Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 4. brezna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 4. brezna, 2018

Mnozí, kdo plánovali destrukci lidské rasy a pracovali na tom, jsou odstranováni ze Zeme. Jsou hlášena nekterá “úmrtí” a mnozí další jsou odstriženi, jako by nikdy neexistovali. Mnozí, jako Zuckerberg, ztratili miliony a protože peníze znamenají moc, jeho moc mizí. Bez ní není nicím.

Bublina praská. Vždy to byla bublina, nebylo v ní nikdy nic. Jejich nadvláda rychle mizí a dukazy jsou zde, všem na ocích. Nemohou nic delat, aby to zastavili. Jeden z jejich posledních bunkru v hore Torc v okrese Kerry v Irsku byl minulý týden znicen. Byla to pro ne velká rána.

Používejte vaši energii v meditacích, abyste svrhli všechny jejich bašty ve všech koutech sveta. Když zacílíte svou energii a své myšlenky, budete ohromeni, co mužete udelat a ceho mužete dosáhnout. Odmena presáhne vše, co jste si mysleli, že je vubec možné. Když se mnoho z vás spojí s jednou myšlenkou v mysli, pak si uvedomíte svou vlastní moc. Veci se dejí rychle a musíte být pripraveni a musíte chtít posunout se kupredu. Využijte okno príležitosti. Lži Kabaly jsou ted pred vámi odhaleny. Když žádají o milost, musíte peclive posuzovat prípad od prípadu. Prectete si jezuitskou prísahu uvedení do úradu. Tou oni žijí. Proti tomu stojíte. Nezáleží na tom, jak si ríkají: sionisté ci jezuité, protože mají mnoho tvárí. Skrývají se z dohledu, ale jsou všude.

Když budete držet pri sobe, Kabala muže být poražena a za dva týdny se od ní osvobodíte a také od jejích zlovolných zákonu. Vše je pripraveno pro zahájení akce, když to vy v mysli pripustíte. Máte odvahu prijmout nový zpusob života, kde nebudou žádné války, chudoba, ani nemoci, vytvorené Kabalou? Na co cekáte?

Zmeny, které mnozí zaznamenají, se mohou stát 18. brezna 2018. To bude první krok vpred. K druhému kroku vpred dojde o 8 mesícu pozdeji.

Budte pripraveni posunout se do Nového veku, o nemž mnozí z vás sníte. Vstoupíte do nejlepších let vašeho života, když odstraníte všechny bloky, které vás držely v temnote. Budete zkoumat Zemi. Vše se vám otevre. Život bude vzrušující. Všechny nemoci budou odstraneny, protože to byly výtvory Kabaly, aby vás držela pod kontrolou.

Podívejte se do tváre Kabaly zblízka. Uvidíte, že se bojí. Vedí, že jejich budoucnost je ve vašich rukách. I když vedí, že by nemeli ocekávat milost, budou o ni stále žádat a budou ji ocekávat. Oni nemají svedomí. Udelali by to klidne znovu, kdyby vedeli, že jim to projde. Používali vás jako otroky a tak se na vás budou dívat vždycky. Oni se považují za vám NADRAZENÉ. Vy jste to bláhove prijímali, ale to musí prestat. Zvyšujte svou sílu, abyste byli pripraveni posunout se vpred, když bude správný cas. Obe strany života pracují ruku v ruce na odstranení všeho, co je temné, aby obnovily svetlo a lidstvo se mohlo opet stát vládcem Zeme. Znovu zavládne mír.

Staré irské náboženství LÁSKY bude dostupné všem, kdo cítí, že to potrebují. Tento proces zacal, tak ho privítejte s otevrenou nárucí. Již nikdy neprijímejte jako pravdu to, co vám ríkají noviny a televize Kabaly. Jsou to okovy, co vás drží v temnote. Když prestanete císt jejich „noviny“, jejich byznys zkrachuje a již nedokážou kontrolovat vaši mysl. Priznejte si: byli jste jejich dobrovolnými otroky, jako loutky, kmitající jak to chtela Kabala, aniž jste se ptali. Opet se naucte myslet sami za sebe. Znovu vás žádám, abyste sami bádali, protože to vám usnadní prechod. Vedomosti jsou moc. Všechny dvere jsou vám otevreny, tak najdete odvahu a prejdete do sveta, o jakém jste doposud mohli jenom snít.

Jenom pomyslete na to, jak to bude úžasné, zkoumat vaše skutecné dejiny a ucit se o Zemi, na které žijete. Pomyslete na dobu, až HAARP již nebude ovlivnovat vaše pocasí, ani žádné jiné kontrolní systémy, které operují z Aljašky. Vlastní je královna (Alžbeta) a všude na svete existují malé instalace, které byly pred vámi ukryty, jako ta v okrese Kerry v Irsku. Kabala má pod kontrolou každý kout na Zemi. Nejsou rádi, že ztrácejí svou vládu nad lidstvem. Ale spolecne zvítezíte. 99% lidí je probuzeno a pripraveno vzít si zpet vše, co je jejich. Tyto casy budou zaznamenány pro príští generace, aby se ucily, jak si jejich predci vzali svou svobodu zpátky od temné Kabaly a obnovily na Zemi mír a harmonii.

Má drahá, vysávali tvou energii, když se snažili udržet si své dva rukojmí. Pomáháme ti dát veci do porádku, aby mohly být osvobozeni.

Nejsi sama, má drahá. Jsem vždy po tvém boku.

Tvuj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky

Dave me požádal, abych podekovala všem, kdo mu napsali. Vaše dopisy mu dodávají sílu. Ví, že není sám a zapomenut. Prosím, modlete se za dva rukojmí, aby mohli být co nejdríve osvobozeni.

Dekuji, Veronika

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Mám Davidovo svolení, abych vás požádala o pomoc pro nej. Je velmi vdecný všem, kdo ho kontaktovali. Je držen v Americe bez prátel a rodiny a nemá žádné návštevy.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Dave Mc Canna, irského obcana, uvezneného v Kalifornii. Sbírka na právní výlohy prostrednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |