Home > > Montague Keen - 15. ríjna, 2017

Montague Keen - 15. ríjna, 2017

Má poslední slova Veronice dne 15. ledna 2004, když sedela vedle mne v Královské spolecnosti pro umení,, v okamžik, když jsem mel promluvit, byla: “Až nastane správný cas, má drahá, až nastane správný cas“. Zacal jsem mluvit k publiku a rychle jsem odešel k Duchu. Nyní pripomínám lidstvu, že nastal správný cas k tomu, abyste odstranili a odhalili vše, co drželo lidskou rasu v otroctví.

I když operují pod ruznými jmény, ujištuji vás, že existuje jediná vládnoucí síla, která se snaží zustat v pozadí; vládne nelítostne. Je dokonale rízena. Všude má chapadla. Je to JEZUITSKÝ RÁD.

PRECTETE SI JEJICH PRÍSAHU PRI NÁSTUPU DO ÚRADU - otrese to vámi až do morku kostí. Podívejte se na ty, kdo požívají od Vatikánu nejvetší úctu: Maltézské rytíre. Jenom to vám musí ríct vše. Vatikán kontroluje všechno.

Je nutno se podívat na fakta, protože prežití lidstva závisí na tom, nakolik jste ochotni rešit tu situaci, v níž se nacházíte. Moc, kterou dnes mají, nezískali tím, že by byli laskaví nebo starostliví. Jejich skutecná historie není príjemné ctení. Jezuité jsou ve své honbe za mocí bezohlední. Jsou odpovední za to, že neznáte své skutecné dejiny. Postarali se, aby zabavili všechny staré artefakty, které byly ve vašem svete nalezeny, aby tak lidem zabránili dovedet se pravdu.

Saddam Hussein svetu ohlásil, že v Iráku byly nalezeny staré artefakty. To zajistilo, že tam propukla válka, aby je mohli získat jezuité. Zkoumejte to a zjistíte, že americká armáda byla instruována, aby zajistila všechny artefakty dríve, než se zacalo strílet. Ten príkaz prišel prímo z Bílého domu. Kde jsou ty artefakty ted? Jezuité a Kabal se museli postarat, aby se lidská rasa nikdy nedovedela pravdu o tom, kým vlastne je.

V Irsku probehl holokaust, rízený jezuity, aby Irové nezjistili, kdo jsou. Mnoho Iru bylo nuceno uprchnout pred hruzami, které následovaly. Irové meli velkou tradici v predávání ústní formou všech informaci, v nichž se hovorilo o jejich dejinách, jejich puvodu, atd. Jezuité tomu museli zabránit, aby se nikdo nedovedel, jak je Irsko duležité a že Irsko je vlastne Svatá zeme. Byli rozhodnuti zabránit tomu, aby se ta informace rozšírila.

Jezuité zašli ve své snaze o ovládnutí sveta velmi daleko a nenechali kámen na kameni. Všechna náboženství vytvorili oni, aby se zajistily vecné trenice. Dukazy jsou všude kolem vás. Prestante být loutkami, které tancují, jak oni pískají. Jsou za každou špatností na Zemi. Matou vás jejich ruzné prevleky. Jezuité a jejich prisluhovaci jsou vždy ti, co tahají za nitky.

Vím, že mnozí z vás jsou zmateni. Myslíte si, že to delají sionisté. Ano, protože jezuité jsou židovská organizace. Nekterí z vás ríkají, že jsou to muslimové a jejich náboženství. Jsou to jezuité, to oni kontrolují také je.

Všechny ty ruzné odnože byly vytvoreny, aby vás to zmátlo a tím se zajistilo, že si jezuitu nevšimnete. To jejich dábelská ruka kontroluje všechno. Znicí všechny, kdo se odváží otrást jejich postavením. Kabal, sionisté, muslimové - všichni jsou pod jezuitskou záštitou. Jak je to chytre vymyšleno! Všechny pohání chtivost a moc. Láska a úcta z jejich životu zmizely. Byl otráven každý aspekt života.

Mnozí si pamatujete šedesátá léta a kvetinové hnutí, kdy heslem dne byla láska. Dlouhé vlasy byly anténou, propojující je s tím, kým, skutecne jsou, s jejich duchovním životem. Jenom kdyby to pokracovalo. Ale Kabal/jezuité museli rychle jednat, aby ty mladé muže dostali do uniforem a dali jim do rukou pušky místo kvetin. V šedesátých letech málem prišli o moc a nadvládu, takže zajistili, abyste od té doby byli v permanentní válce. Také se postarali, že život se stal bojem o prežití, aby bylo težké získat zamestnání a najít si domov na výchovu detí. Vašim detem je vnucováno smrtelné ockování. Musíte být velmi silní, abyste vaše deti ochránili prede všemi predátory, at již temi lékarskými nebo sexuálními. Chce to odvahu, ríct NE takové mocné síle, jako jsou jezuité a jejich kohorty. Slovo je silnejší, když se vysloví JEDNOHLASNE. Protože jich je 1% a vládnou 99 procentum. Jak je to možné? Jste pripraveni pozvednout svuj hlas a ríct NE a myslet to vážne? Pamatujte, že jim dovolujete vládnout nad vašimi životy a kvuli nim je váš život bídný.

Když jsem žil na Zemi, v jedenácti letech jsem se rozhodl, že nechci být Židem. Že nechci žít jako Žid a že se ani neožením s Židovkou. V tak mladém veku to bylo velké rozhodnutí, ale nikdy jsem toho nelitoval. Nezemrel jsem jako Žid.

Mohl jsem svobodne zkoumat život a jeho hlubší smysl. Musím ríct, že me mé výzkumy tešily až do doby po smrti a jsem rád, že vám mohu ríct, že život po smrti je vším, co jsem ocekával, ba ješte víc. Je duležité stát si za tím, cemu veríte a žít tak. Neríkám, že je to snadné, jak už zjistila má žena. Její život je pod neustálými útoky. Je tu jeden problém za druhým, které musí rešit. Láska, kterou jsme spolecne sdíleli a stále sdílíme, jí dává sílu. Práce, kterou musí dokoncit s tím mladým mužem, co je ve vezení, ji ted drží na Zemi. Prosím, modlete se a pomozte, jak mužete, osvobodit Davida Mc Canna.

Kdykoli nekdo prijde, aby pomohl, jezuité/Kabal vystartují. Použijí jakékoliv prostredky, aby tu pomoc znemožnili. Bohužel, vždy se jim to povede, protože i lidé, kterí vypadají, že jsou silní, padají jako domecek z karet. Kontrola mysli vždy funguje. Je velmi smutné se na to dívat. Chce to velmi silný charakter, aby to clovek nevzdal. Budte silní, prátelé. Máte mnoho co získat.

Mohu vám ted ríct, že se blíží osvobození od otroctví a nadvlády. Kabal/jezuité bitu prohrávají. Stací, když udeláte jeden krok vpred a vše, co je temné a zkažené zmizí v dáli. Je správný cas, abyste to udelali. Osvobodte Davida a všechny ostatní, které Kabal nezákonne zadržuje. Potrebují vaši pomoc.

Má drahá, každý den musíš prekonávat tolik prekážek. Není to snadné. Musela jsi jednat rychle, aby se ohen nerozšíril. Udelali to, aby te vydesili. Všechno na tebe hází. Hrozí jim vyhubení, tak bojují, aby se udrželi u moci.

Bud silná, má drahá. Vím že jsi.

Navždy spolu. Tvuj oddaný Monty.

Petice za osvobození Davida Mc Canna a sbírka na pokrytí právních výdaju:

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostrednictvím GoGetFunding).


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |