Home > > Montague Keen - 5. cervna, 2016

Montague Keen - 5. cervna, 2016

PRÁVO NENÍ NECO, CO VÁM NEKDO DÁ
JE TO NECO, CO VÁM NIKDO NEMUŽE VZÍT
Ramsey Clark

Jak se veci vyvíjejí, budete si více vedomi svých práv. Nikdy se dobrovolne nevzdávejte svých práv, bez ohledu na to, jakými zduvodneními vás budou presvedcovat, abyste tak ucinili. Vyjednávání, která se aktivne odehrávají všude kolem vás, jsou každým dnem zoufalejší. Kabala se stále snaží udržet si moc. Nevidí, že prohráli bitvu a že již nemají navrch. Bylo jim dáno na vybranou: zmenit se a žít na Zemi život bez privilegií anebo smrt. Mnozí si již vybrali smrt. Již na Zemi nejsou.

Odehrává se posun, nelze ho zastavit ani pozdržet. Je odhalována a odstranována korupce. Jejich lži ted nenacházejí nikoho, kdo by je vyslechl. Lidstvo se posunulo a je zde jednota v tom, že již nebude poslouchat Kabalu. Jejich ríše se jim rozpadá pred ocima a nemají moc, aby tomu zabránili. Každý z vás zažívá ten posun zpusobem, který je pro každého individuální. Mnozí ho pocitují jako trauma a pricítají to zdravotním problémum. To se jenom vaše telo prizpusobuje Novému Veku, který se rychle blíží. Byli jste chyceni v negativite již príliš dlouho. Privítejte zmeny, když se dejí. Všechny pasti, které byly peclive pripraveny a na vás nastraženy, jsou ted videt, jsou jasné všem a již se do nich nenecháte chytit.

Podejte si ruce a chrante jeden druhého, protože jednoho dne mužete sami potrebovat pomoc. Vystoupení z temné kontroly musí být spolecným úsilím, protože jste v tom všichni spolecne. Odstrante z vašich životu vše negativní. Vyžádá si to cas, odstranit veškerou starou negativitu, která se stala soucástí života na Zemi. Ocekáváme, že v r. 2016 dojde k mnoha zmenám. Uvedomujete si, že se kolem vás veci zrychlují.

Stanete se svobodným duchem, nespoutaným retezy náboženství ani omezeními Kabaly. Život na Zemi se stal bojem o prežití, který se stával každým dnem težším a složitejším. Bojujete, abyste prežili jedy ve vzduchu, vode a potravinách a v nebezpecne toxických lécích, které vám vnutili, zatímco vás ujištovali, že jsou pro vás dobré. To, že jste tyto útoky prežili, je zázrak. Jste bojovníci. Bojovali jste dobre. Ted vás ceká svoboda.

Všechny umele vyrobené nemoci se stanou minulostí, protože duvody pro ty nemoci budou odstraneny. Príroda poskytuje vše, co potrebujete k životu na Zemi, takže prírodní produkty se znovu vrátí na své oprávnené místo. Skoncí neustálá potreba válcení, takže již nebude žádné zabíjení. Vybíjení lidské rasy prestane a život na Zemi bude žit beze strachu a korupce. Najdete odvahu a ríkejte svou pravdu, protože v hloubi duše víte, že to mužete udelat.

Dovíte se pravdu o Zemi. Zabere to nejaký cas, protože vše bylo zmeneno a prekrouceno temi, kdo dnes reprezentují Vatikán, aby vás zmátli a zajistili, že se nikdy nedovíte pravdu. Neboje se, všechny cásti skládacky do sebe zapadnou. Pak nastane mír. Zacalo velké dobrodružství. Je to vzrušující. Tešte se, protože jste cekali mnoho životu na tuto príležitost, abyste vytvorili na Zemi mír a harmonii. Bude to život, kdy každý zrozený na Zemi bude mít skutecne šanci na prežití a žít život v míru a bez chemikálií.

Nekteré cásti vašeho sveta delají vetší pokroky, vítají odstranení negativity. Jsou pripraveny hrát v posunu svou roli. Nekteré ješte stále váhají, zda mají vytáhnout svou vlajku na stožár. Mohu je ujistit, že tato lod vypluje - s nimi, nebo bez nich. Stací jenom, když se podíváte kolem, na kroutící se politiky, jak bojují o své prežití. Ztrácejí moc. Jakmile ztratí duveru lidí, budou odejiti a rychle nahrazeni dalšími prikyvovaci. Jakmile na ne zasvítilo svetlo, nevydrželi, byli naplno odhaleni. Kabala neodpouští selhání, proto jsou takoví lidé jsou bez skrupulí nahrazeni.

Stále dávejte pozor na to, co se deje. Neprijímejte nic jenom podle zdání. Za ty roky jste se již mohli poucit. Budte opatrní, komu dáváte svou duveru. Vaši neprátelé pricházejí v ruzných prestrojeních a používají druhé, aby za ne udelali špinavou práci. Bohužel, nekterí lidé se dají koupit a jsou ochotni prodat své bližní za peníze. Na této strane života nejsou takové veci brány na lehkou váhu.

Má drahá, život je velmi tvrdý. Snažíme se nacházet cesty, jak odhalovat pravdu. Nikdy neztrácej víru, že nakonec bude všechno dobré. Ver, že výsledek bude takový, jak to bylo naplánováno. Bylo to pro tebe velmi nárocné, tak se snažíme dát veci do porádku. Naše láska je s tebou, má drahá.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |