Home > > Montague Keen - 25. února, 2018

Montague Keen - 25. února, 2018

Již nepochybujete o tom, kam je Kabala schopna zajít, aby se udržela u moci. Dokonce i vy jste byli šokováni. Neuvedomovali jste si, jak se dokážou snížit k tomu, aby znicili všechno, co by jim mohlo zabránit dokoncit jejich zlovolné plány. Mnoho z nich si uvedomilo fakt, že jsou jejich plány odsouzeny k neúspechu a požádali o milost. Vedí, že již nemohou déle skrývat pred lidstvem pravdu. Absolutne všechno, co bylo lidem dovoleno vedet, bylo striktne kontrolováno, všechno to byly lži. Vše bylo vytvoreno k tomu, aby bylo lidem zabráneno vyvíjet se. Všechny vedomosti byly ukryty. Kabala ovládá výrobu potravin a léku. Povedlo se jí lidi presvedcit, že potrebují její smrtící injekce ci léky.

Clovek žil úspešne na Zemi dlouho predtím, než prijeli Anunnakové, kterí hledali zlato a pak se rozhodli Zemi ovládnout. Stále ji ovládají, až do dneška. Pripravili si mnoho prestrojení. Vždy se postarají, aby k nim lidé vzhlíželi. Ale jejich odhalení je jisté. Již se nemohou schovávat za závoj lží. Jsou v mocenských pozicích, všude: nekdy skryte, nekdy všem na ocích. Vaše vlády je poslouchají, zatímco vaši politici predstírají, že vládnou sami. Oni jsou tou skrytou rukou, skutecnou mocí, která vládne nade vším. Sami mužete videt moc, kterou mají náboženství. Sami se ptejte, proc jsou náboženství prijímána bez toho, aniž by se nekdo na neco ptal. Proc jsou vám vnucována náboženství? Proc jste byli nuceni prijmout takové lži?

Cílem lidstva by mela být láska a mír. Nyní máte príležitost vzít si svou moc zpátky a zajistit, aby láska a mír prevládly. Ted je vás tolik, že si mužete vzít vládu zpátky. Pak uvidíte, že císar nemá šaty. To vše byla ILUZE a vy jste jí byli ovládání. Ale iluze vás již déle nemuže držet v šachu, protože jste svobodní. Svobodní zkoumat pravdu, svobodní pro zjištení, co všechno bylo použito, aby ve vašem živote vytvorilo strach. Svobodne videt vše, co bylo použito, aby vás drželi jako rukojmí. Svobodní chránit své drahé deti pred pedofily, kterí jsou všude, natolik organizováni, že operovali rovno vám pred nosem. i když jste je až dosud nevideli. Již nikdy víc nemužete zavírat oci pred tímto problémem. Jste povinni zabránit tomu, aby byly vaše deti vystaveny lžím, které jste byli vy nuceni prijmout. Nedovolte, aby lži ovládly další generaci. Vzdelávání selhalo, když nevyucovalo pravdu, protože je totálne pod kontrolou Kabaly. Je to pro vás nebezpecné. Musíte zajistit, aby byly vaše deti pripraveny prijmout pravdu již v mladém veku, aby ji byly schopny poznat, když ji uvidí. Taková výchova by mela zacít již od kolébky a postupne detem otevírat oci do reality. Pozdeji vám za to podekují.

Dávejte si pozor na tzv. domovy pro seniory. Mnoho z nich není to, co by mely být. Nekteré jsou nebezpecné; své obyvatele zcela ovládnou a jednají s nimi, jakoby byli ve vezení. V Anglii je mnoho takových domovu, u kterých by vás šokovalo, kdybyste poznali pravdu o tom, co se v nich deje. Všude jsou odporní predátori, kterí jsou vždy pripraveni vrhnout se na své nepodezíravé obeti. Je tam bežné, že manžele nemohou navštívit své manželky. Chrante své drahé, protože na mnoha takových místech nejsou v bezpecí. Jsou jim podávány léky a nedovíte se, jaké. Bez jejich souhlasu jsou jim podávány sedativa. Je to ostuda. Veronika se snaží pomoct jedné takové paní, která ji požádala o pomoc a která prochází peklem. Prosím, modlete se za ni a za další, kterí jsou v podobné situaci. Když zacnete pokládat otázky, predátori se sami odhalí a vyhrožují právními kroky v nadeji, že tazatele odradí. Nikdo není v bezpecí pred takovými odpornými lidmi, kterí žijí z utrpení druhých. Nedovolte jim, aby ubližovali.

Ptáte se, komu mužete verit? Velmi málo lidem, kterí jsou v mocenských pozicích. Odhalení pomuže, že budou nekterí z nich odstraneni, ale musíte vyvinout úsilí, abyste odstranili všechny. Budte pripraveni podniknout kroky k odstranení všech predátoru dríve, než bude pozde.

Tolik toho bylo udeláno, aby bylo lidstvo drženo pod kontrolou, že ted musíte veškerou kontrolu svrhnout, kdykoli na nejakou narazíte. Chce to odvahu a víru ve své schopnosti, abyste to prohlédli a plne odhalili. Podporte se vzájemne, protože je vás dost na to, abyste se od tech predátoru osvobodili. Bylo odstraneno mnoho prekážek a energie Zeme vám preje. Takže toto je vaše velká príležitost, abyste získali svobodu. Nenechte ji proklouznout kvuli tomu, že nebudete mít dost odvahy. Tolik jsme toho udelali, abychom vás osvobodili z otroctví a uvolnila se pravda o tom, kdo jste a co je Zeme, na níž žijete, a samozrejme, kdo jsou predátori, co vás drží v nevolnictví. Svoboda je zde, abyste se jí chopili a vzali si ji. Je to pro vás príležitost odhalit a odstranit bankovní kartely, které se postaraly, že život na Zemi se stal bojem o prežití.

Náboženství znicila náboženství LÁSKY, kterým lidé v dávných dobách žili. Bylo nahrazeno lžemi, které zajistily, že mohli postavit jedno náboženství proti druhému. To bylo jejich plánem a vy jste na to skocili a stále za to težce platíte. Ale již déle není možné skrývat pravdu. Stará se o to internet. Predátori se snaží vám internet vzít. Nedovolte to. Pozvednete svuj hlas a reknete NE jakékoliv kontrole internetu. Pamatujte, že Kabala MUŽE ZAJÍT JENOM TAK DALEKO, NAKOLIK JÍ TO DOVOLÍTE. VÁS JE 99%.

Sledujete každý jejich krok a oni to vedí. Jsou vám vydáni na milost a nejsou na to zvyklí, protože Z PROBUZENÉHO LIDSTVA MAJÍ NEJVETŠÍ OBAVY.

Chrante sami sebe tím, že odmítnete veškeré jejich ockování a když je to možné, odmítejte jejich léky, které byly vytvoreny, aby vám zkrátily život. Odstranit vládu Kabaly nad vašimi životy za pomocí všech informací, které máte na obrazovce, bude snadné. Bez vaší pomoci ztratí veškerou moc. Budou bezmocní. Nikdy nezradte své bližní a svoboda bude vaše.

Má drahá, jsem pyšný na to, jak se zabýváš duležitými problémy týkajícími se nekterých domovu senioru, které ovládli nekterí zkorumpovaní lidé, co si neváží lidský život. Ti lidé se starají pouze o peníze, aby je vydolovali odevšad, odkud mužou. Mnoho starých lidí se rychle stane vezni. Musíte chránit zranitelné lidi, kterí jsou na vás odkázáni. V žádné zemi by nemelo být dovoleno, aby lidé žili své poslední roky života ve strachu, uvezneni na takových místech. Ano, má drahá, když se takových lidí zacneš vyptávat, život zacne být tvrdý. Mužská ruka bez tela, která te chytla za rameno, když jsi pracovala u pocítace, to bylo provedeno, aby te odstrašilo.

Prosím, zkus si odpocinout a bud pripravena jednat, když to bude potrebné.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky

Dave chce, abyste vedeli, kolik pro nej znamenají vaše dopisy. Když prijde pošta a vyvolají jeho jméno, dává mu to pocit, že již není sám. Dává mu to nadeji, když ví, že lidem na nem záleží a že se o nej zajímají. Procítá dopisy a zarazuje si je a znovu je cte. Milé pohledy má ted na zdi, spolu s krásnou kresbou, kterou mu poslala Ruth. Zmenilo to energii v jeho cele. Bohužel, veznice vrátila všechny dopisy s trpytkou. V nekterých byly obálky a známky. Velmi si váží vaší laskavosti, ale veznice lidem dovolí posílat veci pouze pres vezenský sklad a knihy pres Amazon. Je duležité, aby veznice a právníci vedeli, že venku jsou lidé, kterí se o Davida zajímají a mají o nej starost.

Také já vám dekuji. Pricinili jste se o to, že se Daviduv život zmenil. Jsem vám za to velmi vdecná.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Dave Mc Canna, irského obcana, uvezneného v Kalifornii. Sbírka na právní výlohy prostrednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |