Home > > Montague Keen - 12. ríjna 2014

Montague Keen - 12. ríjna 2014

NENÍ KRUTEJŠÍ TYRANIE NEŽ TA, KTERÁ JE VYKONÁVÁNA POD ROUŠKOU PRÁVA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI
Charles de Montesquieu

Budete si muset zapamatovat tato slova, jak se blížíte k roku 2015. Budte vedomi a informováni, abyste se rozhodovali až poté, co posoudíte všechny možnosti. Je používána taktika strachu, aby byla ovlivnena všechna rozhodnutí, mající vliv na veškerý život. Kolem vás zurí neviditelná bitva. Propaganda pracuje v této dobe vždy na plné obrátky. Na kontrolu vašeho sveta se používá všechno možné. Mají technologie a používají je proti vám: zdraví, bankovnictví, zákony, to vše se používá na znicení vedomé lidské bytosti.

Ti z vás, kdo jsou probuzeni a uvedomeni, se musí obrátit k tem, kdo potrebují pomoc, aby se probudili. Ješte nikdy predtím nebyla vetší potreba toho, aby se lidstvo spojilo, než jak je tomu dnes. Nechte stranou všechny rozdíly, at je to náboženství, politika, nebo rasa. Musíte stát spolecne jako jeden, proti destrukci vaší planety a života, jak ho znáte. Spolecne mužete dosáhnout velké veci. Je duležité, abyste si byli vedomi všech zpusobu, jak na vás útocí, abyste se sami mohli chránit. Musíte být také pripraveni na pád Kabaly a na to, co to predstavuje. Bude potreba, abyste se naucili novému zpusobu života na Zemi. Podívejte se, co všechno Kabala kontroluje: výrobu potravin a zásobování vodou, bankovnictví, a všechno, co je potrebné pro život na Zemi, jaký jste doposud žili.

Veronika a já jsme o tomto tématu debatovali léta. Bude plnit mé instrukce týkající se laboratorí, vyrábejících prírodní léciva, která budou zapotrebí, když nebudou vyrábeny léky, založené na chemii. Zmení se celý váš zpusob života. Bude potrebné zajistit cistý vzduch k dýchání, cistou vodu, a potraviny bez chemikálií. Všechny nemoci jsou zaprícineny chemikáliemi, které vaše tela nesnesou. V novém veku míru a lásky budou muset nastoupit tvrdá práce a plánování. Když bude vše na svém míste, bude to na Zemi jako v ráji. Jste vyvoleni, protože jste si vybrali, že planetu pripravíte na zárivou novou budoucnost. Když bude odstraneno vše, co je zkorumpované, zacnete s cistým štítem. Povedou vás prátelé z jiných planet, a samozrejme, duchovní strana života. Vedomosti budou sdíleny všemi zememi a lidstvo se stane JEDNÍM, kdy všichni budou prispívat k prátelství, lásce a míru. To je budoucnost, ke které se propracováváte. Naše Centra budou poskytovat informace, poradenství a vedení. Lidstvo nemuže být ponecháno, aby tápalo, nevedouc, co delat.

Naše vrelé podekování adresujeme všem, kterí prispeli na zakoupení našeho prvního Centra. Vezte, že vaše príspevky budou použity k tomu, aby vytvorily lepší život pro všechny.

Je duležité, abyste si byli plne vedomi toho, že mnozí jsou zachváceni virem, zasahujícím mozek. Není to virus medicínského typu. Používá se, aby pracoval pro Kabalu, zejména aby útocil na ty, kterí pracují pro mír a harmonii. Lidé si nejsou vedomi, že tento vir napadá mozek. Stávají se nevedomými obetmi, které musíme spíše politovat než je hanit. Lidstvo je napadáno na mnoha úrovních, o kterých ješte nevíte.

To vše je vyvažováno mnoha nádhernými dušemi, které se probudily a spojily pro dobro lidstva a vaší planety. Odložily stranou všechny rozdíly a starají se o lepší budoucnost pro všechny, ve svete bez válek anebo jakýchkoliv konfliktu. Ve svete, kde bude vládnout PRAVDA.

Dozvíte se vaši pravou historii a zacnete chápat život na Zemi ve vší jeho složitosti. Vše, co bylo skryto, se vám otevre, protože je potrebné znát PRAVDU. Ti, kterí tajne prevzali vládu nad vašim svetem pro své zlé zámery, budou muset celit následkum svých cinu. Nemilosrdne zabíjeli a neprojevovali žádný respekt k lidskému životu. To vše se zmení, a každý z vás prispeje k uskutecnení této zmeny.

Nakládejte s prítomností, dívejte se do budoucnosti, a vezte, že toho docílíte. Rázne odmítnete všechny pokusy držet vás pod temnou kontrolou. Nastal cas, abyste se osvobodili z podrucí. Vychutnávejte svobodu a tešte se všemu, co tato svoboda - opravdová svoboda - prinese. Ucinili jste první kroky k vašemu cíli. Uspejete. Nyní vidíte za všechny ty LŽI, falešné poplachy, kritické situace, atd. - již nemají ocekávaný úcinek.

Práce na ley liniích musí pokracovat. Deláte prvotrídní práci na ley liniích. Je treba nové ley linie privítat a obejmout. Seznamujete se s tím, jak funguje vaše planeta, a jste štastni, že jí mužete v techto težkých casech pomáhat.

Již to nebude dlouho trvat, moje drahá. Již jsme témer tam. Pravda zvítezí.

Tvuj, navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky

Jediný duvod, proc jsem se s vámi podelila o informaci o útocích na mne bylo, abyste si byli vedomi signálu, které pricházejí pres vaše telo, když je na vás útoceno. Nevedela jsem o techto signálech, jinak bych se sama mohla vyhnout nebezpecí. Lidé z dalších zemí mne kontaktovali ohledne útoku na ne. Je duležité sdílet takové informace. V žádném prípade jsme nechteli šírit strach. Kdybych dovolila, aby mne ovládl strach, jela bych sanitkou do nemocnice v Dublinu. VEDELA jsem, že s necím takovým nemohu souhlasit, tak jsem verila svému instinktu.

Srdecné díky všem, za vaše milá prání.

V lásce, Veronika.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |