Home > > Matthew Ward - 22. září 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 22. září 2005


Láska je nekonečná! Nelze ji kvantifikovat nebo rozdělit nebo zmenšit nebo spotřebovat! Zůstane taková, jaká bylo a vždy bude - nejmocnější síla vesmíru ...

1. ... Rita je skutečně jedna z nejsilnějších bouří v historii Země, a opět je dílem lidí, kteří zneužívají vlastní očistné úsilí matky přírody. Stejně jako u Katriny ET rodina v maximální možné míře zmírňuje záměrnou katastrofu a rychlost síly tohoto hurikánu. I tak nemůže potlačit přirozenou hybnost bouře, která byla velmi zesílena úsilím regulátorů počasí.

2. ... V poslední zprávě jsem nemohl zmínit, že hráze byly strategicky odstřeleny k zaplavení specifických částí New Orleans. Bylo pro mě těžké přijmout tuto skutečnost, stejně jako řízení kurzu Katriny opatřeními pro kontrolu počasí. Nemohl bych vás poté žádat o posílání lásky těm, kteří to udělali. Ne proto, že se tato hrozná pravda nestane veřejně známou, ne proto, že by později byla méně bolestivá než dříve, ale kvůli mým vlastním emocím.

3. ... Nedovedete si představit, jak hluboce jsme smutní z masivního rozsahu osobních tragédií, které se nemusely stát. Ano, Země musí uvolnit negativitu podél své vzestupné cesty, ale není jejím přáním tolik zbytečných smrtí a devastace. V mnoha ohledech jsme s vámi úzce spojeni - s těmi, kteří trpí, a s těmi, kteří jsou zodpovědní za utrpení a úzkost, cítíme bolest, že nemůžeme pomoci. Jde nad rámec soucitu. Známe úzkost šoku a zármutku - je to nedílná součást našich životů, kdy jsme tyto emoce sami prožívali. A tak truchlíme nad těmi, kteří jsou zarmouceni, a truchlíme nad těmi, kteří to způsobili.

4. ... Protože myšlenkové formy úmyslu odstřelení byly v hromadném vědomí, očekávali jsme to. Bojovníci světla na planetě nevěděli, kde všude jsou přípojky, a tak nemohly zabránit všem výbuchům. To, co jsme v těchto vyšších vibracích nemohli vědět, byly všechny aspekty následků nebo jejich rozsah, protože mnoho detailů bylo neznámých, dokud se nerozvinuly z chaosu. Z myšlenkových forem jsme ale také věděli, že lidé, kteří přežili bouři, zemřou poté. Byli odsouzeni k zániku pachately toho všeho. To je to, co jsme viděli před tím, než jste se to na Zemi dozvěděli od lidí, kteří vydrželi a přežili nehumánní úmyslné zanedbávání.

5. ... Řekl jsem vám, že emoce jsou ve vyšších frekvencích více pociťovány a vaše zármutky jsou v nás intenzivnější. Nejsem v Nirváně, takže víš, že nemyslím jen tisíce duší, které vstoupily do duchovního světa Země kvůli bouři a zanedbání. Mám na mysli nesčetné duše na různých místech ve vesmíru, které pociťují vaši hrůzu a zármutek . Nemůžeme se držet těchto pocitů a stále vyzařovat energii lásky na Zemi, zejména těm, kdo jsou za to zodpovědní, takže se nenecháváme pohlcovat pocity. Ale víme, co se stalo a proč, a nemůžeme to vymazat z našich srdcí a vědomí. Nyní můžete pochopit, proč jsem kvůli mým emocem nemohl plně informovat.

6. ... Je velká potřeba neobvykle monstrózní bouří Rita očistit oblast zálivu negativity tvořenou různými zdroji, které nyní obsahují temné stránky Katriny. Zbytky těžkých karmických vlivů mnoha generací nespravedlností musí být dokončeny a těžba ropy - prvek těla vaší planety, který je nezbytný v jeho přirozeném prostředí pro její blaho - musí být zastavena, jakmile budou realizovány další zdroje energie. Ale protože produkce ropy v oblasti Perského zálivu je nerozlučně spjata s „nelegálním“ drogovým průmyslem, zakrytým ohromným bohatstvím, nekontrolovatelnou politickou a korporátní korupcí, černými operacemi, rozsáhlými škodami na životním prostředí a nerespektováním mořského života, v této oblasti musí přestat co nejdříve.

8. ... Důvodem, proč se tak brzy po Katrině opět představila umělá kontrola počasí je politická výhodnost kvůli Katrině. Bush a jeho skupina vědců z iluminátů používá Ritu odvedení pozornosti od hanebného nedostatku pomoci v případě Katriny.

9. ... To ukazuje rozsah jeho šílenství. Není ochoten ukončit okupaci Iráku, odklonit miliardy rekonstrukčních dolarů z kapes svých přátel, odpískat plány napadnout Írán. Zavazuje se dát miliardy dolarů na obnovu bohatého „bílého“ New Orleans, což znamená navýšení miliard na trvalé přesídlení drtivé většiny lidí, kteří byli evakuováni. Ignoruje klesající počet vojenských jednotek a pomocného personálu pro jeho nový záměr Ritu, je odhodlaný zpustošit více, aby byl uznáván pro efektivní vedení. Je jasné, že pro dobro všech životních forem na Zemi toto šílenství nemůže pokračovat.

10. ... Příznivým faktorem je na základě požadavku Země Boží povolení ke zvýšenému zásahu ET do záležitostí vašeho světa, včetně zástupců jiných civilizací, kteří žijí na Zemi. Součástí toho je tlak na jednotlivce, kteří mají důkazy o tom, že Bushova administrativa zrazovala zemi po celou dobu jeho působení v úřadu, kdy ho pronásledovali hlasovací podvody a členové druhé frakce iluminátů na Nejvyšším soudu. Pomůže to těm, kteří váhají promluvit kvůli zásahům do svobodné vůle, kdyby to nebylo Boží autoritou. Řekněme, že jde o proaktivní paradigma - vaši vesmírní bratři a sestry mohou pomoci, kde dříve nemohli.

13. ... Je rozdíl mezi tím, co představuje svobodnou vůli vůči „terorismu“, a svobodnou vůli v souvislosti s přirozeným čistícím úsilím. Bůh je vázán zákonem Stvořitelovy svobodné vůle a ctít si svobodnou vůli Země k žádným dalším činům srovnatelným s 11/9, všem temným pokusům o opakování tohoto druhu jednání bylo zabráněno. Něco jiného je, když Země následuje svůj přirozený kurz, aby uvolnila zadrženou negativitu a vstoupí do toho lidský zásah. Chápu, že nemůžete tuto situaci vnímat v rámci vesmírnouch zákonů.

14. ... Podle monitorovatelů v Nirváně úmrtí způsobená zanedbáním po bouři a povodních stále pokračují a převyšují 12 000. Neočekávejte, že toto číslo bude oznámeno. Neexistuje žádný centrální bod, kde by lidé mohli registrovat jména zesnulých nebo pohřešovaných členů rodiny, a jejich široké rozptýlení zabraňuje přesnému počtu. V některých internetových informacích se objevoval počet vaků, objednaných podle plánovaných úmrtí v mnoha tisících. Očekávali méně přeživších.

16. ... Stejná dezinformace o počtu obětí se týká vojenských jednotek na Středním východě. Oficiální počet asi 1900 je asi 20 procent, možná ještě méně, skutečného počtu. Ti, kdo pochybují o tom, proč nelze fotografovat, když přijdou rakve, oprávněně podezírají, že je to kvůli mnohem vyššímu počtu, než je oficiálně udáváno. A stovky tisíc vojáků byli touto válkou fyzicky i psychicky zraněni.

17. ... Masové pohřbívání neznámých těl je nepoctivé a nečestné, ale DUŠE lidí, kteří zahynuli, nejsou nepříznivě ovlivněny, ani nemají nesmírný prospěch! Ztráta těl určených pro specifické prožívání, které si vybrali, je prchavý okamžik v jejich věčném životě. Mnozí, jejichž dohody před narozením nebyly žity kvůli tomu, že jejich fyzické životy byly zkráceny, dostaly „plnou zásluhu“ v Nirváně prostřednictvím božské realizace a transformačního procesu, jako kdyby karmické lekce pro růst duše byly úspěšně dokončeny během života na Zemi. Jsou bez omezení třetí hustoty! Musí být znám tento životně důležitý význam, aby se usnadnilo truchlení jejich milovaných rodin.

20. ... Muži, kteří byli na cestě, aby je opravili, byli zastřeleni, protože bylo podezření, že věděli o explozích. Před příchodem bouřky byli členové CIA iluminátů tajně na místě v New Orleans s úkoly nejen odstřelit hráze, ale také zajistit, aby při záchranných operacích došlo ke zmatku, rabování, omezení komunikace a odstranili se všechny hrozby zveřejnění. Proto byli opraváři zabiti.

21. ... Při založení Spojených států v některých myslích byla světová nadvláda, ale ne v myslích vůdců revoluce a založení republiky, kde převládala energie politické, náboženské a ekonomické svobody. Dokonce když ženy odmítly hlasovat pro otroctví, byla tato energie svobody mnohem silnější než temné duše mimo planetu. Temné duše pak pronikly do srdcí a myslí lidí mladého národa, které měli tendenci k chamtivosti a kontrole, a tak se zrodili myšlenky na podvodné volby a pokračování podrobování bývalých otroků diskriminací. Původní energie svobody jednotlivců klesla na současnou téměř neexistující úroveň, převážně bez povědomí občanů.

17.října 2005 zahrnuto do 1.listopadu 2005
17. listopadu 2005 + 11. prosince 2005 zahrnuto 8. dubna 2009

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |