Home > > Montague Keen - 14. srpna, 2016

Montague Keen - 14. srpna, 2016

Žijete v bourlivých casech. „Pravdy“, u nichž jste doposud verili, že jsou vecné, jsou odhalovány jako CISTÁ FIKCE. Jdete za tím, co máte hluboko ve svém srdci, o cem víte, že je absolutní pravda a nevšímejte toho, co je jako pravda prijímáno. Videt skutecnou pravdu není nikdy snadné, protože jste doposud žili tak, že jste nezpochybnitelne verili tomu, co vás naucil vzdelávací systém a náboženství. Ocitli jste se v dobe, kdy je nutno celit pravde. Prohnilost musí být odhalena s tím, že využívala a zneužívala lidstvo pro své zlocinné úcely. Lidstvo je podporováno, aby rozpoznalo, kým je a aby žádalo, co mu právem náleží.

Ti, kdo jsou ted na Zemi, aby tomuto procesu napomáhali, se záhadne objeví z niceho nic, nekdy s financní pomocí, nekdy aby podali informaci na urcitou záležitost. Poznáváte jeden druhého a víte, že obdržené informaci lze verit. Jsou, samozrejme, jiní - z temné strany, kterí se snaží infiltrovat a nicit. Pricházejí s dary znalostí daného prostredí, prezentují se jako „insideri“, aby se vetreli do prízne. Ale jejich skutecné motivy jsou rychle odhaleny, takže vám radím, abyste byli vždy opatrní. Nikdy nezapomínejte, že nic není jak se zdá být.

Dochází ke skutecnému pokroku, prestože si to mnozí neuvedomují. David Icke velkou merou prispívá k probouzení lidstva. To je jeho úkolem v tomto živote a on to provádí s velkým gustem. Je to pozoruhodný muž, s cistým srdcem a duší.

Mnozí z vás se stále bojí otevrít oci a mysle a vnímat pravdu. Nechcete zmenit svuj život, takže vás desí i jenom na zmenu pomyslet. Když má clovek vyjít z vezení, v nemž byl celý život, na zacátku to vždy vzbuzuje obavy.

Vaše budoucnost je NEOMEZENÁ. Jediné, co se musí stát je, že musí být odstraneny okovy otroctví, aby lidstvo již nikdy nezotrocily. Vím, že v této chvíli musíte mít porádnou dávku víry, protože vše, co jste doposud poznali, byl tvrdý život, když jste se snažili prežít v jednom ci druhém omezujícím režimu, který vám byl vnucen. Bez ohledu na to, koho jste zvolili, vždy jste dostali stejné, s dalšími omezeními ve vašich životech. Nastal cas zmeny, prátelé, a lék je ve vašich rukou.

Pripravte se na budoucnost tím, že se zbavíte všech nepotrebných chemických léku, které nejsou vubec zapotrebí. Vždy si najdete alternativní prírodní léciva, která vám pomohou, aniž by poškodila vaše vzácné telo. V minulých dobách nebyly nemoci jaké máte dnes. Na vaše tela je systematicky útoceno. Pamatujte: choroba rovná se profit pro farmaceutické spolecnosti. To vše je soucástí udržování lidstva na nízké úrovni. Vaše starost o prežití vám nenechává žádný cas na to, abyste videli, že to vše je soucásti velkého plánu na zredukování obyvatelstva.

Toto je vhodná doba na to, abyste zkoumali, kdo jste, jaká je vaše skutecná historie, abyste zjistili, jaká je vaše skutecná role v této Velké Zmene. Spojte se s vašimi posvátnými místy, s vašimi ley liniemi, otevrete duši duchovní energii, tryskající z techto míst, která jsou cistou posvátnou energií.

Televize a noviny jsou používány, aby vás oddelily od toho, kým jste. Vytvárejí zcela falešné vnímání. Jejich propaganda je používána, aby kontrolovala vaši mysl, abyste prijali jako normální to, co je ve skutecnosti otrockým životem. Byli jste vycviceni poslouchat již od svého narození. Skutecné otroctví zacíná v peti letech, kdy vaši mysl zacne oficiálne kontrolovat stát, abyste poslouchali jeho prohnilé zákony. Detem není nikdy dovoleno myslet, protože myšlení a zkoumání sebe sama není doporucováno. Musíte POSLOUCHAT. Procházíte životem, aniž byste pochopili, proc jste na Zemi, ani na co se máte tešit, až zemrete.

Život po živote me fascinoval. Bavilo me to zkoumat a mohu vás ujistit, že to je nádhernejší, než si dovedete predstavit. Když se osvobodíte od pozemských pout a zažijete skutecnou svobodu, prekonává to vše, co si jen dovedete predstavit. Veronika vám muže ríct, jak jsem byl natešen, když jsem odešel do Sveta Ducha. Bylo to vším, co jsem cekal, a dokonce víc, mnohem víc.

Energie Zeme se mení. Každý z vás to zažívá na mnoho zpusobu. Temná energie musí být odstranena, nemuže jí být dovoleno zustat na Zemi. Všechny škody budou napraveny. Na Zemi jsou síly, které jsou pripraveny zacít s tímto procesem odstranování temnoty. Je k dispozici tolik pomoci, existuje pripravenost a ochota vycistit chaos a pripravit vás na budoucnost. Vypadá to dobre, vše je pripraveno. Budoucnost je vším, cím si jenom prejete, aby byla.

Potrebujeme dostat na místa správné lidi. Vím, že s vašimi modlitbami a dobrou vulí pujde vše, jak je v plánu. Modlete se za ty, kdo vaše modlitby potrebují, aby mohli svobodne plnit své poslání pro lidstvo. Spolecne vytvoríme budoucnost, o jaké si mužete nechat jenom zdát. Mír, harmonie a LÁSKA budou normou. Již nikdy války, již nikdy žádné ZLOCINÉ MYSLE, vymýšlející DUVODY k vyhlášení války. Jejich lžím již nebude nikdo nikdy verit. Je s nimi navždy konec. Jejich vláda bude rychle zapomenuta, když zacne vaše svetlá budoucnost.

Má drahá, došlo k posunu vpred. Je to dobré. Bud opatrná, komu verit, protože neprestávají lícit pasti. Tento týden je nadejnejší. Postupujeme, má drahá.

Tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |