Home > > Matthew Ward - 24. června 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 24. června 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mnohé informace jsou dezinformace, neúplné, zkreslené či neinformované názory. Vše, co se děje ve vašem světě, slouží k naplnění vybraných karmických zážitků, pomáhá návratu Země k životnímu prostředí, nebo k uvolnění mysli z omezení třetí hustoty.

Kontext karmy, rovnováhy, planetárního očištění a vzestupu, či probouzení duší nakonec pochopí každý. V této chvíli je nezbytné nepřijímat zabíjení, útlak, korupci, podvod, znečišťování a zbídačování jako součást života. Vesmír vyzařuje světlo a pomáhá mnoha dalšími způsoby vašim snahám.

Řada zpráv před časem vysvětlovala, co způsobilo desetileté zpoždění v očekávané úrovni vědomí vaší společnosti podle plánů Nejvyšší vesmírné rady na Zemi zlatého věku. V novější zprávě jsme vám řekli, že do konce roku 2017 bude toto desetiletí zpoždění ukončeno.

Každý den se posunujete vpřed v transformaci světa, podniku bezprecedentní velikosti a bezprecedentní rychlosti. Vše by se stalo v mrknutí oka, pokud by tomu věřilo dost duší. Většina nemá představu o významných událostech „mimo jeviště“.

Nevnímáme Čínu jako „snažící se získat ekonomickou a vojenskou převahou nad USA a Ruskem.“ Vedoucí představitelé Číny se neliší od těch ve Spojených státech, Rusku a ve všech ostatních zemích - chtějí spokojeného občana protože to je základ národní stability. Vláda Číny by chtěla projevit solidaritu se světem, ale je zřejmé, že mezi osobami u moci je konflikt. Silné osoby ve všech vládnoucích orgánech, od komunitních až po mezinárodní, reagují na zvyšující se vibrace. Nadcházející vůdci patří ke světlu.

Další oblastí, která vyvolává určité obavy, je riziko potenciálního selhání Large Hadron Collider ve Švýcarsku. Kdyby vědci v pokročilých civilizacích a Nirváně neuznali, že váš svět je na tento pokrok připraven, nefiltrovali vy vašim fyzikům ani myšlenku na tyto technologie, natož pak konstrukční a provozní pokyny. Posádky na lodích nad hlavou jsou připraveny zabránit vážnému následku případných omylů jednotlivců.

Při střelbě v Charlestonu v Jižní Karolíně devět osob, které zemřely a jejich rodiny se shodly.
Jejich dohoda, stejně jako mnoho dalších v této fázi vzestupu Země, obsahuje „kontingenční“ klauzuli. V tomto případě doložka stanoví, že pokud rasismus ve vašem světě již není problémem, není nutné ukončit život nebo truchlit nad ztrátou milované osoby v důsledku rasově podmíněné události. Ve vaší společnosti se stále objevuje rasismus. Osoby, které zemřely v kostele a jejich rodiny, se staly posledními dušemi, aby zdůraznily, že nemoc spojená s fanatismem musí být vyléčena. Pro stejný účel souhlasil mladý muž s natáčením.

Jednotlivci, kteří mění pohlaví, reagují na své vědomí, že nejsou správně identifikovaní při narození. Fyzické změny mohou být složitějším duševním a emocionálním závazkem, než homosexualita, nebo bisexualita. Všechny tyto duše si nárokují své pravé já. Jedním z aspektů pokroku vaší společnosti je ctít transgender jednotlivce, kteří, stejně jako všichni ostatní, nevědí, že v tomto smyslu uzavřeli smlouvy o duši. Lidé, kteří odporují přijetí genderových a sexuálních změn, jsou stále zakořenění v náboženských dogmatech.

Distribuce nezákonně nashromážděného bohatství iluminátů musí probíhat podle zákonů. Pokud by probíhala jinak, ilumináti by usilovali o eliminaci těchto snah.

Dalším zbytečným problémem je přelidnění. Počet lidí ve vašem světě není příčinou hladovění a nedostatku zdravotní péče. Tou je nerovnoměrné rozdělení peněz a kontrola přírodních zdrojů ilumináty. Mnoho planet v tomto vesmíru menších než Země má mnohem více obyvatel, kteří žijí mírumilovně v hojnosti a s úctou ke všem životním formám. Když se Země vrátí ke svému původnímu zdraví, mohla by snadno vyhovět všem potřebám dvojnásobku vaší současné populace. Ale nepředpokládejte, že to znamená populační explozi!

I když ilumináti již nemají přístup k technologii, kterou dříve používali k vyvolání zemětřesení, sopečných erupcí a těžkých bouří, energie, kterou tyto události uvedly do pohybu, má dominový efekt. Např. energie zemětřesení se nezastaví, když se zastaví třes, ale spíše pokračuje a generuje množství méně silných zemětřesení, než se rozptýlí. Ačkoli byla řešena „starověká“ negativita, „čerstvá“ vynáší na povrch hluboce zakořeněné zbytky velkého množství vytvořených již dávno. Občas se to děje v oblastech, kde jsou přírodní katastrofy považovány za anomálie.

U aktivity matky přírody se záměr velmi liší a má své vlastní energetické proudy. Záměrem iluminátů je vytvořit samoreplikující se negativitu, záměrem matky přírody je uvolnit negativitu, takže ji nevytváří.

Podle informací z Nirvány není Putin zodpovědný za situaci na Ukrajině. Zodpovědní jsou ilumináti a společná kulturní historie lidí na Ukrajině a v Rusku.

Washington a Wall Street jsou sídlem Rockefellerovy frakce iluminátů. Všechny jejich operace jsou přisuzovány vládě USA. Od samého počátku je vláda prošpikována ilumináty, nebo operovala pod jejich vlivem. Později infiltrovali CIA, FBI, FDA, NSA, CDC, OSN, NASA a všechny další agentury, které by mohly podpořit jejich cíl světové nadvlády.

Navíc, Rockefellerova frakce byla extrémně silná v rozšiřování svého vlivu daleko mimo USA. Rothschildova frakce, která vyrostla z původní malé skupiny v Bavorsku, soustředila své úsilí do Evropy. Zatímco skupina Rockefellerů stále drží některé fragmenty moci, Rothschildova skupina rychle ztrácí poslední kousky své dřívější kontroly nad vládami, bankovnictvím a obchodem a pevnost, kterou kdysi měli ve Vatikánu, je pryč. Papež František má misi doma uklidit a postavit se proti podmínkám vytvořeným ilumináty, které se obě frakce snaží marně udržet.

Nárůst světla na planetě není jen kvůli slunečním erupcím, ale světlu ze všech zdrojů. Kromě záchrany veškerého života na Zemi mohou účinky zahrnovat neobvyklé a dočasné fyzické, duševní a emocionální stavy a zesílení osobních vlastností a chování. Je to dlouhodobé světlo, transformuje buňky založené na uhlíku na krystalickou formu, která je životaschopná ve vyšších vibračních úrovních a umožňuje pokrok v duchovním a vědomém uvědomění. Solova (jméno Slunce) činnost je nedílnou součástí vzestupu Země a vás.

Ačkoli je těžké si představit, proč by si duše ochotně zvolily některé z rolí, mnohokrát jste udělali to samé. Z bezpodmínečné lásky ke všem ostatním některé duše v dohodě před narozením souhlasí, že budou jednat s extrémní krutostí, aby jiní mohli zažít to, co potřebují k vyrovnání životů, když byli zneužívajícími. Až spolu budou lidé žít šťastně a harmonicky, život na Zemi bude v rovnováze a nebudou zapotřebí žádné další životy.

Obyvatelé, kteří fyzicky vzestupují se Zemí, s ní nemusí žít po celou cestu do jejího cíle v páté hustotě. Každá jednotlivá duše, která žila na planetě od začátku jejího vzestupného procesu, který začala před 80 lety, má možnost fyzicky vzestoupit.

Cílem každé duše v každém životě je osobní vzestup – duchovní a vědomí. To nesouvisí s inkarnací, délkou života, či umístěním. Inkarnací pouze na krátký čas může duše uzavřít ustanovení smlouvy a dosáhnout osobního vzestupu. Osoba, která žije 100 let s volbami svobodné vůle v rozporu s výběrem smlouvy o duši, nezažije to, co je k osobnímu vzestupu potřeba.
Drazí bratři a sestry, stejně jako každá jiná osoba, která vstoupila do duchovní oblasti Země, když přecházíte a zkoumáte svůj život, nebudete měřit podle toho, jak dlouho jste žili, ale podle toho, jak jste žili.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |