Home > > Montague Keen - 28. kvetna, 2017

Montague Keen - 28. kvetna, 2017

Toto je mimorádná doba, kdy se deje neocekávané a lidé se ukazují v pravém svetle a ne v podobe, kterou predstírají. Deje se to v celosvetovém merítku. Znovu vám pripomínám, že „nic není, jak se zdá“. Musíte zustat ostražití. Berte v potaz vše, co je vám neocekávaným zpusobem ukazováno. Rád bych ti pripomnel první návštevu na Tare (Tara - posvátné území Irska - pozn.pr.), když jste ty, J, A, B a G stáli u kamene Lea Fail. Meli jste plánu, aby každý z vás nahlas precetl Odvolání smluv duše od Andrewa Bartzise. Každý z vás kousek precetl, krome G, který váhal a byl velmi bojácný. Nebyl schopen text precíst. To, má drahá, ti melo otevrít oci, aby sis´ uvedomila, že s tebou nesouzní, ani s našimi cíli. Je ovládán jezuity, kterým slouží; at již za pomoci kontroly mysli anebo zámerne. Ted o tom již nepochybuješ, protože se projevil, když vyhrožoval tobe a také tvé práci pro lidstvo. Modli se za nej. Je to muž, který se bojí a který chce sedet na obou židlích: má zustat s Vatikánem aneb má z jeho spáru uniknout? Nikam se nelze schovat, protože je vše odhalováno.

Jsme úspešní, protože byl ucinen velký pokrok v osvobození lidstva z okovu otroctví mimozemských sil, tajných spolecností a vlád, což až doposud zustávalo skryto. Na Zemi jsou ted velké postavy minulosti, aby zajistily velký posun do svetla. Je vám poskytována všemožná podpora, abyste se posunuli kupredu, k vytvorení sveta beze strachu, kde clovek muže žít v míru. My, na této strane života vám ted ukazujeme, kde je zablokována energie, kde jsou potlaceny vedomosti a ukryty portály. Máme velkou radost, že mužeme pracovat s tebou a tvými práteli na osvobození techto energií. Tri v jednom je zaktivováno. Každým dnem je to aktivnejší.

Náš starý prítel, Gerald [profesor Gerald Hawkins z Washingtonu, který odešel k duchu v r. 2003] je natešený, že bude moct pracovat prímo s tebou, má drahá a že ti bude moct viditelne ukázat místa, na kterých bude treba, abys´ pracovala. Mnoho tech míst jsi neznala. Protože mají velkou sílu, byly pred lidstvem ukryty. Atlantské spojení musí být obnoveno. Je to velmi duležité, protože je zapotrebí zvednout frekvence. Mnozí si zmeny povšimnou. Náš postup nelze zastavit. Jedeme.

Minulý týden byl pro tebe stresující, má drahá. Ujištuji te, že vše bylo dobré. Velmi te rozhodila špatná zpráva o prítelkyni. Ale musela jsi za ní do nemocnice. Bylo to duležitejší, než psaní se mnou. Tvé návštevy jí pomohly.

To, že te dokážeme pres den uspat nám umožnuje, abychom s tebou pracovali prímo. Umožnuje nám to presne ti ukázat, kam máš jít a co delat. Simon, Scotia, Gerald, a já velmi ocenujeme tvuj prínos a také tvých prátel. Ti, co rozumí tomu, jak funguje energie, by meli delat tuto práci dle možnosti ve skupinách a být velmi opatrní v tom, zda ti, s kým budou tu práci delat, jsou duveryhodní. Lidé pricházejí v prestrojení. Nemela by sis´ všímat jejich slova, ale poznáš je dle jejich skutku.

Událost pod falešnou vlajkou v Manchestru, v Anglii byla využita jako duvod k tomu, umístit do ulic armádu, protože se Kabal bojí o vlastní bezpecnost. Temné síly, vládnoucí vaším svetem, prijímají preventivní opatrení. Jejich zlé plány jsou odhaleny. Jsou vám vydáni na milost a potrebují vás, abyste je chránili! Jak dlouho ješte budete podporovat a chránit takové zlo? Bez vás jsou nemožní, protože samotné peníze je neochrání. Jejich vláda teroru, strachu a kontroly je u konce. Brzy budou prosit o milost.

Kabal vyrábí všechny válecné zbrane, všechny drogy a ockování, atd. Oni žijí v luxusu, zatímco vy bojujete o prežití. A presto jim stále sloužíte. PROC?

Kdykoli v prubehu vašich dejin jste je mohli svrhnout. Pro mnohé z vás bylo bolestivé zjistit, že vás Kabal podvedla a nelítostne využila. Vytvorili permanentní války, hladomory, záplavy, cokoli, za zajistilo, že budete strádat. Vy jste jim to pomáhali uskutecnit - za peníze, vytvorené z niceho. Obe strany života ted pracují spolecne, aby lidstvo osvobodily z tohoto otroctví. Vaše vule uspet vás žene vpred, abyste mohli vybudovat lepší svet pro všechny. Jste na hrane nového zacátku pro lidstvo. Ted to máte na dosah. Verte, mužete toho dosáhnout, a dosáhnete!

Je na case odstranit strach. Byli jste vychováni, abyste se všeho báli. Je to zbran, používána k vašemu ovládání. Odstrante z vašeho života chemické léky a místo toho hledejte prírodní léciva. Tem, kdo na nebi rozstrikují nebezpecné chemikálie ríkám: „Za tyto ciny se budete zodpovídat. Neotravujte vodu, kterou lidstvo potrebuje k prežití. Zabíjíte svou vlastní rasu“.

Irsko je pripravováno na svou príští úlohu ve vašem svete. Obe strany života na tom pilne pracují. Kabal se obává, že irský národ jednou zjistí, kým je. Vatikánu a Britské korune se až doposud darilo to pred ním utajit a udržet si nad ním svou vládu, ale jejich cas rychle vyprchává a oni to vedí.

Mladému muži, který je veznen v Americe, již vyndali všechny stehy. Jeho telu a mysli bude nejakou chvíli trvat, než se zotaví z takového hrozného útoku. Prosím, modlete se za nej, protože je zcela nevinný. Je jedním z nás. Jsme vdecni tem, kdo na nej pamatují ve svých modlitbách.

Má drahá, tento týden došlo k velkému pokroku. Dekuji ti za tvuj podíl práce. My všichni chceme pracovat s tebou a tvými práteli.

Prosím, zkus si trochu odpocinout. Všechno vrcholí. Kabal bojuje o prežití. Prežití a chamtivost byly vždy její hybnou sílou.

Zustávám s tebou. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |