Home > > Montague Keen - 12. cervna, 2016

Montague Keen - 12. cervna, 2016

Prátelé, dochází k pokroku. Vidíte ho zrcadlit se v oblicejích vašich politiku, kterí se vás neúspešne pokoušejí udržet v nízkých vibracích. Bojují o svou existenci. Vubec jim nejde o vás. Jediným zpusobem, jak si mohou nad vámi udržet vládu, je vtáhnout vás do svých hádek. Odstupte stranou a nechte je, at si hrají své šarády. Máte ve svém živote duležitejší veci na práci.

Odstrante všechny staré systémy presvedcení, které vám již neslouží, a privítejte ve svém živote svetlo. Odstrante ze svého života poslední zbytky negativity. Nový život vás vábí kupredu. Propustte vše, co vás drželo v podrucí a pod kontrolou. Vynoruje se vaše vyšší já. Je cas zahodit všechny staré kódy, které vás držely jako rukojmí prohnilých režimu. Sdílejte své zkušenosti, když se vynorujete z temnoty do svetla plného vedomí. Musíte ignorovat minulost a vše, co vás drželo polapené ve FALEŠNÉ REALITE. Náboženství nemuže sloužit probuzené bytosti svetla. Všechny staré problémy: náboženství, politika, vše, co vás drželo v nevolnictví, musí být odstraneno. Již jim nemusíte skákat na ty jejich hrátky s vaší myslí.

Pocítíte, jak se otevíráte a rozvíjíte, do toho, kým skutecne jste. Neexistuje NIC, co mohou ti, co ovládají váš svet, delat, aby vás zadrželi. Vedí, že je to fakt, ale stále se o to budou snažit. Všechen život byl iluzí, vytvorenou Kabalou, aby vás udržela v zajetí. Pozvednete se nad jejich zlovolné hry. Zvolili jste si jít kupredu do svetla. Odstrante STRACH, která Kabala používala, aby vás udržela v zajetí. Spojte se s vaším Stvoritelem. Nedelejte to tak, jak vás to ucilo náboženství - abyste se dívali ven. Stvoritel/Zdroj je v každém z vás. Otevrete se tomu. Je to otázka otevrení se tomu, kým a cím jste a odstranení všech falešných doktrín, které vám vnutily Církev a Stát. Spojte se prímo se Zdrojem a odstrante všechny prostredníky církve, kterí vás obalamutili, abyste uverili jejich falešným doktrínám.

Momentálne se Kabala pokouší koupit si ješte trochu casu, prestože ví, že prohráli bitvu. Stále se budou pokoušet udržet. Nesnižujte se k tomu, že byste se jim chteli mstít. To by vám snížilo vibrace, takže se tomu musíte vyhnout. Rychle vybudujete svet spravedlnosti a míru pro všechny. Energie Slunce rozpustí negativní energii. V príštích mesících zažijte mnoho zmen. Privítejte je, protože jsou znamením, která vám ukážou, že došlo k pokroku. Vynorujete se z kukly, abyste se stali vším, cím jste a vždy jste být mohli. Na tuto chvíli jste cekali po staletí. Užívejte se každou vterinu, protože je to vskutku radostná zkušenost.
Vaše negativní televize a noviny delají vše, co mohou, aby vás udržely v temnote. Zasmejte se jejich politováníhodným pokusum udržet vás ve strachu a pamatujte, odkud pocházejí jejich LŽI. Vaše úsilí se vyplatilo. Cím víc se otevrete svetlu, tím víc pudy pod nohami Kabala ztratí. Nyní se již nemohou udržet. Je to KONEC HRY.

Tešte se, protože vaše budoucnost vypadá dobre. Nehlede na pocátecní problémy, melo by se jednat o klidnou plavbu. Všechno do sebe zapadne bez vetších problému. Verte, že to, co se deje, se melo stát. Neztrácejte svou cennou energii dohady ohledne toho, co Kabala provádí Zemi a lidstvu, protože vás to v tom udržuje. Odstrante to z vaší mysli a oni již nebudou mít energii vyrábet chemtrailsy, atd. Když používáte vaši drahocennou energii na to, abyste o takových vecech mluvili a dohadovali se o nich, dodáváte jim energii. Vše, co ted musíte udelat, je IGNOROVAT, co vám Kabala delá, a uvidíte, jak ztrácí energii, aby to delala. VY jste pány situace. Tak je ignorujte. Soustredte se na vyšší veci, jako je postup kupredu, k vytvorení sveta, kde je MÍR normou. Ignorujte Kabalu a ona zmizí.

Navštevujte posvátná místa vašeho sveta a procitujte posvátnou energii, protože se na všech úrovních zvyšuje. Aktivne se zúcastnete této velké zmeny, tohoto posunu a všeho, co lidstvu prinese. Utvárejí se DEJINY. RADUJTE SE!

Veroniko, má drahá, prokazuješ odvahu a sílu ve svém odhodlání hájit ty, kdo jsou chyceni v temném plánu, který nevyjde. PRAVDA zvítezí.

Opatruj se, má drahá, Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |