Home > > Montague Keen - 1. února, 2015

Montague Keen - 1. února, 2015

Nyní vidíte výsledky projektu o ley liniích, se kterým má drahá žena zacala 2. února 2014. Vidíte, jak padají masky a kabala je odhalována. Jejich operacím pod falešnou vlajkou již nikdo neverí a tak nemohou vytváret strach a zastrašovat ty, kdo jsou probuzeni.

Nicméne, stále jsou oblasti, které si vyžadují zvláštní úsilí na uvolnení chycené energie. Žádám vás, abyste soustredili pozornost na uvolnení energie ley linií ve Španelsku, zejména v Gibraltaru a na ley linie, které se pres more napojují na Rím. Žádáme vás, abyste se velmi snažili uvolnit tuto energii pro svetlo, aby se lidstvo probudilo do svého plného potenciálu. To vás osvobodí od ovládacích programu, do nichž jste se narodili. Práve to zacínáte videt.

Toto všechno je soucástí procesu probuzení. Po staletí jste byli potlacováni a byli jste vychováváni, abyste tu situaci prijímali bez ptaní. Kolikrát jste slyšeli „je to, jak to je“. No, již víc ne. Zacínáte si vzpomínat, že jste silné bytosti svetla a že máte svuj hlas.

Osud Planety Zeme je ve vašich rukách. Otevrete se svetlu a odstrante vše, co je zkorumpované a zlé. Opustte minulost a obejmete budoucnost: budoucnost, kterou vytvoríte. Budoucnost, kde každý žije v míru a dýchá cerstvý vzduch. Kde muže každý jíst jídlo, vhodné, aby bylo potravou pro lidi a pít vodu, která je cistá a bez chemikálií.

Když chtejí nad vámi zvýšit kontrolu, pouze pridají víc fluoridu. To se deje lidem v Irsku, protože se obávají, že se Irové probudí. Takže EU prikázala, aby byl do irské vody pridán další fluorid.

První, kdo se pokusil Iry znicit, byl Vatikán. PAPEŽ HADRIAN DAL IRSKO A JEHO LID BRITSKÉ KORUNE JAKO OTROKY ZA PODMÍNKY, ŽE IROVÉ NIKDY NEZJISTÍ, KDO JSOU. Vatikán poslal tzv. Sv. Patrika, aby znicil všechny dukazy o historii Irska a aby Iry “konvertoval“. Jejich historie a jazyk byly ukradeny a uchvatitelé jej stále používají. Vatikán zorganizoval a kontroloval to, co vám bylo receno, že byl hladomor. Byl to Holokaust, organizovaný a kontrolovaný Jezuity. Banky vystoupily, aby uplatnily moc nad lidem a zemí a znicily je.

Položte si pouze jednu otázku: PROC? Budete velmi prekvapeni odpovedí. Vysvetlí vám toho tolik, že to dnes ani nedává smysl. Lhali vám, a vaše dejiny vubec nejsou takové, jak vám bylo receno. To se týká všech zemí.

Ti, kdo jsou na Zemi, ale kdo nejsou ze Zeme, použili každou formu kontroly, aby vás udrželi v temnote. Každý trik, který mohli použít, použili. Nyní delají vše co je v jejich moci, aby vás udrželi v temnote co nejdéle. Mají technologie, o jakých se vám ani nesnilo. Ale to vše je pro ne bezcenné, když se vás probudí dostatecný pocet a rekne jejich brutální kontrole NE.

Udelali jste velký pokrok, ale ješte máte kus cesty pred sebou. Udelali jste dost, abyste zajistili, že se vás kabala bojí. Nemysleli si, že jste dost inteligentní, abyste prohlédli jejich plány. Škoda, kterou na planete napáchali, bude muset být napravena a vy budete mít pomoc, abyste to udelali.

Pochopte, že vše na Zemi je otráveno, aby byli lidé pod kontrolou a aby sloužili zotrocitelum. Nyní, poprvé, si berete kontrolu zpet. Odmítáte být i nadále ovcemi, které jsou vdecné za pár drobku spadlých z pánova stolu.


Ušli jste velký kus cesty od doby, co jsem byl na Zemi. Já jsem žil v dobe strašlivé propagandy po Druhé svetové válce. Nyní znáte o válce pravdu, i proc je válka po svete stále rozpoutávána. Likviduje obyvatelstvo a udržuje vás ve strachu a také vydelává mnoho penez pro bankére. Válka je obchod, vždy byl a vždy bude. Nebojujete za Boha a vlast, bojujte za chamtivost bankéru. Neváží si vás. Jste pouze potravou pro dela, „kanonenfutter“, zaslepeni propagandou.

Znovu vás žádám, abyste zamerili energii na propuštení toho, kdo je zadržován v USA. Nemužeme poskytnout detaily, ale verte, že kdyby to nebylo mimorádne duležité, nežádali bychom o pomoc. Všechno lidstvo bude mít prospech z toho, když bude propušten. Na tohoto nevinného muže je používána strašná technologie. Kabala nemá soucit, takže, prosím, pomozte. Spolecne ho mužeme osvobodit. Má splnit duležité poslání. Proto ho zajali.

Ti, kdo odhalují pravdu, mají težké casy. Je težké vyrovnávat se s neustálými útoky. Kdykoli je to možné, útocí na vaše frekvence a kradou je. Také jsou roztrženy a kradeny vaše duše. Pouze se zacínáte ucit, kdo proti vám stojí. Ty zbrane nejsou videt, jsou tiché, ale úcinné. Vždy se ochranujte. Neriskujte. Vaši neprátelé jsou všude a mají léta praxe.

Verte mi, že bitvu vyhráváte. Do posledního okamžiku nepripustí porážku. Nekterí již Zemi opustili. Prijali, že nemohou porazit 99%. Nyní je na Zemi uzávera, takže nemohou utéct. Bojí se konce a mnozí budou prosit o slitování. Další se rozpustí anebo shorí, v závislosti od toho, jakého jsou puvodu.

Verte si, protože jste toho hodne dokázali. Nalézáte novou sílu a používáte ji ku prospechu lidstva. Sdílejte svá zjištení a kdykoli je to možné, pomáhejte druhým probudit se. Považujte se za Armádu Svetla, která obnovuje mír a harmonii pro všechny.

Má drahá, vím, že trpíš. Je po tobe žádáno moc. Ale uspejeme. Naše Centra vzniknou, když dostatek lidí pochopí jejich duležitost a podporí je. Mej trpelivost, má drahá. Vše se stane v pravý cas. Když vezmeš v úvahu, proti komu pracuješ, dosáhla jsi mnoho.

Tvuj navždy oddaný Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L

< previous message | next message >


Share |