Home > > Matthew Ward - 31. srpna 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 31. srpna 2005


2. ... Hurikán Katrina začal jako vlastní úsilí Země, aby se zbavila negativity, aby mohla pokračovat svým tempem vzestupu, technologie řízení počasí zvýšila intenzitu. Kdyby byla Matka příroda ponechána sama sobě, rozsah smrti a devastace by nenestal. Technologie naší vesmírné rodiny by vyrovnala sílu hurikánu v širší oblasti, převážně nad vodou, s bouřlivým počasím. Negativita by byla přeměněna.

3. ... Snížením rychlosti větru technologií ET se tyto záměry zmařily v největší možné míře, ale jejich snaha odvrátit cestu bouře byla vážně omezena pozemskými řídícími pracovníky, kteří rozhodovali o řízení hurikánu na požadované místo. Katrina se stala bojištěm technologií a přestože technologie ET je mnohem pokročilejší než planetární, nemohla rozptýlit silnou hybnou sílu této energie a zabránit zaplavení nízko položených oblastí mořem.

4. ... Někteří z vás se zajímají, zda je počet obětí a škody na majetku věcí osobní, nebo planetární karmy. Ne. Vesmírná rodina by nemohla intervenovat, kdyby tomu tak bylo. Životně důležitým aspektem planetárního očištění, které začalo před několika desetiletími a umožňuje vzestup Země, je příležitost duší dokončit svou karmu třetí hustoty, aby mohly Zemi doprovázet do vyšší vibrace, kde temnota nemůže existovat. Ze své současné stanice mimo vaši galaxii nemohu snadno sledovat všechny detaily Katrininých následků, takže vám nemohu říci počet duší, jejichž karma byla dokončena před přechodem, ale od kolegů v Nirváně vím, že mnoho duší nemělo smlouvy splněny. Možná, kdyby rodiny a přátelé těch, jejichž fyzické životy byly ztraceny, věděli, že skrze božskou milost, všichni, kteří zemřeli, dostali plnou zásluhu na karmickém dokončení a mohou se tedy reinkarnovat ve vyšší hustotě, mohlo by to být určitou úlevou pro ty, kteří rozumějí, jak důležitý je tento duchovní evoluční krok.

5. ... Jelikož je karma Země vázána na její obyvatele, dokud všichni nedosáhnou vyváženého prožívání - což je účelem karmy - sama bude hledat rovnováhu.

6. ... Díky větší síle Katriny bylo vypuštěno větší množství kinetické energie, která pohání planetu rychleji v jejím zvoleném směru a vylití soucitného světla přispívá ke stále se zvyšujícímu vyzařování Země. Protože regulátoři počasí na planetě nechápou potřebu Země osvobodit se od negativity prostřednictvím uvolnění kinetické energie, nevidí, že katastrofy tohoto rozměru bouře mohou mít pozitivní účinky. Výsledek tohoto nepodařeného ďábelského spiknutí zabít masy a zničit obrovský prostor je opakem toho, co plánovači zamýšleli. I když osobní tragédie ovlivňují tolik lidí, je Katrina těžkou překážkou pro tmu.

7. ... Uvolnění tohoto množství negativity znamená, že potřeba závažných přírodních geofyzikálních událostí ve vaší budoucnosti byla snížena. Primárním pozitivním výsledkem je, že čtvrtá hustota, nebo možná vyšší - stav těch, kteří fyzicky zahynuli, znamená, že už nejsou snadnou kořistí vlivu temných vládců. Skutečná bitva mezi světlem a temnou sílou je o to, která bude přitahovat duše.

10. ... Ústava předložená iráckým občanům je podvodem demokracie, kterou vymysleli loutky iluminátů, které se v této zemi dostaly do vlivných pozic. Mír a spolupráce mezi všemi Iráčany - a to platí pro VŠECHNY národy na Zemi - přijde se světlem vyšších frekvencí. Pokud v některých srdcích a myslích stále převládají temné vlivy, ty duše prostě nebudou s vámi.

11. ... Nyní se vrátím k pozitivním výsledkům Katriny. Zaprvé, upřímně vám řeknu, že před příchodem tohoto hurikánu dosáhla hybná síla v energetickém poli potenciálu bodu, kdy zabránění invazi do Íránu bylo téměř nemožné. Teď už to nemůže jít, jak bylo zamýšleno. Nikoli očekáváním národa o odpovídající pomoci mnoha tisícům lidí, kteří jsou bezdomovci. Ani z důvodu většího respektu k životu mezi prominentními členy Bushovy administrativy, ale logistika a financování musí prozatím odložit své plány invaze. Podněcování turbulencí použitím jejich kontroly počasí a plán zahájit invazi krátce po rozsáhlém ničení doma ukazuje jejich zoufalý způsob myšlení. Díky ještě intenzivnější síle světla nad, na Zemi i uvnitř Země se důkazy stanou veřejné. Dokonce i pro nevěřící - a rezonance šoku bude značná!

14. … V USA bude potřebný vojenský personál schopný pomoci obnovit životy a živobytí lidí po Katrině.

S: Existuje vesmírný jazyk pulzací barev, pohyblivých vzorů a symbolů, kterými duše mluví k buňkám, kruhy v obilí, jakou roli hraje hudba v procesu vzestupu?
19. ... To jsou rozhodně příbuzné otázky. Duše je v neustálé komunikaci s celým tělem, a protože duše jsou neoddělitelné, ano, existuje vesmírný jazyk, který slouží všem. K těmto zmíněným aspektům tohoto jazyka přidejte tón. Tón - zvuk sfér, je nejdůležitější součástí léčivé energie. Je to láska, která je vyjádřena prostřednictvím zvukových projevů stejně jistě, jako skrze ty ze světla. Tóny složené do velkých hudebních kompozic na Zemi, jako v celém vesmíru, léčí a osvětlují mysl, ducha a tělo, a čím více absorbuje tonální energii, tím více se duše vyvíjí.

20. ... Úžasně složité a přesné vzory kruhů v obilí jsou vytvářeny pohyblivými světelnými paprsky. Kruhy mají svůj vlastní účel - ujistit ty, kteří věří v mimozemské civilizace, že jsou vám tak blízcí, že musí být přátelští a probudit mysli, které přijímají vysvětlení pouze z vědy nebo náboženství. S rostoucí frekvencí a složitostí kruhů nemohou tyto mysli dlouho popírat, že existují síly, které volají po hledání netradičních zdrojů. Víme, že někteří z vás chtějí rozluštit přesný význam každého designu, ale to není nezbytné pro pochopení poselství všech: Jsme s vámi v lásce a míru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |