Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 24. cervna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 24. cervna, 2018

Všude ve vašem svete dochází k odhalení. Lidé již nedokážou skrývat své postranné úmysly. Je to pro vás velmi bolestivé videt, jak jsou ti, kterým jste verili, odhalováni, že pracovali proti vám. P. Trump musí tyto problémy rešit denne. Ví, že v plnení svých plánu bude úspešný, proto byl na tu mocenskou pozici dosazen. Jenom ti, kdo jsou probuzeni chápou, že p. Trump hodlá odstranit temnou kontrolu. Každý den vidíte, jak Kabala používá vše, co je v její moci, aby ho znicila. Zeptejte se sami sebe, proc by vynakládali tolik ENERGIE, aby se ho zbavili, pokud by byl takový, jak o nem tvrdí? Faktem je, že se ho bojí.

Koncí cas zkorumpovaného systému kontroly a loutek, které ho prosaují. Lidem zacínají padat klapky z ocí a zacínají videt, co bylo skryto všem pred nosem. Lidstvo je vinno tím, že prijalo vše, co mu Kabala rekla, že musí prijmout. Vy, vy všichni, slepe prijímáte léky které vám vnucuje lékarská profese, aniž byste se ptali, co v nich je a jaké mají na lidské telo skutecný vliv. Verili jste, že všichni ti lidíé mají na mysli váš najlepší zájem, ale velmi jste se mýlili. Lékarí jsou upláceni dovolenými, konferencemi, novými pocítaci, atd. za to, aby vám tyto léky predepisovali. Zavádení nových chemických léku je špinavý byznys. Vezmete si zpátky vládu nad svými životy a cinte svá vlastní rozhodnutí, vycházejíc z vlastného bádání. Zverejneno je dostatek informací, které vás povedou. Nemužete nic ztratit.

Je cas, abyste povstali proti tem, kdo vás chtejí odstranit ze Zeme. Konecne zacínají prijímat myšlenku, že TED NEMOHOU VYHRÁT, protože je vás probuzeno príliš mnoho a nedovolíte jim prevzít Zemi. Musíte pochopit, že se vás bojí, protože jsou na vás zcela závislí, když chtejí prežít. Podívejte se na ne; vše, co mají, jsou peníze. Jsou to slaboši. Prestante je vnímat jako mocné bytosti, protože je to založeno na iluzi, kterou vytvorili, aby vás mohli ovládat. Proc stále tu iluzi prijímáte, když v duši víte, že to není pravda? Udržuje vás to ve vezení mysli.

Celit pravde není nikdy snadné, ale musí to být. Bude to vaše spása. Nemáte casu nazbyt, takže musíte být pripraveni podniknout kroky s vedomím, že uspejete. Pravý cas je ted. Vše je prichystáno, abyste si svuj svet vzali zpátky. Veškerá pomoc, kterou potrebujete, je pripravena, a ceká, až o ni požádáte. Nedovolte Kabale, aby znicila další kus Zeme a lidstva. Když nic nepodnikntete, jste vinni tím, že jim dovolujete, aby vám vše vzali, vcetne vašich životu. Seberte se a reknete: „NE, nedovolíme, abyste odstranili další z nás!“

Vím, že každý den ctete o tech, co spáchali sebevraždu. Je to jinak. Ti lidé byli spojeni s Kabalou a chteli promluvit. V dusledku toho byli zabiti. KABALA NEMÁ SLITOVÁNÍ. Jednají s vámi jako s mravenci, protože za takové vás považují. Nehodíte se do jejich plánu. Již vás nepotrebují. Když si uvedomíte, že bez ohledu na to, jakou jim projevujete úctu a respekt, nejste pro ne nicím a nikdy nicím nebudete. Nejste soucástí jejich plánu.

Je na case, abyste projevili úctu sami sobe. Starejte se o své zdraví tím, že se budete starat o své telo. Nezanášejte si mysl. Odstrante veškerou indoktrinaci a prijímejte pouze to, o cem víte, že je pravda. Vypustte všechny záznamy z historie pocínaje r. 325 n.l. Tehdy zacaly lži. Vše, co jste se od té doby ucili, je zcela vymyšleno. Bylo to vytvoreno s úmyslem, aby vás to zmátlo. Odstranili veškeré dukazy o tom, že jse mocné bytosti svetla, zažívajíci zkušenost na Zemi. Rozhodli se odstranit vaši sílu a degradovat vás za pomoci potravin, když se postarali, abyste je jedli. Pestování svých vlastních plnohodnotných potravin se stalo nezákonným. Máte prístup pouze k potravinám, pestovaným za pomoci chemie. Vnutili vám chemické léky. Lze se snad divit, že je tolik z vás zmateno?

Byly vytvoreny zákony, které zajistily, že vždy budete poslouchat Kabalu. V Americe p. Trump odstranuje zkorumpované soudce. Nahrazuje je jinými, kterí nejsou ovládáni Kabalou. Zaslouží si vaši vdecnost za to, že delá tyto odvážné kroky. Kdyby bylo více takových, jako je p. Trump, který odvážne vystoupil do popredí, aby zachránil lidstvo. Musíte pouze vnímat, jako ho KABALA NENÁVIDÍ A ÚTOCÍ NA NEJ. To je dukaz, že se ho bojí. Nemohou ho koupit, tak se ho snaží znicit. Vidíte to denne v televizi a v novinách. Ješte nikdy neprobíhala taková mstivá kampan proti jednomu cloveku. Proc se ho tak bojí? P. Trump chce vypustit informace, které máte právo znát. Jsou to informace, o kterých ted ví pouze pár vybraných lidí. Budete v šoku, když se dovíte, co pred vámi tajili. Jsou to vedomosti, které by život na Zemi hodne usnadnily. Zabere to cas, než nastudujete a vstrebáte vše, co pred vámi Kabala skrývala.

Každý den vidíte, jak ztrácejí kontrolu. Zasebevraždili mnohé, kterí vedeli, že je s nimi konec a chteli se sverit s tím, že byli soucástí plánu Kabaly. Nekterí ti lidé hráli jenom malou roli. Jejich problémem bylo, že vedeli, co se deje a jaké jsou plány do budoucna. Tím se stali pro Kabalu nebezpecím. Verte mi prátelé, Kabala nikdy neprojeví slitování. Mužete si myslet, že ty lidi znáte, ale neznáte. Znáte pouze masku, za kterou se skrývají. Pri nekterých príležitostech maska sklouzne a vy za ní zahlédnete bytost, jaká je. Nekterí z nich mení podobu, když jsou energie príiš nízké, protože je pro ne velmi obtížné udržet svou lidskou podobu. Jsou tak na okamžik odhaleni. Nekdy je to zachyceno na filmu. Protože se ted energie rychle mení, budou mít v tomto ohledu skutecné problémy, verte mi. Oni se mají mnohem víc co obávat, než vy. Prijdou o všechno, co vám ukradli v prubehu mnoha životu. Oni nejsou schopni se o sebe postarat, tak budou prosit o milost ty, které se snažili znicit. Brzy to nastane, proto budte pripraveni tuto situaci rešit. Rekl jsem vám, že rok 2018 prinese mnoho zmen, na než se musíte pripravit.

Existují lidé, kterí mají tak velké ego, že verí, že když budou pracovat pro Kabalu, budou se cítit duležitejší. Jsou to ztroskotanci. Posílejte jim lásku a svetlo, protože oni hledají pozornost.

Má drahá, energie ovlivnují každého. Je težké vyrovnávat se s vycerpáním. Lidé jso odhalování a ukazuje se jejich pravé vybarvení. Privodilo to mnoho otresu. Má drahá, útoky na Tebe mi i nadále delají starosti. Lécba, kterou jsi v tomto týdnu zahájila, bude úcinná. Byla jsi k tomu vedena.

Má láska te obklopuje. Nikd nejsi sama.

Tvuj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Sacha Stone z nadace Humanitad, porádal v Londýne konferenci, kde odhalil vše, co potrebujete vedet. Prosím, udelejte si cas a poslechnete si prednášející, kterí prokázali velkou odvahu, aby rekli pravdu.

David
Chce abyste vedeli, jak velm si cení, že jste se s ním zkontaktovali. Je v Americe sám, bez rodiny ci prátel a jeho práteli jste se stali vy. Knihy, co mu posíláte, mu pomáhají udržovat aktivní mysl. Bez nich by byl ztracen. Je hluboce vdecný. 28. cervna pujde k soudu. Prosím, modlete se, aby se ukázala pravda.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |