Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 27. kvetna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 27. kvetna, 2018

V techto dobách zmeny se cítíte být pritahováni do ruzných smeru, což je pro mnohé z vás matoucí. Chteli byste verit, že to, co vám ríkají vaše vlády, je pravda, ale všechny dukazy ukazují na to, že ty sledují nejaký plán.

P. Trump s nimi nepece. Oni udelají vše, co je v jejich silách, aby vás prinutili prijmout to, co mají naplánováno. Odebírají vám peníze, aby mohli dokoncit kontrolu nad masami. Premýšlejte chvilku, jaký chaos by tato akce zpusobila: nebyly by peníze na potraviny, ani na prístreší.

Do takové budoucnosti krácíte, pokud neotevrete oci, nepozvednete svuj hlas a neodmítnete spolupracovat v souladu s plánem Kabaly, který má pro vás nachystaný. Pro nás, na této strane života, nám prijde ohromující, že jsou ješte lidé, kterí verí Kabale a kterí chtejí verit, že s nimi bude vše v porádku. Nedokážu ani vyslovit, jaký je to bláhový postoj. Pouze vy mužete ten plán zmenit. Mužete vytvorit svet míru a lásky. Je to vaše chvíle: chopte se jí, vyjdete z temnoty dneška a vytvorte si budoucnost vašich snu. Vše, co k tomu potrebujete, je odvaha.

Jste mocnejší, než si dovedete predstavit. Kabala vám rekla, že jste na ní závislí. Není to pravda. V okamžiku, kdy si vezmete svou moc zpátky, je s ní konec. Již v tuto chvíli jste mocnejší, než si dovedete predstavit.

Nacasování je správné. Vy jste dali Kabale svou moc. Nyní si ji mužete vzít zpátky. Je vaše. Bláhove jste dovolili, aby 1% prevzalo od vás, kterých je 99%, moc a vládu. Verte mi, bojí se vás, když vidí, že otevíráte oci a vidíte, že jsou to parazité, kterými skutecne jsou. Existuje pozoruhodný rozhovor, kde je vysvetleno, jak došlo k prevzetí moci. Hovorí v nem clovek, který patril k Iluminátum a otázky klada Saša Stone, který pracuje se svetlem na probouzení mas. Sašova práce je známá po celém svete. Delá základní práci, v rámci príprav jeho nadace Nová Zeme. Dvakrát navštívil Davida ve veznici ve Fresnu. My, v duchu, mu za to tleskáme a také za jeho laskavost a prátelství k mé žene. Saša se o lidstvo stará. Poslechnete si jeho slova. Má odvahu promlouvat. On a jeho spolecníci mysleli na všechny eventuality. Jsou pripraveni ukazovat cestu s volnými energiemi, atd. Preji si, aby bylo víc takových jako je Saša, kdo mají odvahu pripravit se na budoucnost, jakou lidstvo potrebuje. Poucte se z minulosti, pripravte se na budoucnost.

A Conversation with ex-Illuminati insider Ronald Bernard and Sacha Stone /Rozhovor s informátorem, bývalým Iluminátem Ronaldem Bernardem a Sašou Stonem

Když spolupracujete, dokážete vytvorit budoucnost, o jaké ted mužete jenom snít. Ptejte se sami sebe: opravdu chcete, aby vaše deti vyrustaly v tak šíleném svete, v jakém musíte trpet vy? Ucili jste se dejinám, které nejsou pravdivé. Bylo vám „doporuceno“, abyste jedli potraviny, které Kabala kontaminovala. Byli jste nuceni prijímat léky a ockování, které škodí lidskému telu. Vše bylo vytvoreno k tomu, aby to lidský život nicilo. I vaše boty najednou dostaly gumovou podrážku, abyste se nemohli spojovat s energií Zeme a se všemi prírodními povrchy.

Na naší zahrade jsi chodila bosa a cítila pod nohami energii. To je další vec, od které jste byli odstriženi: vaše spojení se Vším Co Je. Veronika a já jsme na naší farme rádi chodili pešky a spojovali jsme se s prírodou a s obilím, které jsem pestoval. Byli byste ohromeni, jak je to dobré pro duši, spojovat se s prírodou. Chodit ruku v ruce po brehu more je božské. Meli jsme to rádi, protože to nás spojovalo s prírodou. Prosté veci jsou vždy nejlepší. Takové vzpomínky žijí vecne.

Nenávistné tažení proti lidstvu se odehrává každý den ve vaší televizi a v novinách. Máte to pred nosem a prece existují lidi, co to nechtejí videt. Chrlí na vás propagandu každý den. Je to urážlivé, je to odpudivé, a prece na to duverivci skocí a chtejí ješte. Ti, co mají mozek, vidí, o co jde a odmítají dodat tomu energii, o kterou je jim usilováno.

Premýšlejte sami za sebe; odmítnete nechat se vést jako ovce na porážku. Jste pro ne potravou. Oni jedí vaše deti a pijí jejich krev. Nenávidí lidi a prece je jedí, aby mohli na Zemi prežít. Zpusobují, že lidé velmi težce prežívají, podobne jako má žena. Dobre známý prítel, M.J. zavolal, aby dal Veronice vedet, že na nej bylo težce zaútoceno. Všichni ti, kterým v té oblasti také zavolal, jsou rovnež pod útokem. Ti, které Kabala neumlcela, procházejí težkým obdobím. Veronika byla nakažena lipo edémem. S tím se velmi težce žije. Snaží se zablokovat její lymfatický systém a tím její život ukoncit. Veronika by uvítala nejaká doporucení ohledne situace, v níž se nachází.

Jedna laskavá paní poslala Veronice text, který doporucuje každému, aby si ho preríkal každý den a uvolnil se tak ze spojení s Temnými silami, s nimiž jste možná spojeni z minulých životu. Prosím udelejte to pro svou ochranu.

Má drahá, život je stále težší, každým dnem. Na vás tri používají tolik energie. Bud si jista, že se jim nepovede udržet vás pri zemi.

Tvuj navždy oddaný Monty.

ODSTRANENÍ PRVOTNÍCH SMLUV

Ve jménu mé Duše
ve jménu SIL SVETLA
ruším a zneplatnuji všechny mé minulé smlouvy a dohody se Silami temna.

Všechny temné dohody jsou ted, bez ohledu na jejich obsah, bez ohledu na mé podvedomé programy, na základe mé svobodné vule zrušeny. Prohlašuji, že jsem z techto dohod vyvázán/a a také z veškerého vlivu Temných sil. Nyní prohlašuji, že plne a vedome spolupracuji se Silami Svetla.
Nyní prohlašuji a prikazuji, aby byl muj život veden v plném souladu s Božským plánem. Narizuji, aby se v mém živote manifestovaly zázraky tak, aby se mne a všem zúcastneným manifestovalo štestí.
Tak to je a tak to bude.

Dave
Velké podekování všem z vás, kdo jste se na nej nakontaktovali. Požádal me, abych vám pripomenula, abyste mu neposílali poštovní známky ani nic jiného s leskem, protože je veznice vrátí odesílateli a David je již nikdy neuvidí. Veci lze posílat pouze pres vezenský obchod.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju prostrednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |