Home > > Montague Keen - 26. cervna, 2016

Montague Keen - 26. cervna, 2016

Gratulujeme, Anglie. BREXIT, první krok, byl proveden. Kolik z vás cekalo, že bude vytažena první karta toho domecku z karet, který nazýváte EU? Svet to zaskocilo. Kabalu to zaskocilo.

Rozumejte tomu tak, že je to jenom první krok. Budete muset být silní, abyste udrželi své VÍTEZSTVÍ. Vaši utiskovatelé se ted snaží; pokoušejí se zvrátit toto pozoruhodné vítezství ve svuj prospech a já ríkám, neskocte jim na jejich lži. NESOUHLASTE S DALŠÍM REFERENDEM. Vzpomente si, jak pretocili HLASOVÁNÍ O VYSTUPENÍ Z EU V PRÍPADE IRSKA. Irsko bylo podvedeno ohledne svého prání vystoupit. Myslete na to, proc vás vždy žádají, abyste pri hlasování použili pri vyplnování volebního lístku pero, to lze totiž lehce vymazat. Príšte si obstarejte nesmazatelnou propisku.

Vaši neprátelé udelají vše pro to, aby ovládli váš svet. Verili, že jejich bašty v Anglii zajistí vítezství, ale byli to praví Anglicané, kterí dosáhli tento pozoruhodný výsledek. Celý svet jim je povinován vdecností, protože prokázali velkou odvahu. Je to první porážka, kterou Ilumináti utrpeli. Ríkám první, protože budou muset celit mnoha dalším. Jejich pád je jistý. Tohle byl jenom první krok. Velký plán Iluminátu na sjednocení sveta a vytvorení z nej jednoho spolecenství, které by ovládali jenom oni, dostal ránu. Ránu, kterou necekali. Z této strany života bylo vzrušující pozorovat ty vlny šoku a zdešení. Oni se neradi mýlí. A TOTO BYLA VELKÁ CHYBA. Svetlo roste a otevírá lidem oci jako nikdy predtím.

Všichni ti, kdo se snažili udržet vás v EU, jsou v podezrení a nemelo by se jim verit. Nemužete polevit ve své ostražitosti. Elita, která vládne svetu, byla odhalena jako spolek chamtivých psychopatu, kterí se neustále pokoušejí obelhat vás, abyste verili, že mají právo vám vládnout. Nyní máte príležitost vybrat si ty, kdo opravdu mají na srdci váš nejlepší zájem, a ne ty, o kterých vám ríkají, že mají na srdci váš nejlepší zájem. Prestante být obetmi, protože ted máte príležitost zvolit si, koho chcete mít ve vláde. Zapomente na politiku stran, protože predevším toto pusobí zmatek. Uvideli jste svetlo, prevzali jste zpátky kontrolu. Ted je cas peclive premýšlet o budoucnosti.

Síly svetla jsou s vámi a zajistí vám vítezství. Strana se otocila, ted si mužete vybrat svou budoucnost. Je to vaše promena. Zacala v Anglii. Musíte ted zajistit, aby prišli dobrí lidé, kterí pomohou s vudcovstvím. Nemužete jít kupredu s temi samými lidmi, kterí vás drželi v nevolnictví. Musí odejít, protože jim nelze verit. Požadujte volby, které prinesou novou krev a dají vám nový smer. Svet se na tebe dívá, Anglie. Bud na sebe pyšná. Vedeš lidstvo k tomu, aby prevzalo zpátky svoji moc.

Nyní se vzpamatují i další zeme EU a budou žádat osvobození od tyranie EU. Bylo vám to k necemu dobré? Vyšší zadlužení, neomezená imigrace, nekonecné regulace, politická korektnost, atd.. Odlidštovalo to lidi. Nyní to musíte odstranit do posledního strípku. Žádejte svou suverenitu, je to vaše božské právo.

Podrobne zkoumejte každého, kdo se tlací dopredu, aby se nechal zvolit. Nikoho neposuzujte jenom podle jména, protože mnoho nežádoucích lidí si zmenilo svá jména na irská. Pamatujte, že pokud se kun náhodou narodí v prasecím chlívku, ješte to z nej neudelá prase. Zkoumejte u každého jeho historii. Komu opravdu slouží? Nesmíte se nechat podfukem nahnat do stejného starého systému kontroly, bez ohledu na to, jak ho pojmenují. Staré je treba dokonale vycistit. Zacnete s novým zpusobem uvažování a novým chápáním života tak, jak by mel být žit, mimo zkorumpovaný systém, který ovládal každý okamžik vašeho života.

Doporucuji, abyste se podívali na toto krátké video - rozhovor na téma. CrossTalk BREXIT: GOAL !

Na Veroniku velmi zapusobily v nem obsažené informace.

Má drahá žena byla nemocná. Její plíce nám opet delají starosti. Minulý týden se nemohla soustredit na prijetí poselství, a tento týden na tom není o moc líp. Ale bojuje.

Brexit jí udelal radost a prinesl nadeji. Kupredu, prátelé. Udelali jste první krok.

Má drahá, opatruj se. Máš práci.

Vždy po tvém boku, tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |