Home > > Montague Keen - 10. kvêten 2015

Montague Keen - 10. kvêten 2015


Lidstvo musí skoncovat s válkou dríve, než válka skoncuje s lidmi -J F Kennedy

Prátelé, skutecné duvody válek jsou vždy pred vámi skrývány. Kabala plne rozumí tomu, jak je Zeme strukturována, a také propojovacím podzemním tunelum, které jsou pro ni velmi duležité. To, co je pod zemí, je pro Kabalu duležitejší než to, ceho jste si vedomi, že je na zemském povrchu. Skutecnost, že tyto znalosti jsou pred vámi ukryty, jim dává moc. Tuto kontrolu si nemohou udržet bez vaší pomoci. Podívejte se, jaký význam je prikládán armáde. Ve své podstate jsou to nájemní vrazi, pripraveni znicit lidstvo pro peníze.

Proc myslíte, že Kabala pred vámi ukrývala všechny dukazy o minulosti, posvátných místech, starých svitcích a tabulkách? Bojí se, že bežný clovek zjistí pravdu o svém puvodu a o svých pravých dejinách. Krmí vás propagandou o sláve válek, o statecnosti armády, zatím co po celou dobu to byla hra zajištující, že clovek zabíjel své bližní.

Všechny války jsou podnecovány a financovány stejnými lidmi. Nezáleží na tom, kdo vyhraje, vždy vyhraje kabala. Kabala se stává silnejší prostrednictvím STRACHU, utrpení a smrti lidských bytostí. Nedávno jste videli, jak je válka glorifikována; pokládání vencu z vlcích máku na uctení mrtvých vojáku z poslední svetové války. Každý lidský život by mel být cenen a respektován. Nicení lidstva musí prestat, aby mohl být vytvoren lepší život pro všechny.

Ponorte se hluboko do vaší pradávné minulosti, abyste lépe pochopili, s cím máte dnes co do cinení. Zkoumejte, kdy došlo k ovládnutí lidstva, kdo byl do toho zapojen a zjistíte, že dnes jsou u moci ti samí lidé. Neumírají tak jako lidé. Jakmile pochopíte tuto skutecnost, vše bude jasné. V duši nesete vzpomínky na všechny životy, které jste žili. Každý z vás je duležitou bytostí svetla, která je v této dobe na Zemi, aby prinesla zmeny potrebné k prežití lidstva.

Máme plány do budoucna, ale potrebujeme vaši pomoc, abychom je uskutecnili. Jakmile dojde k urcité rade událostí, budeme znovu otevrene mezi vámi, abychom vám pomohli a poradili, jak se posunout vpred do lepší budoucnosti pro všechny V každém koute zemekoule jsou bytosti, pripraveny vystoupit jako jeden, když nastane správný cas. Rasa, ci jazyk nebude problém. V duši budete vedet, kdy bude ten správný cas, abyste se posunuli vpred.

Prosím, pokracujte v posílání svetla a lásky do Londýna, Ríma a Washingtonu. Vaše práce na ley liniích výrazne prispela k tomu, že bylo zabráneno válce a nicení. Jednoho dne pochopíte, jak je tato práce duležitá. Ley linie byly vytvoreny pro dobro lidstva, jiste ne k tomu, aby bylo lidstvo uvezneno a aby byla snížena kvalita života na Zemi. Ley linie jsou vaše. Vezmete si zpátky kontrolu nad nimi. Je to váš svet.

Probuzení není nikdy lehké. Musíte prijmout skutecnost, že ti, o kterých jste verili, že mají na srdci váš nejlepší zájem, vás ve skutecnosti nicí. Delají to prostrednictvím vzduchu, který dýcháte, vody, kterou pijete a potravin, které jíte. Již pouhá tato skutecnost by vás mela probudit. Platíte za to, že vás zabíjejí. Dává to smysl?

Doufali jsme, že v této dobe již budeme dál. Do cesty nám byly kladeny velké prekážky. Máme zpoždení, ale nezastaví nás. Moje drahá manželka v poslední dobe velmi trpela. Musí být velmi silná, aby mohla pokracovat. Ví, co se od ní ocekává a nebude otálet.

Vatikán nechce, abyste se soustredili na Irsko. Mají toho moc co skrývat. Takže velmi ztežují život tem, kdo odhalují, z ceho jsou vinni. Ovládají prostrednictvím STRACHU, ale strach, který vytvorili, je ZALOŽEN NA LŽÍCH.

Neexistuje PEKLO ani OCISTEC, ani nic podobného. Pochopte to a všechna jejich kontrola se vyparí. Klamali lidstvo príliš dlouho. Je na case, aby Vatikán vrátil všechno své bohatství ubohým lidem, které okradl. „Mužete nekteré lidi klamat po nejakou dobu, ale nemužete stále klamat všechny lidi.“

Moje drahá, ber to v pohode. Potrebuješ nabrat síly. Snažíme se dát vše do porádku. Jsou mnozí, kterí si prejí nás zastavit, ale my se nenecháme zastrašit.

Navždy spolu. Tvuj oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation

Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |