Home > > Montague Keen - 5. února, 2017

Montague Keen - 5. února, 2017

Kolem vás zurí boj o lidské duše. Ovecky, které se snadno nechají vést, krácí v hnevu, naplneny práve takovou energií, jakou vaši utiskovatelé potrebují, když zápasí o to, aby si udrželi svou mizející moc. Když jim tu energii dáváte, pomáháte znicit vše, co potrebujete k prežití na Zemi. Stali jste se roboty, poslouchajícími své pány aniž byste zvažovali fakta. Ovládají vás média, vlastnena a kontrolována vašimi utiskovateli. Stali jste se loutkami, bláhove poslouchajícími každý jejich pokyn. Sami nebádáte, nehledáte pravdu, ani nezjištujete, proc vás povzbuzují, abyste delali takové akce. Je smutné videt, jak slepe spolupracují s nepráteli. Kvuli jejich akcím budou mnozí trpet.

Jste na križovatce. Zrovna ted by se to mohlo tocit na každou stranu a protože se toho proti vám spiklo tolik,, meli byste se u každého kroku, který chcete ucinit, ptát, zda to ublíží mému bližnímu? Ptejte se sami sebe poctive: proc to delám? Pouze slepe následuji stádo, jsem soucástí davu, ženoucího se jako ovce na porážku, strhávajíc všechno s sebou?

Vše, co ctete, pozorujete ci posloucháte, vlastní a kontrolují vaši utiskovatelé. Pravdu je nutno hledat, zkoumat a premýšlet o ní. Lidstvo je na pokraji vyhubení. Proc se Kabala stehuje na Nový Zéland? Chtejí být poblíž Antarktidy, protože mají v plánu se tam prestehovat (nebude dovoleno-pozn. prekl.), pokud bude Zeme znicena. Je vaší povinností chránit Zemi a lidstvo.

Prosím, opet se spojte se svou duchovní stránkou. Mužete to udelat pouze vy. Nepotrebujete žádné náboženství, které vás odpojilo od kontaktu se Zdrojem všeho co je. Vy sami se potrebujete zkontaktovat se Zdrojem a propojit se s ním. Náboženství byla vytvorena, aby vás odpojila od Zdroje, od Prírody a od starých znalosti, které velmi úspešne podporovaly lidstvo, dokud nebyla vytvorena náboženství, aby vás bylo možné ovládat a od toho Zdroje odpojit. Nepotrebujete nikoho, aby byl vaším prostredníkem, protože vy všichni máte prímé napojení na Zdroj.

Náboženství vám prostrednictvím krtu ukradla duše. Upsali jste, nebo vaši rodice upsali vaši duši ve vašem zastoupení. Krest je prvním zlocinem náboženství vuci vám. Jeho smyslem je sklizen duší. Vezmete si zpátky svou suverenitu. Je to vaše božské právo. Žádné náboženství nemá na vás nárok, jenom proto, že jste se narodili do urcité rodiny. Vstoupíte do sveta svobodné vule, abyste se stali címkoli chcete. Proto náboženství kontrolují vaše vzdelávání, jež vás indoktrinuje. Zacíná to v raném veku. Jak ríkají jezuité: dejte mi díte v peti letech a já vám vrátím cloveka. V Ríme máte jezuitského papeže, který prosazuje agendu, jež by vetšinu z vás šokovala a vydesila.

Svetlo pravdy se šírí a odhaluje zkaženost. Není to pekný pohled. V jejich oblicejích a v jejich cinech poznáváte zlo. Odtahujete se, když slyšíte, jak z nich padají zlovolná slova, jimiž chtejí ovládat. Již nemohou skrývat své dábelské plány. Stále verí, že si za peníze koupí vše, co chtejí. Nicméne, zacínají zjištovat. že si za peníze nekoupí probuzené lidi, stojící o pravdu a spravedlnost, kterí vidí, jací jsou to zlovolní parazité. Nikdy predtím nezažili odpor, tak stále trvají na tom, aby jim masy poskytly potrebnou podporu. Dav, který se nechá koupit, je vždy pripraven a ochoten poslechnout. Modlete se za ne, aby také videli, že jsou používáni, aby lidstvu zabránili posunout se vpred do mírového a spravedlivého sveta pro všechny.

Starodávné vedení, které podporovalo život na Zemi predtím, než náboženství vystrcilo svou ohavnou hlavu, je stále dostupné a opet vás spojí se zdrojem života a všeho co je. Veda byla využita, aby vás rozptýlila a svedla na cestu ovládání. Stále je dostupná dobrá veda a ta zodpoví všechny vaše otázky. Vedci, prosazující myšlenku globálního oteplování prosazují agendu ovládání, aby pro masy zajistili strádání a utrpení. Pamatujte: vše muže být použito jak pro dobro, tak pro zlo. Bill Gates a Henry Kissinger otevrene hovorí o masovém vyhubení lidstva za pomoci ockování. Proc dávají rodice ockovat to nejdražší, co mají - svá miminka? Sami se ptejte, PROC? Jaký je to druh kontroly mysli, že primeje matku, aby ohrozila zdraví svého dítete ockováním?

Premýšlejte, než neco udeláte. Zeptejte se sami sebe: uškodí muj cin mému bližnímu? Ptejte se, zda vaše práce nekomu škodí. Pracujete pro Kabalu ve službách, jež ji podporují? Kdyby všichni v armáde odmítli zabíjet a nicit život na Zemi, Kabala by byla pres noc bezmocná. Tak se ptejte, kdo má moc zastavit prevzetí Zeme a znicení života na ní? Podívejte se na lidí, naparující se v uniformách se svými medailemi a frckami, jak jsou na sebe hrdí. Podívejte se na ne s lítostí. Projevte jim své politování, protože to je možná probudí, a uvedomí si svou pomýlenou cestu. Primejte je, aby se vnímali jako vrazi lidstva. Odmítnete si s nimi podat ruce, jak to delá má drahá žena. Ríká jim, že je vnímá jako nájemné vrahy, pripravené zabíjet pro peníze. Kabala je chválí a odmenuje a velmi si je považuje, protože bez nich by nemela vubec žádnou moc. Sloužit v armáde není úctyhodné povolání.

Spojte se jako lidské bytosti pod ztecí. Zapomente na oznacení, která vám vnutila Kabala. Jste v tomto dilematu všichni spolecne. Je vás 99% proti 1% zlovolných pánu. Chtejí vaši Zemi pro sebe. Proto vás delí dle náboženství a rasových skupin, aby zabránili tomu, že budete mít plnou sílu, jakou by 99% melo mít. Vezmete si svou sílu a moc zpátky a svitte svým svetlem na vše, co je temné a zlé. Odhalte to, aby to bylo videt. Nechte se vést pravdou a spravedlností, abyste své poslání na Zemi splnili.

Má drahá, život je pro tebe boj. Tvá vule uspet te drží na ceste.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |