Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 17. cervna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 17. cervna, 2018

Má drahá, mentální zmatek, jaký prožívají lidé na Zemi, nemá obdoby. Energie je úmyslne vytvárena, aby vás odzbrojila a zmátla a tím pádem byla prícinou konfliktu. Zdá se, jakoby každý útocil na každého. To vše je zinscenováno Kabalou, protože když všichni bojujete, hádáte se a útocíte na sebe, nedíváte se na to, co Kabala delá. Kabale se to líbí, jsou to jejich hrátky. Lidstvo na to pokaždé skocí.

Proc jsou lidé tak naivní? Proc vždy prijmou to, co jim Kabala narídí, aby prijali? Nekterí to delají, protože zoufale touží po pozornosti, takže jsou ochotni zajít kamkoli, aby se jim jí dostalo. KDYŽ BUDETE STÁT SPOLECNE, ODOLÁTE, KDYŽ SE ROZDELÍTE, PADNETE.

Lidstvo bojuje o samotné své prežití. Je obrovská snaha udržet vás ve spánku. Tolik se toho deje na vedlejší frekvenci, ale jenom pár lidí si to uvedomuje. Na té frekvenci funguje Kabala, proto si nejste vedomi všeho, co delají, aby vás vyvraždili. Nevzdají se až do posledního okamžiku. Budou se snažit nadelat co nejvíc škody tem, kdo se pokouší vás probudit. Zeptejte se sami sebe, proc jsou lidé tak ochotni myslet si o druhých to nejhorší, proc nedovedou videt širší souvislosti.

Technika „rozdeluj a panuj“ jim vždy fungovala, protože pokaždé na to skocíte. V duchu víte, že spolecne dokážete vytvorit budoucnost pro všechny bytosti na Zemi. Prestante se vzájemne napadat. Budte konstruktivní. Diskutujte o tom, ceho je zapotrebí, aby se lidi spojili a jednali jako jeden, v zájmu ochrany své budoucnosti. Pred mnoha lety jsem vám rekl, že rozpoznáte znamení, která budou signalizovat, že lidé budou mít príležitost vzít si Zemi z rukou Kabaly zpátky. Poukázal jsem na to, že tehdy dojde k zemetresením a budou vybuchovat sopky. Ted to vidíte denne. TED NASTAL TEN CAS.

Co s tím deláte? Musí dojít ke zmene. Každý z vás musí jednat spolecne s ostatními jako jeden celek, aby byla ze Zeme odstranena temnota. Nemužete ztrácet cas tím, že se budete vzájemne napadat. Každá minuta je duležitá. Když budete postupovat SPOLECNE, žádná síla na Zemi vás nezastaví. Dívejte se na sebe jako na mocné duše, kterými ve skutecnosti jste. Je zapotrebí akce, tak si verte. Dokážete to. Kabala vás tlací k tomu, abyste ztráceli drahocenný cas útocením a urážením druhých. Kabale se to líbí. Jste jejich loutkami. Bez vás by nebyli tak úspešní. Pamatujte, SMRT si prijde pro každého a pak se budete zodpovídat ze svých cinu. Nebude vám dovoleno jít kupredu do svetla. Není tam místo pro vás, ani pro vám podobné. Premýšlejte o tom.

S vaším jídlem je manipulováno víc než kdy predtím. Kabala se zoufale snaží zlikvidovat vás drív, než se vás pobudí mnohem víc. Když je neco doporucováno, že je to pro vás dobré, at jsou to léky anebo potraviny, vyhnete se tomu jako moru. Pokud možno si pestujte vlastní potraviny. Jenom tak si mužete být jisti, že jsou v porádku. Jezte tolik organického ovoce a zeleniny, jak je to jen možné.

Slunecní paprsky jsou pred vámi blokovány. Vše, co lidé potrebují k prežití, jsou blahodárné slunecní paprsky. Kabala se postarala, abyste meli hladinu kyslíku tak nízkou, že lidé bojují o prežití. Jste tajne vybíjeni a mnozí z vás se ani neobtežují podívat se na to, co vám bylo provedeno. Co by vám to udelalo, abyste se probudili? My, na této strane života, mužeme hodne udelat pouze pro to, abyste se probudili.

Televize je zbran, obratne používána, aby vás udržela pod jejich kontrolou, zejména je to sport, kterého je na obrazovkách plno. Je to jako hypnotizér v rohu vašeho pokoje. Odvádí dobrou práci. Jste ovládáni signály, kterými jste bombardováni. Také váš pocítac je používán proti vám. Pozorují vás a poslouchají. Pokud jde o MERÍCÍ PRÍSTROJE, jsou smrtící, nikdy je neprijímejte. Kabala všechnu tuto technologii má a požívá ji proti vám. Dovolujete jim, aby vám to delali. Bez vašeho svolení to delat nemohou.

Když jste prišli na Zemi jako miminka, meli jste potenciál stát se mocnými bytostmi svetla, kterými jste. Kabala si vás okamžite vzala pod kontrolu za pomoci ockování, atd. VYPNULI VAŠE SVETLO, ABY ZAJISTILI, ŽE NIKDY NEPROJDETE ŽIVOTEM JAKO MOCNÁ SVETELNÁ BYTOST, KTEROU JSTE.

Postarali se o to, že jste slabí a ustrašení, neustále nemocní a plne pod jejich kontrolou. Když víte to, co je dnes známo, proc stále tyto podmínky prijímáte? Kdo za vás promlouvá a ukazuje vám cestu z OTROCTVÍ? I když mnozí mluví, verit mužete jenom pár lidem.

David Icke tvrde pracoval po celé ty roky, aby vám otevrel oci ohledne toho, co vám udelali. Pochopte, že jste všichni na stejné lodi, at jste bohatí ci chudí, probuzeni anebo spící. Potrebujete se sjednotit a vzít si svou sílu. ODMÍTNETE NECHAT SE VYVRAŽDIT.

Žádám vás, abyste si poslechli RONALDa BERNARDa, velmi statecného muže, který zažil temnou Kabalu a prežil to. Odvážne vám otevírá své srdce, abyste mohli jasne videt, jak ve vašem svete fungují. Je možné zajít až na okraj temnoty. PROBUDTE SE a osvobodte se a prežijte tuto zkušenost. Ronaldova práce je velmi cenná pro všechny, kdo hledají pravdu. Zaslouží si vaši úctu a vdecnost za to, že se s vámi podelil o své hruzné zkušenosti z temné strany života.

Testimony of Ronald Bernard /Svedectví Ronalda Bernarda

Má drahá, jak si dokázala prežít poslední týdny, je zázrak. Prestože ty útoky byly brutální, povedlo se ti zustat v tele pres všechny pokusy odstranit te.

Bud silná, má lásko.

Tvuj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Jak mohou potvrdit i druzí, útoky byly v nekterých chvílích mimorádne brutální. Udály se veci, o nichž bych si nemyslela, že jsou možné. Nebylo to snadné. Chci podekovat všem, kdo si našli cas a doporucili lécbu mé nemoci. Pokud to šlo, doporucení jsem dodržovala.

Vzkaz od Davida
Je neskonale vdecný všem z vás, kdo jste mu napsali. Cení si kontakt s vámi víc, než tušíte. Teší se z knížek, co jste poslali a které rád cte, protože tak nemusí myslet na svou situaci. Prosím, modlete se za nej, aby 28. cervna pro nej všechno dopadlo dobre.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro DavidaMc Canna, irského obcana, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na právní výlohy prostrednictvím GeGetFunding


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |