Home > > Montague Keen - 14. ledna, 2018

Montague Keen - 14. ledna, 2018

Zustal ješte na Zemi inteligentní život, anebo jste se již všichni zmenili na zombie? Každý den se vám otevírají oci nad neoddiskutovatelnými dukazy o tom, co Kabal delá, aby vás vyhladila. Co s tím deláte? Ani se nespojujete, abyste si vymenili názory na vážnost situace, v níž se nacházíte. Dovolujete, aby se to delo, když hloupe ríkáte: „Co s tím mohu delat?“ Spolecne to mužete zastavit! Pomyslete chvilku na to, jaké je to pro nás, na této strane života, když vidíme, že nedeláte nic pro to, abyste zachránili a ochranovali lidstvo a Zemi. Když nic nedeláte, jste stejne vinni jako ti, co vás nicí. Podívejte se na ne. Již se pred vámi neskrývají. A vy jim presto sloužíte. Copak jste ztratili víru v to, kým jste a proc jste v této dobe na Zemi? Reknu vám, že budete celit velmi brzy VELKÝM ZMENÁM. Jak zlé tyto zmeny budou, to závisí na tom, co jste ted pripraveni delat, abyste zajistili, že lidská rasa prežije.

Moc bank byla používána jako velký obušek, kterým bylo lidstvo bito a udržováno v poslušnosti. Snažíme se odstranit vládu nad penezi z rukou tech pár lidí, kterí ji mají, abychom mohli vytvorit hrací pole o více úrovních. To si vyžádá krátkodobé zavrení bank, aby mohly být prenastaveny procesy. Doufáme, že tak zajistíme, aby se chudoba stala pouze špatnou vzpomínkou na temnou minulost. Ti z vás, kdo si tyto zmeny prejí, se musí pridat, aby se zajistilo, že se veci udejí rychle a hladce. Všechny pokusy Kabaly o rozpoutání tretí svetové války byly zmareny. Ztrácejí svou vládu nad lidstvem. Všechny plány Kabal na znicení lidstva jsou na tomto videu. Prosím, podívejte se na nej a zapamatujte si to.

Earthquake, EMP, 5G Attack Plans and More Bad News (YouTube)

Jenom chvilku premýšlejte nad tím, že zatímco jste sloužili Kabale, ONA PLÁNOVALA VAŠE VYHLAZENÍ. A stále se za ne stavíte? Stále je uctíváte a klecíte pred nimi? Co by vám to udelalo, abyste otevreli oci a uvideli veci, jaké jsou a ne takové, jak vám reknou, že jsou? Supi se slétají a chtejí vás zabít. Budete stát stranou a dovolíte, aby se to stalo? Spojte se s tím, kým jste. Vkrocte do své síly. Když to udelá 99% lidstva, Kabal rychle ze Zeme odejde. Všechna moc, kterou jste jim dali, navždy zmizí. Jsou to PARAZITI a jako s parazity byste s nimi meli jednat. Musíte ocistit svuj štít a zacít znovu, s vedomím toho, co ted víte. Odstrante ze svých myslí všechny lži, kterým vás naucilo náboženství. Náboženství vám ukradlo duši.

[Podívejte se na hlavní stránku tohoto webu a zjistete, jak si mužete vzít zpátky svou moc, svou duši a osvobodit se ]

Zapomente na všechny lži, které vás ucili o vaší historii, to vše zorganizoval Vatikán. Tyto lži se postaraly o to, abyste se nikdy nedovedeli svou pravou historii, nebot by to odhalilo lži, kterých se dopustili. Vaše pravá historie se nepodobá nicemu z toho, co vás ucili.

Když se dovíte svou skutecnou historii, PARAZITI STÁHNOU OCAS MEZI NOHY. Jedna vec Kabalu desí: že se probudí Irsko. Proto letos Irsko navštíví papež. Chce se postarat, aby Irové zustali na kolenou. Co jste ochotni udelat pro to, abyste se osvobodili od parazitu?

Nejdríve osvobodte svou duši a stante se celistvou lidskou bytostí. Pravda vás osvobodí. Když se osvobodíte z pout náboženství, mužete se spojit se Vším co je a stát se úplným clovekem, zažívajícím život na Zemi takovým zpusobem, jak tomu bylo predtím, než sem prišli parazité. Alespon si zacínáte uvedomovat skutecnost, že Kabala kontroluje každý aspekt vašeho života. Je to vždy šok, když vás zasáhne pravda o vaší situaci a vy vnímáte parazity takové, jací jsou. Sále se snaží udržet vládu a obvinují p. Trumpa, že je odhaluje, když tak ciní. Existuje plán na jeho vraždu, takže pro nej není vhodné, aby cestoval do Londýna. Nebyl by tam v bezpecí. Ve Velké Británii si ho neváží. Ani starosta Londýna nechce, aby do Londýna prijel. Co to o nem vypovídá? Sami se ptejte, proc tomu tak je. Mluví za sebe, anebo mu bylo receno, aby to rekl? P. Trump má ted na práci lepší veci, zachranuje lidstvo.

Má drahá, Kabal ti velmi ztrpcuje život. O cem jsi myslela, že je zlé, se ješte zhoršilo. Jsou zoufalí a ztrácejí moc. Pricházejí velké zmeny.

Mej se stále na pozoru, má drahá.

Tvuj oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju pomocí GeGetFunding.)


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |