Home > > Montague Keen - 26. ríjna 2014

Montague Keen - 26. ríjna 2014

Moje drahá,

naším nejvroucnejším práním je vést a podporovat lidstvo v prubehu mnoha zmen, ke kterým musí dojít, než zacne Nový Vek. Jsem si plne vedom toho, že mnozí ve vašem svete se nechtejí pripravovat. Bojí se. Stále visí na svých trídimenzionálních presvedceních a zpusobech života. Je treba chápat, že když bude odstranena Kabala, celá infrastruktura, kterou ovládá, padne s ní. Nemuže tomu být jinak. Je to fakt, se kterým se musí všichni vyporádat. Kdo je pripraven, není zaskocen.

Vždy, když cestujete, nejdríve se na cestu pripravíte. Toto je nejvetší cesta, jaká kdy lidstvo cekala. Takže se musíte pripravit na všechny eventuality. Potrebujete jíst, pít, dýchat, abyste prežili. Proto vás vyzýváme, abyste se napojili na Centra ucení, která zrizujeme, v nichž budou všem dostupné informace, jak vyrobit vše potrebné. Shromaždujeme všechny, kterí provádeli výzkum, aby spolecne ucili lidstvo, jak nakládat s Novým Vekem Osvícení, který brzy nastane.

Kabala nechce, aby lidstvo prežilo a bude toho hodne sabotovat, než z planety odejdou. Pohrdají lidmi. Dívají se na ne jako na darmožrouty, kterí jsou pouhými otroky. Toto otroctví koncí. Nyní jste svedky posledního pokusu Kabaly udržet se u moci. Zacali spechat na vytvorení policejních státu a jejich vykonstruované události, které by pro to mely být záminkou, jsou tem, kdo jsou probuzeni, stále zrejmejší. Není doba na to, abyste sedeli na zadku a nic nedelali, protože to Kabale dovoluje, aby pokracovala ve svém záverecném pokusu vytvorit svuj sen - Nový svetový rád.

Príslušníci Kabaly chtejí žít svuj život na Zemi bez omezení. Chtejí žít svým zpusobem života otevrene, aniž by potrebovali skrývat, co delají, jako je tomu ted, když chtejí na planete Zemi prežít. Vždy bylo pred vámi skrýváno, že potrebují lidskou krev. Nyní se množí dukazy o tom, že oni nyní cítí potrebu vyjít s tím na verejnost. Cítí, že nastal cas, abyste je vy, lidstvo, pochopili. Jejich potreba neustálého válcení se stává velmi zretelnou. Vymývání mozku mladým mužum, aby za ne bojovali, je špatné. Armády nosí všechny insignie krvavých obetí, aniž by se nekdo ptal po jejich významu. Je jim ríkáno, že musí být hrdí na to, že obetují svoji krev. Dostávají injekce s viry a tak je všude šírí. Jsou vycviceni v zabíjení své vlastní rasy, a tuto skutecnost nevidí. Ti, kdo verí propagande ohledne ockování a podílejí se na jeho provádení, jsou také vycviceni v zabíjení své vlastní rasy.

Ti, kterí ovládají váš svet, používají ruzné maskovací techniky k zabíjení vašich bližních. Již nemužete pred tím vším zavírat oci, protože cas se krátí. Musíte se probudit. Nedovolte, aby vás podvádeli ti, kdo jsou pevne uzavreni ve 3D životech a jsou jako ta príslovecná veverka v kole, která stále beží a nikam nedobehne. Z této strany života, když pozorujeme život na Zemi, vypadají stejne.

Každým dnem je vám do cesty staven stále víc prekážek, které si od vás vyžadují stále víc námahy a tak se nikdy nemužete nikam dostat. Kabala vás vycerpává, abyste nakonec bez problému souhlasili s jejími požadavky, protože jste príliš unaveni, než abyste kladli odpor. Prežití se stává den ode dne težší. Vy musíte vyhrát tento boj svetla a tmy, protože je ve vaší moci vytvorit na Zemi život, jaký byste si práli. Proto jste v této dobe na Zemi. Vrátili jste se. Sdružujete se, abyste zajistili pokracování života na Zemi v míru a harmonii.

Lidé Atlantidy byli podvedení a proto padla, ale vzpomínka na tento pád nebyla nikdy vymazána z vedomí Cloveka. Ty duše se vrátily na Zem, aby zajistily, že nepadne znovu do stejné pasti. Musíte se poucit z minulosti a vyvarovat se stejných chyb. Bude to tvrdé, nikdy jsem nerekl, že to bude lehké, ale dokážete to.

Nekterí namítají, že od Veroniky požaduji príliš. Žila mnoho životu, dokonce i predtím, než vznikla planeta Zeme. Vybrala si tuto cestu dríve, než se vrátila na Zem. To je duvod, proc je pripoutána k tolika úrovním. Nekterí lidé jsou použiti aby falšovali fakta, s cílem odpoutat Veroniku od její práce.

Já, Veronika, vás žádám, abyste navštívili naše webové stránky a našli na naší domovské stránce ZPPRÁVY. Prectete si zprávu o seanci z 19. 6. 2011, je po celou dobu na mých stránkách. Popírá Kellyho verzi událostí.

Spojme se. Pracujme spolecne s obema stranami života, abychom svítili svetlem na vše, co je zkorumpované. Naucte se videt druhé jako vaše lidské druhy, bez oznacení nálepkami, všichni pracující pro svetlou budoucnost pro celé lidstvo. Pokuste se videt svetlo v každém, pak se se svetlem spojte. Pripravujte se na budoucnost. Plánujeme mít dvacet Center po celém svete. První musí být v Irsku, aby se odhalila duležitost této zeme. „Irsko je klícem, který vše odemkne“.

Minulý týden byly navázány duležité kontakty, prinesou ovoce. Všichni se spojí, když nastane cas.

Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |