Home > > Montague Keen - 21. ledna, 2018

Montague Keen - 21. ledna, 2018

Byl jsem po tvém boku, má drahá, když jsi byla na pohrbu tvé drahé prítelkyne, Bronwen. Bylo treba najít zpusob, jak to udelat, aby ses´ ho mohla zúcastnit. Bronwen si užívala každou chvilku svého pohrbu. Bylo tam vše, co si prála, nic jí tam nechybelo. Preje si, abys´ vedela, že ona ted spolupracuje s naší sítí.

Lidstvo zacíná konecne chápat, jak Kabala operuje, aby potlacila lidského ducha. Stací se jenom podívat na to, co vše bylo podniknuto a receno ve snaze znicit p. Trumpa. Dávejte si pozor, abyste nevedomky nepodporovali Kabal v její snaze zabránit p. Trumpovi v dokoncení jeho poslání, aby vás osvobodil od hruz, které byly na vás uvaleny, aby byly potlaceny vaše prirozené instinkty. Ti, co patrí ke Kabale, i když je jich málo, jsou dobre zorganizováni a provozují systém kontroly, kterou si teprve ted zacínáte uvedomovat. Kdo si preje, aby lidstvo na Zemi zustalo? Je lidstvo pripraveno pohnout prstem a chránit Zemi? To, že si to jenom ríkáte, nestací, je zapotrebí akce. Váš hlas musí být slyšet. Zatímco jste spali a nebyli jste si vedomi toho, co vše bylo podniknuto, aby se vás zbavili, Kabala naplánovala své prevzetí Zeme do posledního detailu. VERILI, ŽE VÍTEZSVÍ BUDE JEJICH. Ale v poslední chvíli prišel p. Trump, který jejich plány zhatil.

Každým dnem vidíte, jak jsou odhalováni další. Jste v šoku, když vidíte, jak vás Kabala využívala a zneužívala. I když mají pod kontrolou všechno, co lidstvo potrebuje k prežití na Zemi, NEMOHOU SVÉ PLÁNY PROVÁDET BEZ VAŠÍ POMOCI. Prátelé, když pro ne nebudete pracovat, JSOU BEZMOCNÍ.

Odtáhnete se od nich a odmítnete pro ne pracovat a je s nimi konec. Odmítejte jejich smrtelné OCKOVÁNÍ. Odmítnete jejich GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY. Vzdelávejte se, abyste vedeli, co telo potrebuje k prežití. Soda bikarbona zabranuje rakovine. Kokosový olej je úspešný pri lécbe Alzheimera. Javorový sirup je dobrý pro mozek, hlavne když se bere se sodou bikarbonou. Zjistete si to sami. Chemické léky nejsou rešením, ty jsou vyrobeny pro to, abyste se na nich stali závislými a aby Kabal na tom vydelávala. Zvykli si na to, udržovat vás v podrucí a ve strachu.

FLU - Biological Warfare Attack (YouTube) (Chripka – útok biologickými zbranemi)

Svetlo se stále šírí a odhaluje vše, co se skrývalo ve stínu. Bez ohledu na to, jak moc se temná strana snaží šírení svetla zabránit, nebude úspešná. Zrovna jste videli, jak si v Americe demokraté ve snaze znicit p. Trumpa sami nabehli. Mají strach. Pred sebou vidí jenom perspektivu dlouholetého vezení kvuli svým zlocinum proti lidstvu. Je konec. Nastal pro ne cas, aby celili následkum svých cinu. Do sveta proudí pomoc, která vás má chránit. PARAZITÉ se skrývají, ale míst, kam se mohou schovat, je málo. Jsou odhaleni. Lidstvo ted na ne pohlíží jako na škudce, kterými také jsou a nezachrání je ani všechny peníze sveta. Mezi zlodeji žádnou ctnost nehledejte.

Podívejte se, jak vypadaly vaše dejiny PREDTIM, NEŽ VŠECHNO ZMENIL KONCIL V NICE. Tam se dovíte pravdu. Zbavte se všeho, co jste se dovedeli prostrednictvím náboženství a „vzdelání“, což z vás udelalo otroky. Zacnete znovu, s pravdou, která vás povede vpred, abyste vytvorili nový zacátek pro všechny; bez utrpení, válek, hladomoru a pedofilie, které Kabala prinesla na Zemi. Všechny jejich tajné prísahy budou k nicemu a jejich moc navždy zmizí. Chcete se stát soucástí této mírové armády, která odstraní vše, co je temné a destruktivní a nahradit to mírem a harmonií? Vy všichni jste byli vybráni, abyste byli na Zemi v této dobe, abyste to uskutecnili.

Toto je VÁLKA. Mezi dobrem a zlem, svetlem a temnotou; není to procházka ružovou zahradou, ale odmena bude vetší, než si dovedete predstavit. V žádném prípade ten proces nenarušujte, jinak se budete z toho zodpovídat. Lidstvo je na tom závislé. Všichni, kdo zneužívali a ovládali lidstvo prostrednictvím posvátných prísah a praktik budou bezmocní a vydáni lidstvu na milost. Taková zlá síla bude ze Zeme navždy odstranena. Lidstvo je ted dostatecne probuzeno, aby mohlo rozvíjet plány na zajištení svetového míru. Jedna vec je vedet, co je treba udelat. Docela jiná vec je to uskutecnit. Je zapotrebí akce.

První krok je sdílet informace. Pak nastoupí diskuse, aby každý situaci pochopil a dohodlo se, co je zapotrebí udelat. Spolecne jste silní. Využijte tuto sílu pro dobro lidstva.

Slunce bude znovu svítit na Zemi, jeho ENERGIE zregenerují lidstvo i Zemi, aby vyprodukovala všechno, co clovek k životu potrebuje. Clovek potrebuje k prežití energii Slunce. Proto vám Kabal tuto energii upírala, protože ji potrebujete k prežití. My, na této strane života deláme, co mužeme, abychom probudili Iry. Zatím bez vetšího úspechu, i když musím ríct, že nejaké úspechy jsou. Každý clovek na Zemi potrebuje, aby k tomu došlo. Vatikán a jeho kohorty delají vše, co je v jejich silách, aby to zastavili. Jenom si na to vzpomente, když to uvidíte v televizi nebo v novinách; není to pravda. Tato média vlastní a využívá Kabala, aby vás udržela v nevedomosti a pod svou kontrolou.

David, mladý muž, který je nespravedlive držen ve vezení v Americe, vám dekuje za pomoc. Chce dokoncit své poslání pro lidstvo, ale zabránili mu v tom. Je to dokonalý príklad toho, jak pracuje Kabala.

Má drahá, bylo stresující, že jsi se musela rozloucit se svou prítelkyní, Bronwen. Ted se teší plnému zdraví na této strane života. Venuje veškerou svou energii Tobe a naší práci.

Jsem vždy s tebou. Tvuj oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky Keen:

Prosím, postarejte se, aby se Davidovi (Davemu) Mc Cannovi dostalo spravedlnosti. Ukažte zkorumpovanému justicnímu systému v Americe, že jej sledujeme. Mužeme to udelat tak, že budeme Davemu posílat pohledy nebo dopisy. Vezenské úrady ctou všechnu korespondenci, všeho si všímají. Dave je jedním z nás a my ho podporujeme. Mužeme se postarat, aby byla odhalena úplná pravda o tom, jak na nej byla ušita lécka. Kdyby nebyl pro lidstvo duležitý, Kabala by se tolik nesnažila, aby ho zavrela.

Dave McCann, MJ 03 A Pod 11, Booking Number 1621184, Prisoner ID 7076771, P.O. Box 872, Fresno, California, 93712, USA.

Mám Davidovo svolení, abych vás jeho jménem požádala o pomoc. Je vám velmi vdecný, že se o nej zajímáte. Uvízl v Americe; bez prátel, rodiny, nechodí za ním žádné návštevy.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju pomocí GeGetFunding.)


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |