Home > > Montague Keen - 24. cervence, 2016

Montague Keen - 24. cervence, 2016

Probouzení nabírá na rychlosti a síle. Stací se podívat na tisíce lidí po celém svete, kterí se scházejí, aby slyšeli Davida Icka mluvit pravdu. Lidé si veci spojují a poprvé vidí, že lidstvo je úplne ovládáno. Nyní zjištují, jak pouhé jedno procento zmanipulovalo 99 % tak, že se vzdalo svobody a vlády nad svetem. Kabala se bojí probuzení, takže její odpovedí je organizovat operace pod FALEŠNOU VLAJKOU, aby rozsévali strach a doufají, že zaujmu mysle lidí a ti si neuvedomí, co všechno bylo udeláno s cílem znicit lidstvo. Kabala má dokonce u každé zosnované události svého cloveka, aby vše nafilmoval a podal jim zprávu. Momentálne má napilno, cestuje z jedné zeme do druhé. A duveriví lidé to vše slepe prijímají, bez ohledu na to, jaké dukazy jsou jim predloženy. Rozdíl mezi lidmi, otevrenými pravde, kterí se scházejí, aby slyšeli Icka, jehož svetlo je tak velké a mezi temi, co slepe duverují, je obrovský. Na lidstvo je zamereno tolik ovládání mysli, zejména prostrednictvím televize, vlád, vzdelávání a samozrejme, NEJSMRTELNEJŠÍ ze všeho je kontrola mysli prostrednictvím náboženství.

Je cas, abyste se osvobodili. Otevrete mysl pravde. Odmítnete souhlasit s korupcí, která znicila život na zemi. Musíte si vybrat: stojíte pri lidstvu anebo spadnete do zapomnení s Kabalou. Protože Kabala neprežije: vedí, že je to pravda, protože jejich cas vypršel.

Zmena již zacala a její dopady budou velkolepé. Vše se zmení v rámci celé zemekoule. Je treba, aby se lidstvo tomu otevrelo a bylo pripraveno a aktivne se toho úcastnilo. Když to udeláte, zkorumpovaní již nebudou schopni fungovat, protože bez vaší pomoci budou muset prijmout porážku. Víte, kdo jste - vy, kdo sloužíte Kabale. Víte, že cím dríve prestanete sloužit, tím dríve se bude vás svet koupat ve svetle PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI a LÁSKY pro celé lidstvo.

Znovu vás žádám, abyste posílali lásku, svetlo a spravedlnost tomu, kdo je zadržován v USA. Tomu, jehož role v transformaci je tak významná, že byla na nej nachystána lécka. Pokud cítíte, že byste mohli v této veci pomoct, Veronika je již vycerpaná. Je velmi zapotrebí právního poradenství, zejména co se týce zákonu USA, které jsou zcela odlišné od tech v Británii.

Pro lidstvo je duležité, aby se veci posunuly kupredu co nejdríve. Kabala zachází tak daleko, aby získala trochu casu. Využijí a zneužijí vše, aby získali, co chtejí. Lidská rasa potrebuje svobodu, aby mohla na Zemi žít život, jak by mel být žit. NEVIDELNÁ RUKA, která ovládá váš svet, musí skoncit se svou hruzovládou a stáhnout se ze Zeme. Ti, kdo jí slouží, by se také meli pripravit na odchod, pokud nechtejí prosit o smilování a odpuštení za své zlociny proti lidstvu. Ti, kdo otevrene žijí na váš úkor a otevrene se hlásí k tomu, že jsou vám nadrazení, by na to meli myslet, protože oni také žijí na prodloužený cas. Velká lekce, kterou se lidstvo naucí je, že ani všechno bohatství sveta vám nezajistí právo zustat na Zemi poté, co bude dokoncena transformace. Po prechodu zde nebude místo pro korupci ani zkorumpované.

Veronika se dnes musela vyrovnat s dalším šokem, týkalo se to toho cloveka, který je v USA. My, na této strane života, pracujeme na tom, aby byl ten, kdo je zadržován, osvobozen, ale Veronika s tím musí nakládat ve fyzické realite. Nemáte ani potuchy, proti cemu stojí. Je to ZLO tak temné, tak zlomyslné, tak zkažené. Jedno z Veroniciných prání je pomoct osvobodit lidstvo, aby mohli všichni žít v míru.

Má drahá, vím, že to byl pro tebe šok. Musíš se z toho dostat. Vez, že tu transformaci nemuže nic zastavit, mohou jí pouze klást do cesty prekážky. S temi se ted potýkáš.

Má drahá, jsem vždy s tebou. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |