Home > > Montague Keen - 15. kvetna, 2016

Montague Keen - 15. kvetna, 2016

KDYŽ SE STANOU LIDÉ OSVÍCENÝMI, TYRANIE A ÚTLAK TELA A MYSLI ZMIZÍ JAKO ZLÍ DUCHOVÉ ZA ÚSVITU
Thomas Jefferson

Ve vašem dnešním svete nosí ZLO šat dustojnosti a tak jste zmateni a nevíte, komu verit. Nikdy nebylo obtížnejší rozpoznat, kdo je duveryhodný. Je to jejich záverecný pokus prevzít váš svet. Není to hra. To, co vidíte, je brutální pokus odstranit bílého cloveka, který je jedinou skutecnou opozicí Kabaly. Ty, má drahá, jsi si plne vedoma, jak daleko jsou pripraveni jít, aby dosáhli svých cílu. Sama jsi zažila takovou infiltraci. Víš, jak umí manipulovat lidmi, aby plnili jejich úkoly. Tolik záleží na tom, jak každý udelá svuj kus práce, aby zachránil lidstvo. Prestože Kabala naplánovala prevzetí do nejmenších detailu, nezapomente, že bez vaší pomoci ty své dábelské plány nemohou provést.

Armáda a policie by si mely dvakrát rozmyslet, než udelají, o co jsou žádáni. Odmítejte plnit jejich plány, které jsou pro lidstvo znicující. Odmítnete zustat v EU, abyste ukázali, že odmítáte nechat sebou manipulovat a tím pomohli znicit Evropu. Kdybyste jenom mohli videt zkaženost a korupci jako my v Duchu, tak, ujištuji vás, byste neváhali ani vterinu, byli byste silní a rozhodne byste odmítli být soucástí jejich plánu. Vlády nejsou zde, aby sloužily lidem. Nemužete jim verit. Delejte svá vlastní šetrení a seznamte se s fakty. Trvejte na PRAVDE. Noviny a televize vám nikdy pravdu nereknou. To vše je rízené, aby vás svedlo na cestu zkázy.

Otevrete svá srdce a mysle probuzení, k nemuž dochází všude kolem vás. Je to jako kvetina. Vyživujte ji, a když se tomu víc otevrete, tím víc se ona otevre, aby ukázala svou krásu všem, kdo o ni stojí. Váš svet se znovu obnoví do podoby, jakou mel v minulosti, než jste svým utiskovatelum dovolili, aby prevzali kontrolu nad vašimi životy.

Vím, má drahá, že je zde duležité doporuceni od Davida Icka, které na tebe udelalo velký dojem a rád bych, aby ses´ o to se všemi podelila, aby vám to pomohlo na vaší ceste k úplnému osvícení. Vaše velké dobrodružství zacalo. Je to životní cesta.

Má drahá, rozumím. Vím, že to zvládneš, jako vždycky. Krácíme na každém kroku této cesty s tebou. Nikdy nejsi sama.

Tvuj navždy oddaný Monty.

David Icke Information Montage


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |