Home > > Montague Keen - 7. ledna, 2018

Montague Keen - 7. ledna, 2018

Veronika:

Když jsem v 31. prosince 2017 ve 23.50 procházela kuchyní, objevilo se ve smeru od garáže Montyho svetlo, aby mi ukázal, že je se mnou, abychom spolu uvítali Nový rok 2018. Láme mi to srdce, že zacíná další rok a on fyzicky nestojí po mém boku. Preji všem lidem, aby mohli žít v lásce na všech úrovních. Bez Montyho lásky bych nemohla prežít, abych dokoncila svou práci. Vše, co delal, delal s láskou. I ty nejjednodušší veci udelal nádherne, protože je delal s láskou. Jeho láska stále žije, on mi to stále pripomíná. Když se probudí láska, opatrujte ji, protože je to ten nejkrásnejší dar a je to ona, která delá život cenným. Preji všem štastný Nový rok.

Volali mi, že má drahá prítelkyne Bronwen odešla k Duchu. Zustane v mých vzpomínkách. Uvedomila jsem si, že jsem o ní hodne mluvila. Po smrti chtela odejít pracovat s Montym, aby urychlili naši misi na záchranu lidstva pred Kabalou.

Monty me navedl k tomu (lépe receno, postaral se, abych se podívala) na:

David Wilcock - UNDERGROUND BASES NUKED - YouTube

Je tam diskuse mezi Davidem Wilcockem a Benjaminem Fulfordem o tom, jak nás Kabala ovládá, jak chce prevzít úplnou nadvládu nad lidstvem, aby ho mohla vyhubit. Pripomnel jsem své drahé žene, že jsem jí tyto informace predal pred mnoha lety. Naši prátele z Andromedy vysvetlili, jak Kabala vystoupí s tzv. PROJECT BLUEBEAM (Projektem modrý paprsek); s falešnou invazí, aby lidstvo vydesili a ono predalo veškerou vládu Kabale. Chtejí vybít 90% lidstva. Kolikrát jsem vám to rekl? Ted si poslechnete Bena, jak vám ríká presne to samé. Všichni jste ve velmi vážné situaci. Kdo je pripraven, není zaskocen.

Tyto plány se pripravovaly nekolik let. Ted, když Kabala vidí, jak je odhalována a p. Trump ji žene k odpovednosti, zoufale se snaží udržet u moci. Verte mi, když vám ríkám, že p. Trump je dobrý clovek, který vystoupil vpred, aby lidstvo chránil. Neduverujte tem, kdo vám ríkají neco jiného. Ti pracují pro Kabalu. P.Trump odhalí veškerou korupci. Doporucuji vám, abyste si dobre rozmysleli, než se pridáte ke Kabal tím, že budete p. Trumpa kritizovat. Je to muž, který má dost odvahy na to, aby vás zachránil. Tech, co patrí ke Kabale je málo, ale ovládají vás za pomoci strachu a neznalostí toho, jak operují. Ted, v této poslední fázi, je duležité, abyste otevreli oci, stáli spolecne a odmítli nechat se vést jako ovce na porážku. Pro Kabalu jste havet, kterou je treba znicit. Pro nikoho z vás nemají ani za mák respektu, takže si nenamlouvejte, že je to jinak. Kdyby tomu bylo jinak, cožpak by Kabala vyrábela všechny ty chemické léky a zajistila, aby vás s jejich pomocí lékari pomalu a bolestive zabíjeli? Copak by otravovali váš vzduch, vodu a potraviny, kdyby se vás nechteli zbavit? Kolikrát to ješte potrebujete slyšet, než budete ochotni se probudit a podniknout nejakou akci? Pomalu vás vraždí. Všechny dukazy máte po ruce. Tak málo vám na tom záleží, že budete jenom sedet a necháte se likvidovat, aby vám Kabala, která není ze Zeme, Zemi vzala? To je ten boj, který Kabala pripravila, zatímco se postarala o to, abyste o nicem nevedeli.

Je to témer 14 let, co jsem odešel k Duchu. Po celou dobu jsem se snažil otevrít vám mysl, abyste so uvedomili vážnost situace. Kolik vás poslechlo a vzdelávalo se? Pravda je venku, pro všechny, kdo ji hledají.

Vše, co je zapotrebí je, aby se Irové zvedli, postavili se svým utiskovatelum a DOVEDELI SE FAKTA O TOM, KÝM JSOU A JAKÁ JE JEJICH PRAVÁ HISTORIE. Pak, a jedine pak, VYJDOU NA SVETLO A BUDOU ODHALENY VŠECHNY LŽI KABALY. Je toho pro Iry príliš, když po nich žádáme, aby zachránili lidstvo?

Práce Michaela Tsariona nemá obdoby. Je to expert na Irsko. V duši zná pravdu. On udelal pro to, aby se Irové probudili, víc než kdokoli jiný. Temné skutky Vatikánu se v mnoha ohledech týkají Irska, toho krásného malého ostrova, který v sobe drží všechny odpovedi. Kdo bude tím odvážným clovekem, který znicí tu formu, kterou Vatikán pro Iry vytvoril a který BUDE POŽADOVAT PRAVDU? Každá, i poslední stopa po Vatikánu by mela být a musí být z té posvátné pudy odstranena. V okamžiku, kdy bude Irsko osvobozeno, bude váš svet osvobozen do trí hodin. Musí to zacít v Irsku; má drahá žena ví, proc to tak musí být. Proto na ni Kabala útocí. Další, který je zapojen do tohoto projektu, je zavren ve vezení v USA. Všichni, kdo se nejak pokusí jejich poslání zmarit, budou vážne potrestáni jak ve vašem svete, tak i v tom dalším. V této dobe má nejvyšší duležitost záchrana lidstva a znalost vaší pravé historie. Vás je 99%. Proc se bojíte ríct NE jednomu procentu lidstva a proc jim nereknete, že si nemohou váš svet privlastnit?

Má drahá, problémy s pocítacem vznikly, aby ti privodily stres. Je stresující, že tvé telo trpí mrazivým chladem, i když jsi v posteli s elektrickou prikrývkou. I to ti zpusobili oni. Kdyby práce, kterou máš zde udelat, nebyla duležitá, neztráceli by s tebou cas.

Bud silná, má drahá, jejich moc rychle mizí. Svetlo pravdy je desí. Je odhalováno, kdo a co jsou.

Láska je všechno. Má láska te obklopuje.

Tvuj oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju pomocí GeGetFunding.)


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |