Home > > Montague Keen - 25. prosince, 2016

Montague Keen - 25. prosince, 2016

Rok 2016 je témer u konce. Pro mnohé to byl mimorádne traumatický rok, vcetne tebe, má drahá. Všichni, kdo se snažili odhalovat Kabalu, trpeli. Vím, že si to vybralo dan i ve tvém prípade, má drahá, ale fakt, že jsi prežila vše, co bylo na tebe zamíreno, dokazuje, že pravda zvítezí. Lidstvo nachází sílu na zkoumání všech, kdo si myslí, že mají nad vámi „moc“. SKUTECNÍ vládci, kterí tahají za nitky vaše loutkové vlády jsou odhalováni a odstranováni. Vyžádá si to cas, než lidská rasa plne porozumí, jak dábelská Kabala zmenila život lidí na Zemi. Zmenili vaše dejiny, aby vás zmátli. Je potreba znát vaše pravé dejiny, jakož i to, kdo jste a co se od vás ocekává. Nic, a skutecne mám na mysli NIC, co vás ucili o vašich dejinách, není pravda. Všichni ti, o nichž vás ucili, že si jich máte vážit, jsou ve skutecnosti vaši veznitelé. Pokaždé, když deláte znamení kríže, vlastne ríkáte: SOUHLASIÍM S TÍMTO OTROCTVÍM. JSEM VAŠIM OTROKEM. Proto jsou všude videt kríže, aby vám pripomínaly vaše otroctví. Kabala ví, jak funguje lidská mysl. Vytvorili bezpocet zpusobu na její ovládání. Nehrajte jejich hry, které byly vytvoreny, aby vás zotrocily.

Náboženství jsou pouze jiné hrátky s myslí; také jsou urcena k tomu, aby vás zotrocila. Místo toho služte Prvotnímu stvoriteli, zdroji všeho stvorení, který ceká na vaše zavolání, aby vás osvobodil od Kabaly a chránil vás pred jejími útoky. Ujištuji vás, že Kabala ztrácí pudu pod nohami. Francie a Irsko a další zeme ted tvorí plány na vystoupení s kabalistické EU. Dokazuje to, že dochází k probuzení. Probíhá uvolnování se z nevolnictví.

V Kalifornii byly zverejneny další dukazy o tom, že ockování zpusobuje autizmus. Je to fakt. Je to další dukaz, že tyto vakcíny zpusobují velké poškození, místo aby byly pro vás dobré. Nicí to životy. Existují experti na poli zdraví, kterí používají k lécení prírodní metody a jsou pripraveni nahradit zkorumpovaný prumysl chemických léku. Pomohl jsem Veronice zformulovat plány, jak to pustit do života. Od té doby je pod neustálými útoky. Nicméne, bude to udeláno, dívejte se na to, že je to jenom oddáleno. Bitva o pouhé prežití musí mít prednost. Naše plány se uskutecní. Nelze jim zabránit. Lidstvo musí prežít a opet vzkvétat.

Chtel bych využít této príležitosti a pripomenout lidem v Irsku, že pozoruhodný muž DAVID ICKE, bude poprvé prednášet v Irsku. Prosím, prichystejte mu pravé irské privítání. Naslouchejte jeho slovum. Pozvednou vás nad systém kontroly, který pred 2000 lety zavedl Vatikán, aby vás zotrocil. Vy, Irové, jsou rasou, na které byla spácháno nejvíc zlocinu. Nastal cas, abyste se PROBUDILI a uvedomili si, že IRSKO JE KLÍCEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Všechny odpovedi, které potrebujete, jsou v Irsku. Znovu se podívejte na informace, které byly odhaleny ve videích Andrewa Bartzise a Veroniky Keen na YouTube. Jste na to pripraveni. Jsou v nich obsaženy všechny informace, které potrebujete. Nastal cas, aby Irové jednali, zbavili se falešných ucení a lécek z Ríma, jež vás zotrocily. Poucte se o tom, kdo byli JEZUITE, kterí naplánovali a provedli IRSKÝ HOLOKAUST. Rekli vám, že to byl hladomor. Takové LŽI!

Irsko produkovalo potraviny, které byly vyváženy, prestože lidé umírali hlady. TO JEZUITÉ PREHLÍŽELI. Jsou tam všechny dukazy. Vatikán si dal za cíl znicit irský lid, poslal jej žebrat do všech koutu sveta jako otroky.

Když se Irové probudí (a oni se probudí!) budou odhaleny všechny lži Vatikánu. Ztratí ješte i tu trochu verohodnosti, která jim zustala. Vatikán otevrene slouží Luciferovi. Deje se to pred vašima ocima, ale vy to nevidíte. Jenom kolik detí obetují každý rok ve svých satanistických rituálech. TÍM, ŽE O TOM MLCÍTE, JSTE TAKÉ VINNI!

V roce 2017 musíte celit mnoha odporným pravdám, zejména ohledne rituálního zabíjení detí. Ti, kdo slouží tomuto MOLOCHOVI, se vždy oddávali takovému rituálnímu obetování. Mnozí lidé se úcastní OBETOVÁNÍ PRI MŠI. Pri mši, jak se ríká, se PIJE KREV Kristova a JÍ MASO Krista. Ve skutecnosti je to satanistický rituál. Deláte to?

Na chvilku se zamyslete nad tím, jaký bude život, když zmizí chemtrails, když prestane fluoridace vaší vody, když budou geneticky modifikované potraviny postaveny mimo zákon, když budou odhaleny chemické továrny za vše, co delají a když budou zastavena všechna ockování. Lidský život se zmení. Budete myslet svobodne a odhalovat vše, co bylo pred vámi skryto. Budete znovu svobodní, abyste byli bytostmi svetla, kterými skutecne jste.

To je váš cíl. K tomu se musíte propracovat, Závisí na tom vaše budoucnost. Všechny informace, které potrebujete, jsou již dostupné, a cekají, až je prozkoumáte. Neexistují žádná omezení, tak se do toho dejte. Považujte to za jedno z nejvíce vzrušujících dobrodružství vašeho života.

Ti, koho se Kabala bojí, jsou zavreni ve vezeních, všude ve vašem svete. Ty, koho mohli zabít, zabili. Prosím, myslete na ty, kdo byli bez soudu nespravedlive uvezneni Kabalou. V zemích, kde vládna Kabala, neexistuje spravedlnost. Modlete se, aby se jim dostalo spravedlnosti. Vše jim vzali, nic jim nezbylo, krome nadeje, že nakonec spravedlnost zvítezí.

Má drahá, rok 2016 byl jedním z nejnárocnejších, s jakými jsi se kdy musela vyporádat. Útoky na tebe se staly brutálnejší a hroznejší. Je to vskutku zázrak, že jsi prežila.

Naše práce musí pokracovat.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |