Home > > Montague Keen - 19. ríjna 2014

Montague Keen - 19. ríjna 2014

V DEJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V DEJINÁCH JEDNOTLIVCE, VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VEDOMÍ
Carl Jung

Jak se rozvíjí vedomí a otevírají mysle, príslušníci Kabaly zjištují, že musejí používat zoufalé prostredky, aby to vyvážili. Nyní je používána Ebola. Všude je na lidi vyvíjen tlak, aby se v zájmu své ochrany nechali ockovat. Nepodléhejte této propagande STRACHU- vizte to takové, jaké to opravdu je. Chrante se sami, používejte ruzné PRÍRODNÍ prostredky ochrany, které jsou dobre dostupné. Nenechte se ovlivnit vytvorenou panikou. Problémy budou mít jenom ti, kdo jsou ockováni.

Pokaždé, když se pozvedne vedomí, Kabala reaguje dramaticky, aby to zablokovala. Musíte ucinit rozhodnutí ohledne svých vlastních životu poté, co pozorne prozkoumáte fakta, a nenecháte se ovlivnit hysterií. Zachovejte klid, prevezmete zodpovednost a zkoumejte fakta. Je duležité, abyste se stali plne vedomými lidskými bytostmi, abyste prinesli Nový Vek svetla a lásky, k nemuž se propracováváte. Bojujete o svuj život na vaší planete. Zkorumpovaní uzurpátori vedou špinavou válku, aby udrželi kontrolu. Zacínáte to videt a chápat.

Za vlády královny Alžbety I. anglické byla ucinena dohoda s mimozemskými bytostmi. Dostaly záruku, že na jejich usmírení budou neustále provádeny krvavé obeti. V dusledku toho od té doby strídá jedna válka druhou. Bez ohledu na to, kde k tomu dochází – jen když tece krev. Lhali vám ohledne prícin vzniku válek, znovu a znovu, aby udržovali tuto šarádu v chodu. Protože se zvedá vedomí, každým dnem je zoufalejší potreba vytvorit Tretí svetovou válku, protože oni potrebují, aby tekla krev. Proto je mnohým z vás namlouváno, že bojujete za svou vlast. To není pravda. Je potrebná vaše krev, aby se uctili mimozemští vládci. Je to válka za porobení vaší planety a lidstva. Chtejí znicit dve tretiny z vás. Je na case, abyste pochopili, kdo proti vám stojí.

Máte schopnost to zmenit. Chce to jenom odvahu a cas na zkoumání pravdy. Pak se mužete spojit s temi, kdo jsou probuzeni a podelit se o vaše zjištení. Vezte, že spolu jste silní a zvítezíte. Nenechte se ovládat kontrolou mysli, používanou vašimi televizemi. Je cas, abyste byli silní a verili si. Bojujte za své prežití.

Island vám ukázal cestu, takže to lze uskutecnit. Nenechte se ukolébat do falešného pocitu bezpecí. Je to záverecná hra, takže si nemužete dovolit být lhostejní. Nejste si vedomi toho, co všechno je proti vám používáno a kdybyste to vedeli, byli byste zhrozeni. Každá zbran, kterou Kabala má, je používána ke znicení sveta jak ho znáte.

Nejduležitejší je meditace. Udelejte si cas na to, abyste se spojili s tím, kým jste a proc jste nyní na Zemi. Otevrete se vaší duchovní stránce. Elementární bytosti se vrátily na Zemi, aby vám pomáhaly, a mnozí z vás je vidíte a komunikujete s nimi. Ti ze sveta Ducha vám pomáhají. Pomáhají vám nalézt ley linie, aby tyto mohly být obnoveny, a to umožní, aby znovu proudila energie života. To je zpusob, jak zachránit vaši planetu, která byla ochuzena o tuto životní sílu, takže zoufale potrebuje vaši pomoc, aby ji znovu nalezla. Tato duležitá energie byla od lidské rasy úmyslne blokována. To vše je soucástí jejich tajného vedení, které bylo využíváno, abyste byli po staletí drženi v nevolnictví. Když tuto energii uvolníte, dojde k pokroku a bude odhaleno vše, co je zkorumpované a zlocinné.

Naucte se používat svou mysl a rozširovat ji, protože jste schopni udelat mnohem více, než si uvedomujete. Máte tuto moc, tak ji využijte pro dobro lidstva. Já jsem soucástí Síte na této strane života. Naším nejvetším práním je osvobození lidstva a obnova vaší planety, aby se mohl život osvobodit od korupce. Chceme, aby prestaly všechny války, aby se mír a harmonie staly normou. To je náš cíl. Kdo nám pomuže?

Prichází doba v živote cloveka, kdy musí udelat velká rozhodnutí. Rozhodnutí, o která jste nyní žádáni, jsou nejduležitejší, jaká byla kdy od lidstva vyžadována. Je to na vás, zachránit lidstvo a samu Zemi pred znicením, které bylo peclive naplánováno a nyní je provádeno, prímo vám pred nosem. Každé rozhodnutí, které uciníte, bude mít vliv na vaše bližní.

Je zapotrebí odvaha, protože tohle není doba na to, aby se cekalo. Tolik toho závisí na vašich rozhodnutích. STRACH je vaším nejvetším neprítelem. Je používán proti vám, v každé chvíli vašeho života.

Na moji drahou žena nedávno opet zaútocili. Proc ji chtejí umlcet. Proc do toho vkládají tolik úsilí… Nechtejí, abyste vedeli, že mužete všechno zmenit, pouze tím, že se spojíte a budete pracovat spolecne.

Centra budou zkoumat nový zpusob života na Zemi po pádu zkorumpovaných. Kabala vyvinula velké úsilí, aby zabránila vzniku techto Center - protože delají vše, co mohou, aby znemožnili prežití Cloveka na Zemi, a Centra jsou soucástí prežití Cloveka, takže proc byste od nich cekali neco jiného? Nechtejí, abyste prežili. Takže musíte ucinit obrovská rozhodnutí, která ovlivní budoucnost vaší planety a všech, kdo na ní žijí.

Moje drahá Veroniko, znáš konecný výsledek a vytrváš pres všechny potíže. Vytvorili jsme dobrý tým, já a ty, a budeme v tom pokracovat.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Zpráva od Veroniky

Vir A se používá na ovládání mysli urcitých osob, za úcelem „odhalení“ mé ženy, Davida Ickeho a dalších, kterí pomáhají odhalit vám pravdu. Ten clovek sedával na seancích. Tak to na nej zapusobilo, že po jedné takové seanci napsal místoprísežné prohlášení. Všimnete si úplnou zmenu této osoby. Tak to funguje.

Posláno:19/06/2011 09:17:34GMT

Vec: Svedectví o seanci z Banyan Retreat, Kent, 16. cervna 2011

Ahoj,Veroniko,

níže je moje svedectví ohledne seance ze ctvrtka v Ashfordu v Kentu.

Seance bežela cca 30 minut a mladý Timothy, chlapec, který je zodpovedný za ovládání ektoplazmy od Davida Thompsona, byl zprostredkován nejakým clovekem. Hlas rekl “Veroniko“ a byl to Monty. Byla tma, nicméne jsme slyšeli, jak se jeho kroky približují, já jsem sedel hned vedle Veroniky a Monty osobne hovoril s Veronikou dve ci tri minuty a pak vzal její hlavu do svých rukou, nahnul se dopredu a políbil ji! Na to všichni v místnosti vydechli a Monty jí ješte zopakoval, že ji miluje a pak se odebral zpátky do kabinetu a zmizel. Byla to nádherná zkušenost!

Doufám, že jsi mela vcera hezký vecer. V týdnu se uslyšíme Ian x


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |