Home > > Montague Keen - 16. dubna, 2017

Montague Keen - 16. dubna, 2017

Prátelé, toto je pro vás duležitá zpráva. Situace se otocila a Kabal má ted potíže. Dva druhy mimozemských bytostí zabránily nedávným raketovým útokum. Tato operace se bude znovu a znovu opakovat, bez ohledu na to, kdo raketu vystrelí. Kontrola byla z rukou Kabal odebrána. Rychle si zacínají uvedomovat, že jejich hra je u konce. Ted jsou odhaleni, všem na ocích. Nejakou dobu trvalo, než se to povedlo, protože jejich spáry byly všude, takže jsme museli být dukladní.

Událost zacala v nedeli v Asii. Bylo zapotrebí zahájit proces zrovna tam. V úterý 18. se Událost rozšírila do celého sveta. Dávejte pozor na jevy, které to budou prokazovat, protože Kabal udelá vše, co je v její zmenšující se moci, aby vám zabránila to uvidet. Budou zadrženi dva vudci sionistu. Jsou odpovedni za veškerou smrt a destrukce, která se všude dejí. Hlava hada musí být odstranena jako první, pak bude následovat vše ostatní, jak to má být. Pracujte spolecne, abyste zachránili vše, co je možné pred krveprolitím, které zde Kabal zanechala.

My, na této strane života, jsme museli tvrde pracovat, abychom to uskutecnili. Na Zemi bylo jenom pár lidí, kterí chápali, o co se snažíme. Roky 2017 a 2018 jasne ukážou, jaké byly naše plány a jaké jsou do budoucna. Kabal na vás vypouštela strachy prostrednictvím televize a novin. Lhali vám. Jejich lžím neverte.

Již nebudete muset cekat dlouho. Má žena ví, co je treba udelat a kdy. Jasne se držela našich instrukcí, prestože ji za to velmi kritizovali. Absolutne mi verí. Mnoho lidí nemá dostatecne silný charakter, aby stáli za svým presvedcením. Proto ve vašem svete kvetlo vydírání. Kabal organizovala operace, která ve vás vyvolají znechucení. Nalákali významné lidi do situací, kdy byli nadrogováni, byla ovládnuta jejich mysl a pak byli nafilmováni s detmi za úcelem vydírání, aby poslouchali pokyny Kabal. Zrovna ted vidíte, jak to probíhá: ti, kterým jste verili, byli zmanipulováni, aby sloužili Kabal.

Ve vetšine lidí lze vyvolat strach. Proto byl strach zbraní Kabal, kterou používala proti lidstvu. Také bylo používáno náboženství. Strach je prostredek, kterým si vynutili kontrolu nad životy mnohých lidí a jsou v tom experti. Náboženství cloveku zabránilo v tom, aby prožíval život na Zemi, jak tomu melo být. Je to jako rakovina, šírí svuj jed do všech svetových stran a tak ovládá mysl lidstva. Kabal prosazuje, ABY BYLA OCKOVÁNA VŠECHNA MIMINKA OKAMŽITE PO NAROZENÍ. Je to pokus zabránit tomu, aby do dítete vstoupila duše. Lidé bez duše nicí životy všech, s nimiž prijdou do styku. Zabíjejí bez svedomí, muže, ženy, deti. Válka je pro ne vzrušením. Byli vytvoreni pro úcely války. Hrde ukazují svá vyznamenání, protože pro ne je válka vším. To jsou lidé, kterí vyrábejí bomby, kulky a pušky. Ti všichni patrí do této kategorie. Smrt je pro ne velký byznys.

Ted, prátelé, je na vás, abyste vytvorili plány pro budoucnost, jakou si zvolíte. Budoucnost bez válek, chudoby, jakékoli žádostivosti, kde jsou všichni respektováni. Mnohé lidi Kabal použila k naplnení svých plánu na znicení lidské rasy. Byli hladoví a bez strechy nad hlavou a tak souhlasili, že budou pracovat na plánech Kabal, zejména pokud jde o znicení Evropy. Evropa je jediné místo, kterého se Kabal bojí. Všude jinde se manipulovalo snadno.

Musíte se toho hodne naucit o svete, v nemž žijete. Když budou odstraneny všechny veci, které brání životu, vynoríte se z vezení do sveta zázraku, který byl pred vámi skryt. Banky zmizí, protože se stanou záležitostí minulosti, spolu se vší jejich zkorumpovaností. Banky byly vlastne Kabal v akci. Ve vašem každodenním živote bude muset dojít k obrovským zmenám. Monsanto a podobní budou zniceni a navždy odstraneni. Príroda zajistí vše, co clovek potrebuje k prežití.

Již jsme témer v cíli. Zbývá ješte pár prekážek. Spolecne to mužeme zvládnout. Vaše budoucnost, váš osud jsou ve vašich rukách, tak s tím zacházejte opatrne.

Má drahá, sdílel jsem vcera tvé vzrušení nad tím, že se objevil starý prítel s nabídkou, že znovu pomuže.

Tvá plíce potrebují pomoc, aby to zvládly. Plány se zacínají plnit.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |