Home > > Montague Keen - 18. prosince, 2016

Montague Keen - 18. prosince, 2016

Ve snaze zabránit masám probudit se, byly všude zavedeny drakoniánské zákony. V Anglii jsou nyní mnozí zavírání za to, co bylo v minulosti považováno za svobodu slova. Vaši predátori delají vše, co mohou, aby lidi umlceli. Nepovede se jim to, ale bohužel, v mezidobí to mnohé z vás znicí. Kabala vás zcela kontrolovala po miliony let, aniž jste se na neco ptali. Verili, že jsou neporazitelní, protože až dosud jste je vždy bez reptání poslechli. Ale co bylo, bylo a je cas pohnout se kupredu a žádat, co je po právu vaše. Stali jste se jejich OTROKY, aniž jste si to uvedomili.

To, co se ted deje, považuje Kabala za REVOLUCI. Udelají vše, co je v jejich silách, aby ji udusili. Vy všichni si plne uvedomujete, jak dovedou být bezohlední. Udelají vše co je potreba, aby se pokusili udržet u moci. Mohu vám ríct, že každým dnem ztrácejí pudu pod nohami. To bude pokracovat, jak dlouho bude potreba, dokud nebude lidská rasa osvobozena od jejich tyranie. Abyste se osvobodili, musíte stát spolecne a delat pouze to, co bude také prospešné i pro vaše bližní lidské bytosti. Musíte zavrhnout fluoridaci vašich vodních zásob, odmítnout vypouštení chemtrailsu do vzduchu, odmítnout pestování geneticky modifikovaných obilovin, ockování, ci používání jakýchkoliv léku, které by lidem škodily.

Vyzbrojte se co nejvíce znalostmi abyste, až to rupne - a to se stane, abyste byli pripraveni. Kabala má plány zinscenovat obrovskou událost pod falešnou vlajkou, aby vás dostala zpátky do rady. Rozpoznejte to, že je to poslední pokus, jak vás udržet pod kontrolou. Udelejte si pohotovostní zásobu jídla a pití. Budte pripraveni! Zvolili jste si, že budete architekty budoucnosti, takže ted je duležitá každá vaše akce. Za každou cenu se vyhnete ztrátám na životech. Využijte vše, co máte k dispozici a budete úspešní. Prišel váš cas, abyste osvobodili sebe a váš svet. Jednoho dne jasne uvidíte vše, co bylo udeláno s cílem znicit lidský život na Zemi a jak nekterí z vás snažive pomáhali Kabale dosáhnout jejích cílu. Každým dnem je pro ne težší, házet vám prach do ocí, protože si ted plne uvedomujete jejich lži a manipulace. Ted je vidíte v pravém svetle: jsou to predátori bez jakýchkoliv skrupulí.

Ted zacínáte zjištovat, jak vaši predátori používají kontrolu mysli. Má mnoho podob. Mnozí z vás ví o MK ultra programování, prestože existují mnohé další, stejne úspešné postupy. Podívejte se do tvárí obetí, hlavne do jejich ocí a vypovídajících váccích pod vícky, které tu hru odhalují. Je to znamení ovládání mysli. Ti lidé jsou jako herci, jednají dle scénáre, zatímco lidstvo trpí. Žijete v Konecných casech. Nebude to snadné, ale odmena vás nemine.

Vliv Saturnu je všude. Saturn, Satan, o Vánocích máte Santu. Máte to pred ocima, a presto to nevidíte. Vetšina vaší kontroly pochází ze Saturnu. Je mocný. Vatikán tím pretéká. Další vec je Cerná kostka. Je považována za tak mocnou, že se k ní muslimové modlí, a vytvárí tam nesmírnou energii. Židé to nosí na cele. PROC?

Je cas pokládat otázky a dostat nejaké odpovedi. Proc jsou používány cerné a bílé kachlicky v kostelech, zednárských lóžích, synagogách a na mnoha dalších místech? PROC? Co to znamená? Cerná magie je používána všude kolem vás, aby vás svázala a ovládala. Kabala sbírá energii lidstva s cílem znicit vás.

Znovu vás žádám: prosím, nezabíjejte vaše lidské bližní. Budete je potrebovat, aby stáli po vašem boku, aby podporili vaši žádost o osvobození. Zeptejte se Kabaly proc, ve svete hojnosti, má tak mnoho lidí hlad? Opravdu potrebuje strašlivou energii takového utrpení kvuli vlastnímu prežití na Zemi? Zabíjení, plynoucí z válek, je pozitivne vzrušuje. V televizi jste videli mnoho príkladu, To vypovídá mnoho o tech, kdo podnecují válku.

Amerika bude celit težkým casum. Kabala ji chtela pro sebe, ale nepovedlo se jí to, tak jí zpusobí utrpení. Americané jsou drženi na vodítku. Nemají potuchy, co se kolem nich deje. Tak jsou ovládáni. Je to zpusobeno geneticky modifikovanými potravinami a také vším ostatním, co jim udelali. Je treba je litovat. Modlete se za ne. Život v Americe je ted bojem.

Potreba vinit Rusko úplne ze všeho se rychle stává vtipem. Ve Spojeném království to máte také. Proc obvinují média a politici ze všeho Rusko? Taková taktika již nefunguje, protože lidé se probudili a vidí, co se deje. Kabala chce válku s Ruskem a tak se snaží zasít do myslí lidí strach z Ruska. Tak pracuje Kabala. Bylo by to fungovalo v temných casech minulosti. Znovu na to naletíte?

Prosím, posílejte lásku a energii všem, kdo jsou nespravedlive zavreni v mnoha zemích, protože se Kabala bojí toho, co vedí. Všude potrebují nevinní vaši pomoc a podporu.

Má drahá, prosím, snaž se udelat si o svátcích cas pro sebe. Bud na sebe hodná, má drahá.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |