Home > > Montague Keen - 30. brezen 2014

Montague Keen - 30. brezen 2014

Montague Keen, 30.brezna 2014

Reakce na naši žádost o pomoc pri uvolnení energie z obelisku a ley linií v Ríme byla povzbudivá. Bylo nádherné, videt nadšení , s nímž jste pracovali.Tolik vás je již probuzeno a uvedomujete si pravý zdroj toho, co vás ovládá a zotrocuje, takže jste se rozhodi podniknout všechny kroky potrebné k tomu, aby se obnovily svetlo, mír a harmonie ve vašem válkami zmítaném svete.

Každý den vidíte, jak narustá tlak na rozpoutání VÁLKY.To vám vlastne ukazuje, že jim docházejí možnosti. Aby prežili, potrebují válku. Všechny jejich plány, jak rozpoutat Tretí svetovou válku, vyšly vnivec. Mnoho lidí se probudilo a jejich lži jich neberou; tito lidé se probudili a již jejich lži neprijmou; tito lidé zahlédli svetlo a již nemohou být manipulováni, jak tomu bylo v minulosti.

Novoluní v nedeli 30. brezna a pondelí 31. brezna jsou obzvlášte vhodné dny pro naši meditaci o obeliscích v Ríme. Soustredte své úsilí na obelisk Dogalli na via delle Terme di Diocleziano, obelisk císare Augusta na Piazza del Quirinale a obelisk císare Augusta na Piazza dell´Esquilino.

Když pozvednete frekvenci tech trí obelisku v nedeli 30. brezna, a pak v pondelí 31. brezna naplníte zbylých deset obelisku láskou a svetlem, dostaneme kýžený výsledek dríve a bude silnejší. To bude mít na jezuity vetší vliv a zpusobí jim rozvrat a zmatek. Naše práce s obelisky a ley liniemi mnohé odhalila. Tato práce bude pokracovat, dokud navždy neodejde poslední zbytek starého systému kontroly. Vzali jste na sebe závazek a budete pokracovat v této práci prostrednictvím meditace, dokud vše zkorumpované nebude odhaleno a vše odstraneno. Je to nejduležitejší práce, o kterou jste kdy byli požádáni. Potrebujeme, abyste povzbudili co nejvíce lidí, aby delali tuto práci spolecne s námi.

To, ceho jste 25. brezna dosáhli, je pozoruhodné, zejména s ohledem na to, že to byl váš první pokus pracovat s temito obelisky. Vstupujete do své vlastní síly a uvedomujete si, že se již nikdy nemusíte cítit bezmocni. Stáváte se lidmi, kterí mají kontrolu, reprezentujete 99%. Rozhodli jste se, že musí prestat zabíjení a zvolili jste si žít se svými bližními v míru.

Je zde další problém, který delá Veronice starost: systematické zneužívání detí. Existuje clovek, Kevin Annett, který delá vše, co je v jeho moci, aby odhalil zabíjení bezbranných, nevinných detí na celém svete. My, ve svete Ducha, obdivujeme a podporujeme tohoto statecného a odvážného muže. Zaslouží si podporu všech spravedlive smýšlejících lidí.Nyní, když se toto zneužívání dostalo ven, musí být odsouzeno a plne zverejneno. Musí se dostat soucitu nebohým detem, jejichž životy znicili ti, kdo baží po moci, z nichž mnozí nejsou z vaší planety. At je Kevin Annett hezkým príkladem, ceho muže být dosaženo, když má clovek odvahu hovorit za ty, kdo nemohou mluvit za sebe.

Pamatujte, že vše, co potrebují k tomu, aby zvíteztili, je, že dobrí lidé nebudou delat nic. Neprovinujte se nicnedeláním a pamatujte, že spolecne jste silní.

Musíte vedet, že od doby, kdy jste 25. února zacali tuto práci na ley liniích, dobrá energie ve vašem svete narostla. Prináší nám víc informací. Vše, co bylo skryto, se odhaluje.Brzy již nebudou žádná skrytá tajemství. Rok 2014 je nejduležitejším rokem.Nacházíte se v okne príležitosti a musíte udelat vše, co je ve vašich silách, abyste toho využili. Ve vašem svete jsou skryté síly, které ho chtejí samy pro sebe a mají v plánu vás odstranit. Vaše spokojení se se situací by umožnilo, aby se tak stalo. Nastal cas, abyste všechno zkoumali. Neprijímejte to, co je vám ríkáno jenom proto, že vám to ríká nekdo, kdo je nad vámi v nadrazené pozici.

Váš svet byl nucen prijímat a verit jako absolutní pravde vecem, o kterých nyní VATIKÁN pripouští, že byly totální lží. Mnozí se báli smrti, protože PEKLO jim bylo prezentováno jako místo, kterého je treba se bát. Nyní priznávají, že ani toto nebyla pravda, protože takové místo neexistuje. Jak byste mohli verit takovým lidem, kteri vyvolávali války a vedli lidi na smrt, když odmítali prijmout lži? Tolik je toho v dnešníim svete založeno na lžích. Kabala prosperuje na vašem strachu a jsou mistry v jeho vytvárení. Peníze byly vynalezeny k ovládání. Nejenom vy sami, ale i vaše krajiny jste se v hruze dívali jak se odehrávaly ty samé scénáre znovu a znovu, když byla každá zeme sražena na kolena. Nenechte se vtáhnout do techto her. Delají to, protože ve vás vidí nižší bytosti, než jsou oni.

My, v Duchu, jsme vám predali plán, který je funkcní. Nevyžaduje peníze, pouze vaše odhodlání a zámer. Hluboko v srdci a hluboko v duši víte, že nastal cas, abyste vstoupili do akce a stali se Bytostmi Svetla, kterými opravdu jste. Zregenerujete svuj svet a odstraníte vše, co bylo vymyšleno, aby vytvorilo nemoci, zmatky a strach. Vložte do své meditace srdce a duši, a vytvorte pro všechny na Zemi lepší svet k žití.

Má lásko, poteš se tento víkend se svoji rodinou. Budu tam v duchu s Tebou.

Tvuj, navždy oddaný Monty.


Prosila jsem slunce, aby svítilo na obelisky a ley linie. Myslím, že slunce je v posledních nekolika mesících velmi silné a aktivní. Nafotila jsem pár úžasných snímku slunce, které se mnou nedávno komunikovalo.

Veronika


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira
Share |