Home > > Montague Keen - 14. kvetna, 2017

Montague Keen - 14. kvetna, 2017

PLANETA ZEME BYLA HACKNUTA, JEDNÁ SE O NEJVETŠÍ ÚTOK V DEJINÁCH
Alex Jones Channel

Pripravovali jsme vás na to. Varovali jsme vás, abyste byli pripraveni na záverecný pokus o prevzetí planety Zeme a vyhubení lidstva. Lidé s chabou myslí jsou manipulováni a pomáhají Kabal delat špinavou práci za ni. Jsou to lidé, kterí nikdy plne nevkrocili do svetla, vezí jednou nohou bud v náboženství, nebo jsou oddáni státu. Jejich mysl stále kontrolují jezuité. Ti lidé mohou být nebezpecní a je težké jim verit. Nejsou dost silní, aby odolali, protože jejich mysl je plná strachu a pochybností. Taková je zejména mysl Iru, protože když jednou jezuité Irsko ztratí, bude to pro ne beznadejné a budou zcela vyrízeni.

Chce to odvahu, stát si za pravdou a delat, co je správné pro lidstvo. Sledujte, jak tito lidé napadají ty, kdo se snaží pripravit vás na Událost. Pateticky útocí na to, za cím kdysi stáli. Je treba je politovat, protože jsou vydešeni. Již brzy nebude možné stát každou nohou na jiné strane. Mnohé je zablokováno a vznikají problémy tam, kde nikdy nebyly. Snažte se, aby nepadly na vás. Povzneste se nad to, protože je to prechodné a nebude to trvat dlouho. Víte, že Kabal padne.

My, z této strany života, dáváme vše do porádku, aby, až nastane cas, vše do sebe zapadlo. Obe strany života pracují na ley liniích aby zajistily, že lidstvo bude mít dostatek energie, kterou potrebuje, aby prechod zvládlo bez problému. Kabal dala na pozice lidi se zlými úmysly, kterí se pretvarují. Vystupují jako charitativní pracovníci. Není to pravda. Používají rituály cerné magie, které mnohou zmenit, posunout nebo vymazat cokoliv chtejí. Tak to šlo po generace. Bylo to zdokonaleno za doby královny Alžbety I anglické. Mohou potlacit pozitivní výsledek a zanechat lidstvo ve zmatku a chaosu. Úspešne potlacovali vedení a tak udržovali lidstvo v temnote.

V této dobe jsou velmi duležití pracovníci s energií, protože oni mohou uvolnit z ley linií a posvátných míst dobrou energii. Vyzývám vás, abyste používali toto nadání pro blaho lidstva. Jsou používáni temní duchové, aby pusobili problémy anebo veci zdržovali, nebo cokoliv je napadne jiného. Nicméne, tyto problémy mužete odstranit tak, že je pošlete do svetla. Otevrete se své vlastní síle a použijte ji pro vlastní ochranu a pro ostatní lidi.

Satanistické tajné služby vždy používají temné síly po své vlastní úcely. Informoval jsem Veroniku, že jedna má pokrevní príbuzná stále používá svou temnou moc. Je mi z toho smutno, když vidím, jak to delá, zatímco se halí do plášte duveryhodnosti. Lidé, kterí nemají dost odvahy, aby vyjádrili své presvedcení, mohou být snadno manipulováni. Když se vrátíte k duchu, je to úplne jiné. Máte tam pred sebou plnou pravdu. Je težké videt ty, o nichž jste si kdysi mysleli, že jsou to dobrí lidé, jak jsou odhaleni coby zlomyslní manipulátori, kterí házeli mnoha lidem písek do ocí.

Clenové Kabal se cítí odhaleni; jejich zrádné manipulování s lidskou rasou bude pred vámi odhaleno. Budou prosit o milost. Jejich zlociny proti lidstvu byly plánovány hodne dopredu. Oni vuci vám neprojevili žádnou lítost, ani k detem, které mucili, znásilnovali a zabíjeli pro své vlastní potešení, a kvuli tomu, aby si zajistili další život na Zemi. Musíte prijmout rozhodnutí, která nebudou snadná. Jakmile se dostanete ke své vlastní síle, nebudete se nikoho bát a prechod zvládnete dustojne. Uvidíte, jak bude spravedlnosti ucineno zadost. Vše, co kdysi patrilo všem lidem, se k lidem znovu vrátí. Jsou to vzrušující casy, tak se nebojte, protože spravedlnost zvítezí.

Vše, co bylo používáno na vaše ovládání, za pomoci falešných slibu, které nemohly být nikdy dodrženy, bude odhaleno. Všechna náboženství budou vymýcena z povrchu zemského. Vše bude videt v novém svetle, ve svetle pravdy. Prestože ti, co mají politickou moc, stále volají po Tretí svetové válce, jejich prání se nesplní. Kabal má mnoho zpusobu jak znicit lidi. Když byla Veronika mladá, metlou Irska byla tuberkulóza. Ovlivnilo to skoro každou rodinu. Byla to kletba, seslaná na Irsko a byla velmi úcinná. Bylo to udeláno za pomoci cerné magie a bylo to obsaženo v medailonu, umísteného na Tare. Je to jenom jeden ze zpusobu, jak se ta nemoc šírí kdykoli a jakkoli si to Kabal preje.

Žijete ve svete, o nemž víte velmi málo. Protože ted Kabal ovládá všechno: vaše zdraví, potraviny, pocasí, vzduch, atd. Jste jako hracky, s nimiž si hrají. Na vás jim nezáleží ani za mák, takže vás mohou beztrestne zabíjet. Je na case vystoupit z kolotoce života a stát se, kým opravdu jste. Jakmile odstraníte všechny bloky, které vás váží ke Kabal, budete volní, abyste zkoumali Zemi v celé její kráse.

Amerika opet mluví o projektu Bluebeam (Modrý paprsek). Myslí si, že vás budou schopni dostatecne vydesit, abyste jim vládu odevzdali zpátky. To nebude dovoleno, protože Andromedané odhalí projekt Bleubeam a ukáží, co je to zac - že se jedná o poslední nadeji dábelského režimu. Znáte pravdu, nelze to zmenit. Úspech máte zarucený. Tak ho uchopte obema rukama. Verte si, protože toto je vaše doba.

Má drahá, je treba ocekávat útoky, protože ti, co patrí ke Kabal, nedovedou prohrávat. Zrádné výhružky jsou velmi smutné. Je to díky jezuitské indoktrinaci, která v Irsku stále prevládá. Modli se za nej. My nad ním bdíme.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |