Home > > Montague Keen - 6. dubna 2014

Montague Keen - 6. dubna 2014

Prál bych si, abyste videli, jako já, pokrok který byl dosažen od doby, co jsme zacali s Projektem ley linií. Vaše úsilí s obelisky a ley liniemi v Ríme prekonalo všechna ocekávání. Bude na to pamatováno, když se budou psát dejiny této doby. Prosím, pokracujte s tímto cvicením, protože kabala se pokouší temto akcím celit. Nikdy je nenapadlo, že by se to mohlo stát, protože se po tisíciletí cítili tak bezpecne. Vy, moji drazí prátelé, jste našli jejich slabé místo a pracovali jste na tom. Pro mnohé z vás to byla mimorádná zkušenost. Poprvé v živote jste si uvedomili vlastí sílu. Jen si predstavte, ceho by mohlo být dosaženo, kdyby spolu pracovalo 99% lidí v meditaci: výsledkem by byl dokonalý úklid.

Nyní VÍTE, že mužete odstranit vše, co je zkorumpované. Tak na co cekáte? Akce byla vyhlášena, jdete do toho!

Jenom se musíte dívat na všechny informace, které byly pred vámi doposud utajovány. Nyní si všechno probojovává cestu na verejnost. Odhalují se detaily o tech, kterí vás zotrocili na planete - vezení; trapná skupina, která si nyní není jistá svou budoucností. Kontrola se jim vymkla z rukou a nyní se nacházejí v postavení, jaké oni pripravili pro vás.

Spolecne, jste velkou SÍLOU DOBRA. Prinesete zmeny, potrebné k tomu, aby vznikla silná a spravedlivá spolecnost. Nyní vás nic nemuže zastavit. Pokracujte s prací na Ríme, protože tato mohutná stavba si vyžádá spoustu práce, aby se zcela odhalila korupce, která se tolik pokouší ukrýt. Každý den se podobá velké pantomime, když se kabala pokouší obelstít ty zranitelné. Každý den se objevuje další hororový príbeh o obchodování s detmi, což bylo po všechny ty roky drženo pod poklickou. Nyní poznají oni sami, jak se ty ubohé nevinné deti cítily, když vuci nim nebylo projeveno žádné slitování. I když se clenové kabaly pokouší predstírat, že pokracují ve své práci jako obvykle, mohu vás ujistit, že mají velké obavy o svuj vlastní osud. Verí, že jejich jedinou záchranou je zacít Tretí svetovou válku, ale, jak vidíte, tomu bylo zabráneno. Využívají každý trik ve své cinnosti, aby ji rozpoutali. Jejich odpovedí na všechno je zabíjení druhých. Ale ted již nemají kontrolu. Vy, mí prátelé, jste prevzali kontrolu, a rozhodli jste se, že chcete žít v mírumilovném svete. Pomyslete na to, jak bylo lehké zpusobit tuto obrovskou zmenu. Vy jste ji udelali, a to je jenom zacátek. Vaše síla bude rust. Nic vám nebrání. Jste neporazitelní.

Bohužel, musíme vás informovat, že se Mark rozhodl, že víc již nechce s námi pracovat. Mark nesouhlasil s plánem pracovat na obeliscích Ríma. Jeho výzkum se zameroval na jih Anglie a na Irsko a chtel u toho zustat. Mark požádal, aby byly všechny odkazy na nej a jeho práci z webových stránek odstraneny. To hluboce zarmoutilo Veroniku, protože velmi obdivovala Markovu práci, a tešila se z prátelství s ním. Ale my nemužeme naši práci omezit na jih Anglie a na Irsko, když trpí celý svet.

Marku . . .obe strany života ti dekují za tvuj díl práce. Prejeme ti vše nejlepší a jsme smutni, že jsi odešel z tohoto projektu tak brzy.Považujte se za ARMÁDU SVETLA. Budete se pohybovat svetem a používat pouze sílu vašich myslí a lásku v srdcích a duších, abyste prinesli mír a nadeji všem trpícím. Všichni a všude budou mít užitek z úsilí, které jste vložili do vašich meditací o obeliscích a ley liniích. Je to obrovský úkol, ke kterému jste byli vyzváni. Jednoho dne, brzy, se ohlédnete zpet a uvidíte, jaké to bylo lehké, odhalit a všechno zmenit, pro dobro lidstva. Korupce již nikdy nevystrcí svoji ošklivou hlavu. Ty dny budou opravdu a navždy pryc, protože vy, každý z vás, muže zvednout ruku a ríct: UDELAL/A JSEM VŠE CO JSEM MOHL/A, ABYCH PRISPEL/A K TÉTO ZMENE.

Pozvednete své vedomí a stante se temi, kým jste: cistým duchem, prinášejícím na ZEMI zmenu. Vaším úkolem je zachránit planetu a duše, které trpí v rukou Zlých. Protože jste byli vychování k respektování zákonu, nikdy jste nezpochybnovali, co bylo od vás požadováno. Vaše necinnost jim dovolila delat co chteli, na vaše náklady. Stáli jste stranou a byli jste svedky pokusu o znicení lidstva. Musíte prevzít zodpovednost.

Dotazujte se na všechno: na VZDUCH který dýcháte, JÍDLO které jste (doposud) prijímali i s jeho všemi pridanými jedy, LÉKY které zpusobují tolik utrpení, a VODU (tak duležitou pro prežití lidské rasy) která je otrávena, ale za kterou musíte platit, prostrednictvím daní.

Prosím, premýšlejte o techto otázkách a rozhodnete se pro jakoukoliv akci, kterou budete považovat za potrebnou. My, v Duchu, máme plány, a potrebujeme vás, abyste na nich s námi pracovali. Komunikujte se sebou navzájem. Pracujte spolecne a dosáhnete kýžených výsledku. Již nejste více ochotni být obetmi. Ty dny jdou navždy pryc.

Veronika pro vás tvrde pracuje. Nepracuje pouze na Projektu ley linií, ale pripravuje další projekty, které od ní vyžadují mnoho pozornosti. Je to težká práce a je od ní hodne ocekáváno. Nicméne, ona je rozhodnuta uspet. I když jsou jí na cestu kladeny mnohé prekážky, jeden problém za druhým, pokaždé posbírá strepy a pokracuje. Prosím, pošlete jí, a tem kdo jsou pro projekt duležití, vaši lásku a prání zdraví, protože to vše si na ní vybírá svou dan. Jsou vytváreny problémy, aby její myšlenky odvrátily od její práce. Takže potrebuje podporu prátel a rodiny.

Sešli jsme se spolu: všechny národnosti, všechna vyznání. Pracujeme spolecne jako JEDEN, abychom z planety Zeme odstranili všechno negativní. Zacali jste si uvedomovat, že jste, ve skutecnosti, JEDNÍM, a všichni pracujete spolecne pro jeden cíl. TO JE OHROMNÝ VÝSLEDEK a musíme vám gratulovat. My, v Duchu, jsme na vás hrdí. Spolecne jste silní. Vždy na to pamatujte a zinscenované rozdíly dejte stranou, a pracujte na prežití lidstva jako celek.

Moje drahá, mela jsi velmi perný den, a místo abys´spala, pracuješ se mnou (sobota v noci), protože zítra (v nedeli) budeš mít velmi nárocný den. Bude treba diskutovat o velkých rozhodnutích. Takže já tam budu, abych te vedl, jako vždy. Ted se pokus trochu si odpocinout. Vnímej moji lásku, která te nikdy neopustí.

Tvuj, navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira
Share |