Home > > Montague Keen - 22. srpna, 2016

Montague Keen - 22. srpna, 2016

Dejí se zmeny, které nelze zastavit, bez ohledu na to, kolik je do cesty staveno prekážek. Žádná síla na Zemi je nemuže zastavit. Kabala musí prijmut porážku. Každý den ztrácejí pudu pod nohami a jsou svedky toho, jak všechny jejich plány troskotají, jeden za druhým. Mnozí se ted zamerili na to, aby utekli. Nekterí jdou do podzemí, jiní odcházejí do oblastí, o kterých si myslí, že jsou bezpecné. Budte si jisti, že se jejich moc rychle hroutí. Brzy, jednoho dne, vás budou prosit o milost , vás, které se pokusili znicit. Použili všechny možné návody, jak zprovodit lidskou rasu ze sveta, ale vy se dockáte spravedlnosti a vše, co vám vzali, vám bude vráceno.

V zárí zažijete mnoho energetických zmen. Jiste, nekteré z vás to ovlivní víc, než druhé. To vše je soucástí prechodu. Ty energie vás ovlivní mentálne i fyzicky, protože se otevrete tomu, kým a cím jste. Všechny vaše cásti, které byly uzavreny, se musí znovu otevrít, abyste se opet stali bytostmi svetla, jakými jste byli predtím, než vládu prevzala Kabala. Takže, prátelé, ocekávejte velké zmeny; takové, jaké jste ješte nikdy nezažili. Nic nezustane stejné.. Všechna temnota bude odstranena a vy uvidíte Zemi a celé lidstvo v novém svetle. Všechny starosti a stres žití života zmizí navždycky, protože to bylo umele vytvoreno, aby vás to udržovalo v poslušnosti. Svobodu máte témer na dosah. Mnohým jste si prošli a prežili jste všechno, co na vás bylo hozeno. Pomoc je nablízku. Je všude kolem vás na nebi, a ceká, až zavoláte o pomoc.

Je to spolecné úsilí. Vaši mimozemští bratri a sestry pracují s vámi, aby zachránili Zemi a zajistili prežití lidstva. Je bezpodmínecne nutné, abyste odstranili všechny umele vytvorené rozdílnosti: cerná a bílá, muslimové a krestané. Ty všechny rozdílnosti vytvorila Kabala, aby vás rozdelila a tak zajistila, abyste se nespojili jako jeden. V minulosti jim to fungovalo dobre, ale ted jste prohlédli, jak ovládají mysle lidí. Je velmi duležité provádet Revokace/Zrušení smluv duše, abyste se osvobodili ode všech smluv ovládajících mysl a jasne videli, co je pred vámi. Proto je lepší to udelat. Musíte být pripraveni, protože veci se budou dít rychle a vy musíte být pripraveni a mít všechny správné informace po ruce, abyste se dostali na svobodu a osvobodili se ode vší prohnilé kontroly.

Prosím, zajistete si, abyste se venovali duchovní stránce, protože tu vám Kabala uzavrela, aby vás mohla ovládat. To vám uzavrelo mysl a vy jste si neuvedomovali, kým jste, protože bez vašeho spojení s Duchem vás Kabala mohla ovládat. Doted jste skocili do každé lécky, kterou vám Kabala nastražila. Prijímali jste pohádku, iluzi, ve které jste odjakživa žili. Ted musíte otevrít oci a mysl a prohlédnout tu iluzii a vystoupit z ní. PROBUDTE SE a vizte veci jaké doopravdy jsou a ne takové, jak vám bylo receno, že jsou. |Oni dokomce udelali ze zabjení bližných lidských bytostí úctyhodný válecný cin. Jak musíte být slepí, když nevidíte, že válka sloouží Kabale na to, aby se zbavila lidstva. V zabíjení lidí není žádné cti, ani v nicení všech zemí. Kvuli tomu na Zemi nejste. Válka vytvárí obrovskou KRAVAVOU OBET pro Kabalu, není to nic jného. Je to kyslík, který potrebují k prežití. Uvedomte si to. Bije to ocí.

Znovu vás žádám, abyste se modlili za ty, které Kabala zadržuje. Nekterí mají duležité poslání v prechodu a v budoucnosti lidstva. Prosím, posílejte lásku a svetlo, a vizualizujte si, že jsou zpáítky ve svých komunitách, a pracují spolecne pro dobro všech. Ti lidé trpí, protože prišli na Zemi, aby vám pomohli prežít. Potrebují vaši pomoc. Kabala je bezoholedná, když ty lidi chytí. Ti lidé podstupují to nejstrašnejší utrpení. Je zapotrebí vašich modliteb, aby byli osvobozeni ti lidé, kterí prišli na Zemi kvuli vám.

Má drahá, ten týden byl pro Tebe jeden z nejhoršíích. Jeden šok za druhým. Ale jsou to Dny konce a Kabala se zufale snaží prežít. Cím víc na tebe útocí a zpusobuje ti stres, tím víc dokazuje, jak jsou zoufalí z toho, že ztrácejí nad lidstvem kontrolu. Ta bitva zurí a je jenom jeden možný vítez: lidstvo.

Opatruj se, má drahá. Potrebujeme, abys dokoncila své poslání. Veríme ti.

Tvuj navždy\ oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |