Home > > Montague Keen - 7. srpna, 2016

Montague Keen - 7. srpna, 2016

Pravda se šírí do všech koutu sveta jako tsunami. Nelze ji zastavit. Vše, co bylo prijímáno jako fakt, je podrobováno proverování. Víte, že vše co vás naucili prostrednictvím vzdelávání bylo jen to, co parazité dovolili, abyste vedeli. Tak vám bylo vnuceno falešné vnímání reality. Byla vám predložena zfalšovaná historie, abyste se nikdy nedovedeli, kým jste. Vynalezli náboženství, aby kontrolovali vaši mysl, a vládli nad vašimi životy prostrednictvím STRACHU. Vytvorili farmaceutický prumysl, aby zajistili, že vás jejich léky privedou ješte víc pod jejich kontrolu. Znicili vše, co bylo cisté, dobré a prirozené a jejich medicína založena na chemii se stala velkým byznysem a byla vám vnucena.

Všechny vlády jsou ovládány Kabalou prostrednictvím jejího bankovního systému. Ted jsou nejnebezpecnejší, protože jsou pod tlakem. Vidí, že jejich hra koncí. Lidé se ted pídí po pravde ve všem a jsou šokování rozsahem toho, co odhalují. Prátelé, a to jste se jenom dotkli povrchu tech zlocinu, kterých se na vás dopustili. Lidstvo na Zemi nemelo nikdy trpet, stalo se to až poté, co prišli paraziti a ukolébali vás tak, že jste se vzdali svých práv a znalostí v jejich prospech. Tehdy zacalo utrpení.

Celé lidstvo znalo Starobylé kódy, znalosti byly predávány z otce na syna. Toto starobylé vedení bylo lidstvu násilím odebráno a to vás vydalo na milost utlacovatelum. Vše, co Kabala má, si vzala od vás a delá to až do dneška. Brzy bude mít lidstvo sílu na to, aby reklo DOST, chceme vrátit vše, co jste nám vzali. Ten den je blíž než si myslíte. Budte pripraveni na správné ciny, když nastane okamžik pravdy a vy se navždy osvobodíte od parazitu.

My na této strane života se pokaždé radujeme, když se vás víc probudí k pravde. Nedávno jste videli šok a nevoli, když anglický národ hlasoval pro odchod ze zkorumpované EU. Evropská unie je OTEVRENÝM VEZENÍM národu Evropy, ovládá každou zemi, ale pred lidmi je to tajeno. Anglie se rozhodla, že nechce být soucástí Spojených státu evropských, její lidé chtejí být Anglicany. To mezi parazity vyvolalo velký poprask; stále se snaží vyrovnat s výsledky hlasování. Vše, o co se ti paraziti snaží, je udržet si moc a bohatství. Lidstvo je jim na obtíž, je zde pouze, aby jim sloužilo.

Je vzrušující videt, jak si ti, co se probudili, berou svou moc zpátky. Jejich hlas je ted slyšet a lidé jsou pripraveni naslouchat a konat. Ted vidíte všechny ty zinscenované události takové, jaké jsou - vytvoreny pouze proto, aby byla nad lidstvem vetší kontrola. Již se nenecháte opít jejich LŽEMI. Máš pravdu, má drahá, potrebujete VUDCE, který by vystoupil do popredí a ukázal cestu k lepšímu svetu pro všechny. Politické strany se musí stát záležitostí temné minulosti a v ní musí být ponechán také jejich systém kontroly. Do budoucnosti nemužete s sebou brát korupci z minulosti. Je treba nového myšlení. V dobe velké nouze vystoupí do popredí dobrí lidé.

Prátelé, moc vás prosím, abyste se modlili za jednoho cloveka, který potrebuje vaši pomoc. Zadržuje ho Kabala. Má velké poslání pri osvobození lidstva z otroctví. I když ho nemohou zabít, zpusobili mu vážné srdecní problémy. Chtejí mu zpusobit i srdecní infarkt. Jejich TEMNÁ MAGIE zpusobuje slepotu a nádory na mozku. Omezila mu zásobován kyslíkem a uzavrela lymfatický systém. Lidstvo toho mladého muže potrebuje, aby splnil na Zemi svuj úkol. Prosím, pomozte, protože spolecne mužeme prokázat, že síla modlitby je vetší, než moc Kabaly nad ním. Kabala mu znicila podnikání, domov, vše, co mel. Ted je bez penez, chycen a potrebuje vaše modlitby. Spolecne s modlitbou, správnými kroky a zámery muže být osvobozen. Veronika se mu snaží pomoct a Kabala nemá ráda otázky, které jim pokládala v této veci. Minulé pondelí byl na ni podniknut útok skalární zbraní. Bylo to strašné a bolelo to tri dny.

Ovládání vašich životu a vašeho sveta Kabalou musí skoncit a také všechna její korupce. VRCHOL PYRAMIDY BUDE BEZ OKOLKU SVRŽEN.

Má drahá, tvá starost o našeho bratra v nouzi je uprímné. Nesmírne potrebuje dobrou právní pomoc. To v USA stojí neskutecne moc penez. Musí se najít zpusob jak to vyrešit a musí být odhalena pravda.

Opatruj se, drahá, je po tobe žádáno mnoho.

Vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |