Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 25. brezna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 25. brezna, 2018

Kdybyste jenom mohli videt, co se deje v této dobe na Zemi. Lidé se bojí, co udelá Kabala.Ti, co patrí ke Kabale se bojí, co jim lidé udelají, když si konecne uvedomí, kdo jsou. Kabala vždy využívala strach lidí ze smrti jako zbran proti nim. Je to iracionální strach, prosazovaný samotnou Kabalou. Víte, jak jsem byl štastný, když jsem mohl svými vlastními slovy hlásit z této strany života, jak je tady nádherne. Použil jsem slovo NÁDHERNE. Rekl jsem vám, že kdyby lidé meli potuchy o tom, jak je to nádherné, stáli by frontu, aby se sem mohli dostat. Nemáte se ceho bát. Smrt vás vysvobodí ze všech útrap a soužení pozemské existence. Nedovolte, aby strach, který vyvolávají Kabala a náboženství, zpusobil, že se budete bát prejít na druhý breh. Jednoduše prejdete z jednoho stavu bytí do jiného. Zanecháte všechny problémy života na Zmi za sebou a budete opet celiství.

Nenechte se ovládnout temi, kdo chtejí Tretí svetovou válku. Je to jediný zpusob, jak si mohou udržet nadvládu. Jejich volání po válce je cím dál hlasiteší a zoufalejší.

Irsko vždy bojovalo za svou svobodu a nezávislost na Anglii. Ted vidíte, jak je zcela v rukou Kabaly. Tento fakt neskrývají. Dokud muži a ženy Irska nezvednou svuj hlas, jsou odsouzeni k zániku. Celý irský ostrov musí být ochránen. Ješte nikdy nebyl v takovém nebezpecí. Vaše vláda vám neslouží. Je v Irsku zapojena do mnoha temných a nebezpecných aktivit. Probud se Irsko, než bude pozde a než budeš zcela zniceno. Copak všichni irští muži zemreli v r. 1916 zbytecne? Nezbyli již žádní muži, kterí by si své vlasti vážili? Stojíte stranou, a dovolujete, aby byl tento POSVÁTNÝ OSTROV poskvrnen. Já Irsko velmi miluji a považuji se za cestnou obcanku Irska. Je srdcervoucí sledovat, jak je niceno.

P. Trump i nadále Kabalu desí, a jí ovládanému tisku a televizi se nepovedlo ho znicit. Jejich plány zavraždit ho byly odhaleny a on odmítá hrát jejich hru. Je to statecný muž. Modlete se za jeho ochranu, nebot ho potrebujete, bez ohledu na to, v jaké zemi žijete. Budete potrebovat odvážného muže jako je on, až propukne peklo. Nebudete cekat dlouho, protože ten proces již zapocal. Jediný zpusob, jak to muže Kabala oddálit, je zacít další válku. Mnohokrát jsem vám pripomínal, že nic není, jak se zdá. Byli jste ovládáni tak dlouho, že už ani nepoznáte pravdu, když ji vidíte.

Kabala má klony. Oni se nikdy nevystavují nebezpecí. Postaral jsem se, aby se Veronika podívala na video na YouTube, kde je ukázáno, jak je snadné tyto klony vyrobit. Jsou vyrábena nemluvnata, aniž by s tím meli spolecného co muž ci žena. Tyto bytosti bez duše jsou používány proti lidstvu. Vy teprve zacínáte zjištovat, co vám provedli, a kdo to byl. V letošním roce, r. 2018, se vše dostane na verejnost. Nebude vám umožneno, abyste pred tím zavírali oci. Je nutno se tomu postavit a nejak s tím naložit. Je to vaše velké probuzení. Ve vašem svete existují dobrí lidé, kterí delají, co mohou, aby vás probudili, ale nemohou vás k tomu nutit. Riskují svuj život, aby vás zachránili. Kabala používá televizi, která je jakýmsi policajtem ve vašem obýváku. Ovládá vaše životy. Kdy jste naposledy ohledne nejaké veci hledali pravdu anebo se místo toho spoléháte na televizi a noviny? Prestante být roboty, slepe prijímajícími vše, co je jim receno. Je cas, abyste se naucili vážit si sebe sama.

Neutíkejte se k žádnému náboženství, aby vás ochránilo. Mohu vás ujistit, že ono nemuže. To vše je založeno na lžích. Lžích, které vás držely v nesvobode a strachu, pod jejich kontrolou. To vše bude v nejbližších nekolika mesících odhaleno, protože jejich cas koncí. Pak je uvidíte v pravém svetle a to vámi otrese. Nebudete mít na výber. Budete muset celit faktum. Vaše mlcení a poslušnost jim umožnily nicit lidstvo a vy jste pro ne dokonce zabíjeli. Je nutno videt realitu, je cas probudit se. Spojte se a sdílejte informace, protože v množství je síla. Vyjdete ze škatulek náboženství a ras a pracujte spolecne, abyste neprítele porazili. Nesedte stranou v nadeji, že to nekdo za vás udelá. Je to váš boj. Budte statecní a provedte všechny kroky, které budou zapotrebí k tomu, abyste se osvobodili.

Dávejte velký pozor na své deti. Chrante je pred zneužitím pri satanistických rituálech. Toto zneužívání bylo pred vámi po mnoho let tajeno, ale ted je odkrýváno. Jak jsou ti, co vás ovládají, zoufalejší, tím používají víc detí. Oni verí, že když budou pít jejich krev a jíst jejich maso, že jim to dodá sílu. Stací jenom, abyste se podívali na církev rímskou, která tyto satanistické rituály používá pri každé mši. JSTE VYZÝVANI, ABYSTE PILI KREV A JEDLI MASO A VY TO DOBROVOLNE DELÁTE. TÍM VLASTNE PROVÁDÍTE SATANISTICKÝ RITUÁL. Obelhali vás. Buh Lásky by nikdy neschvaloval tak zlovolné postupy. Byli jste podvedeni, abyste to prijali.

Když prejdete k duchu, VŠE JE LÁSKA, VŠE JE MÍR. Pak je vám jasné, co vám bylo na Zemi provedeno, aby byl ve vašem živote zmatek. Když jste dost statecní a pustíte do svého života lásku a budete tím žít, vše se zmení. Vše uvidíte v jiném svetle. Život se stane mnohem jednodušším. Hodne vás to otevre.

Nekterí jste napsali Davidovi, ci projevili o nej starost, anebo jste oslovili nekoho jiného v nouzi tím, že jste mu venovali vlídné slovo. Tak by mel život na Zemi vypadat. Dekuji vám za to.

Letos se setkáte s velkými výzvami. Musíte být pripraveni na to, že vše, cemu jste v minulosti verili, bude odhaleno jako zlé a zkažené. Nebudete moct pred tm zavírat oci. Ovlivní to všechny na Zemi. Nic vás pred tím nezachrání, protože je urceno, že tomu tak bude. Cerné díry byly zniceny, takže Kabala nemuže uniknout. Také bylo zniceno mnoho jejich podzemních úkrytu. Neocekávali to, takže na to nebyli pripraveni. Nikdy necekali, že by jim neco selhalo, ani že uvíznou zde na Zemi. Jejich osud je ve vašich rukou.

Má drahá, prosím, pokud je to možné, odpocívej. Jenom tak zvládneš tu premíru stresu. Na konci tunelu je svetlo.

Tvuj navždy oddaný Monty.

VZKAZ OD VERONIKY

Dave me požádal, abych vám rekla, jak jsou pro nej vaše dopisy duležité. Dekuje vám. 5. dubna mu bude 51 let. Dává mu to sílu, když ví, že existují lidé, které zajímá, co se s ním deje.

Ve veznici vcera našli obešeného muže. Prosím, modlete se za nej. Davida to velmi rozrušilo. Veznice ve Fresnu je velmi temné místo. Je tam velmi temná energie. Dekuji vám za laskavost. Pomáhá mu to prežít.

Kontaktní údaje:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju prostrednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |