomi. Bylo to naplánováno a provádeno Kabalou, s vaší pomocí. Je cas to zastavit. Spolecne reknete NE, již se nebudu podílet na tomto vraždení lidské rasy. Jste v situaci VY nebo ONI. O cem vás ucili, že zacalo na Východe, není pravda. Zacalo to na Západe.

Dnes citujeme z knihy Andrewa Powera - IRSKO, ZEME FARAONu.

Str. 69.: "zlatoústí zrádci“ jako Clinton, Blair a další vysoce postaveni 'globální' politici (ve skutecnosti loutky systému) jsou strategicky umísteni, aby kontrolovali formy podvodu a aby nás udrželi v nekonecné stádovitosti a vyjevenosti. Znají zpusob, jak udržet „nicemné žrouty“ (jak jeden príslušník elity posmešne nazval tzv. masy) ve vzájemných konfliktech. Rozdeluj a panuj je stále platná poucka. Dobrým príkladem je Irsko, i když stejný vzorec byl používán ve vetšine zemí po celou dobu. Využívají historické a mytologické události, jako napr. Bitvu u Boynu, aby podporili svoji agendu, a my o tom zatím nevíme. Jeden príklad: tzv. „irský mírový proces“ ve své stávající podobe (2003) nebude fungovat - ani se o tom nikdy neuvažovalo, a ani nikdy nebude - je to pouze další kamínek na podporu agendy matení lidí. Bude to jasnejší, když se ten príbeh víc rozvine“.

Str. 91.: "Bylo by ode me nezodpovedné, kdybych ukoncil tuto kapitolu, aniž bych krátce zmínil nejhorší „konspiraci“. Slyšeli jste nekdy o Protokolech sionských mudrcu? Tento neslavný dokument se vynoril na svetlo v Rusku v r. 1905 a byl prekládán Viktorem Marsdenem v Londýne v r. 1910. Marsden konstatoval, že na protokolech nemohl pracovat víc než 30 minut najednou, jelikož obsahovaly príliš zla. Má se za to, že se jednalo o zápis ze schuzky kabaly židovských bankéru, jejichž zámerem bylo vládnout svetu tak, že zmanipulují goje ( židovská hanlivá prezdívka lidí nežidovského puvodu). I když byly tyto písemnosti predloženy verejnosti, vznikly kvuli nim divoké pre, zda jsou pravé ci ne. V Bernu, ve Švýcarsku došlo v letech 1934-1935 k projednání pred soudem, aby rozhodl o jejich pravosti. Soud byl ukoncen tím, že Protokoly jsou podvrh. Byl to divný rozsudek, pokud se tím chtelo dokázat, že nikdy neexistovaly. Kdyby se jednalo o podvrh, musel by existovat originál. Je to složitý a matoucí prípad a zaslouží si samostatnou pozornost“.

Dovolím se zde jenom jednu poznámku, a sice tu, že myšlenky z Protokolu byly puvodne sepsány v r. 1864 Mauricem Joly, rozenkruciánem a vynikajícím francouzským právníkem, v pamfletu Dialogy v pekle mezi Machiavellim and Montesquieuem. V té dobe to bylo považováno za útok na politické ambice Napoleona, ale také to ukazovalo na temné ruce tajných spolecností. Tvrdilo se, že Protokoly jsou dílem iluminátu z 18. století, kterí v žádném prípade nebyli pouze židovského puvodu, i když nekterí clenové byli. Použijeme nekolik príkladu z Protokolu iluminátu, abychom v této kapitole víc zduraznili tvrzení, že za oponou v trunním sálu pracuje neco velmi mocného, co není spojeno s žádným náboženstvím, ani národností. Pro dobro anebo pro zlo, kdo ví…?

Jsme mimorádne silní - pred naší mocí nelze uniknout… národy nikdy nemohou dospet k žádné dohode, aniž bychom v tom nemeli prsty my…Ani na chvíli si nemyslete, že tato prohlášení jsou jen prázdná slova, pozorne premýšlejte o tom, jaký úspech jsme zajistili darwinismu, marxismu, nietschizmu… Naše síla bude v soucasném potácejícím se svete neporazitelnejší než cokoliv jiného.“

Str.104.: "Tyto myšlenky vypadají velmi pesimisticky, ale pouze pochopením toho parazitního systému máme nejakou nadeji na to, abychom jej porazili a porazit jej musíme, abychom osvobodili své mysle. Nakonec musel být ucinen záver, že jsou to rody elit, kdo vytvoril parazitický systém, Globální vezení, vezení bez mríží. Nikdo není schopen logicky vysvetlit tento podvod. Jak muže nekdo vysvetlit klam tak velký a všudyprítomný, že pro vetšinu lidí je nemožné jej pochopit? Jeden z „veznitelu“ se smeje: „Pouze malá tajemství musí být utajována, velká jsou chránena sama od sebe, protože jim verejnost neverí“.

Napríklad, ilumináti si uvedomili, že jejich záznamy mohou být jednou odhaleny verejnosti. Proto napsali své protokoly tak, aby to vypadalo, že se jedná o židovské cili sionistické spiknutí, mající za cíl privést všechny lidi pod jednu svetovou tyranskou vládu. Dokonce zámerne nazvali tento dokument „Protokoly sionských mudrcu“. Prostrednictvím tohoto dokumentu mazane zavedli židovské hanlivé slovo pro oznacení svých obetí - nežidovských góju.

Pro dnešek to stací. Prosím, pochopte, že tato informace je pro vás životne duležitá, pokud chcete prežít to, co se má ve vašem svete stát. Pyramida strachu se kymácí. Nemuže prežít svetlo. Posílání svetla do všech ley linií a do Londýna zabírá. Lidstvo musí prežít. Každý z vás muže sehrát roli ve veci svého prežití, dokonce i z pohodlí svého kresla.

Pro Veroniku to byl mimorádne nárocný víkend. Útoky zesílily. Všichni, kdo se snaží vést vás ke svetlu, jsou silne napadáni. Vytvoríme Centra. Budeme lidstvu pomáhat zvládnout prechod od kontroly ke svobode. Potrebujete plne pochopit, nakolik jste byli ovládáni, kdo vás ovládal a kdo pozmenil vaše dejiny a vytvoril falešná náboženství, aby navždy zajistil, že bude docházet ke konfliktum. Potrebovali prolévání krve a strach, aby prežili… a vy jste jim to poskytovali.

To vše koncí, má drahá. Útoky prestanou a budeš žít v míru. Pak se naše práce rozjede naplno.

Jsem vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

< previous message | next message >


Share |