Home > > Matthew Ward - 23. května 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. května 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Promluvme si o zemětřeseních v Nepálu v kontextu planetární a osobní vzestupu. Matka příroda odstranila negativitu způsobenou především krveprolití a strašnými a extrémně obtížnými podmínkami, ve kterých žije velká část vaší populace. Kdyby se negativita hromadila, narušila by křehkou rovnováhu Země a ztěžovala její vzestup. Na uvolnění používá zemětřesení, sopečné erupce a prudké bouře.

Na osobní úrovni zemětřesení v Nepálu dalo tisícům duší příležitost dokončit své smlouvy a duchovně a vědomě vzestoupit. To je účelem každé duše a během těchto bezprecedentních časů ve vesmíru mnozí využívají příležitosti dokončit své karmické lekce v jednom životě, místo mnoha. Duše v této oblasti chtěly vyvážit jiné zážitky skromným životem a traumatickou smrtí. Mnozí jiní se rozhodli zažít bolest a extrémní utrpení spojené s následky katastrofy.

Tyto události ukončily i životy lidí, jejichž smlouvy duše nebyly ukončeny, nebo nezahrnovaly tento druh konce. Dostaly tři možnosti zmíněné minulém poselství, a spolu s ostatními, kteří zemřeli, obdrželi po příchodu do Nirvány také jemnou a osobní péči. Někteří z těch, kteří odešli, se mentálně zotavují nebo rehabilitují svá éterická těla ve specializovaných léčebných centrech Nirvány. Jiní začali aktivní a naplněný život ve vašem duchovním světě. Strach rodin a přátel, kteří zůstávají žít uprostřed trosek, je odlehčen světlem, které jim je předáváno z Nirvány a vzdálenými civilizacemi, jakož i světlem modlitby, soucitu a přímé pomoci na Zemi.

Nastává doba, kdy si duše zvolí život na Zemi, ne aby uzavřely karmické lekce třetí hustoty, ale pro radost ze života v nádherném světě, kde multidimenzionální já projevují velkolepost nad rámec vašich představ. Na úrovni duše si pamatujete, vědomě jste zapomněli. Každá duše v tomto vesmíru je jedinečná, nezávislá, neporušená bytost, přesto věčně propojená se vším ostatním v existenci, všichni žijí pokojně v souladu s přírodou. Na každou duši můžete myslet jako na kapku vody, která si zachovává svou vnitřní hodnotu, přestože se mísí s nesčetnými dalšími kapkami v moři Kosmického stvoření.

Ilumináti byli zodpovědní za hlavní války, padělání, podvod a agresivní korupci v posledních přibližně 265 letech poté, co vzniklo jméno ilumináti. Organizace byla založena v Bavorsku lidmi, kteří cítili, že jsou nejchytřejší, nejzkušenější a nejschopnější lidé na světě - „osvícení“ - a cítili se oprávněni ovládat životy všech ostatních.

Jak jejich počet rostl, rostl i jejich vliv na vlády, náboženství, národní ekonomiky a obchod. Průmyslovou revoluci využili ve svůj vlastní prospěch a v dalších desetiletích dělali totéž se všemi vynálezy a přírodními zdroji planety. Jejich kontrola se nakonec rozšířila po celém světě a všech odvětvích.

Nicméně, nebyli v žádném případě první. Využili, že před dvěma tisíci lety začala koncentrace moci u vůdců církve a státu, která rostla v průběhu staletí papežskými vyhláškami a sňatky královských rodin. Kontrola byla posílena vývojem v bankovnictví a komerčních sférách Borgiů a Medici v Itálii, vznikem protestantismu a kolonií, podmaněním a zničením domorodých národů. Jakmile kolonie získali nezávislost na britské nadvládě, překročila evropská kontrola Atlantický oceán a infiltrovala novou USA. Zákon o Federálním rezervním systému z roku 1913 posílil kontrolu temnoty v mezinárodní ekonomice.

Žízeň po moci a bohatství má svůj původ daleko před zaznamenanou historií, kdy se lidé Lyry stali prvními obyvateli planety. Přišli sem bez souhlasu Mezigalaktické rady a hledali zlato, aniž by žádali o souhlas Rady, protože nechtěli sdílet svůj objev s jinými civilizacemi. Energie nadřazenosti, chamtivosti, klamání, nepravosti a nadvlády, která existuje ve vašem současném světě, se tak dostala na planetu v lineárním čase.

Ilumináti vypadali jako tajná společnost, ale nikdy nebyli „oficiální“ organizací, která by přijímala členy. Většina lidí, kteří provádějí plány těch na vrcholu, nemusí ani znát jméno iluminátů a netuší, že pomáhají krutým vykořisťovatelům lidstva. Nejmocnější z jejich řad nikdy veřejně neříkají, že jsou součástí iluminátů, ani neuznávají svůj globální vliv. Když se začaly objevovat jejich trestuhodné činnosti, za zodpovědnou je nejčastěji považována kabala, elitáři nebo stínová vláda, a někdy i nový světový řád nebo vláda jednotného světa.

Pokračují v tom, co bylo uvedeno do pohybu před dlouhou dobou. Nemají žádné svědomí, proto jsou bez světla, kromě jiskry jejich životní síly. Pouze pokud prázdnotu naplní světlem, budou moci „vidět světlo“ a přestat svou temnou činnost.

V průběhu věků tyto činnosti umožnily miliardám duší dokončit smlouvy o duši a vyvíjet se. Gaia je ale unavena z jejího planetárního těla, které je karmickým kolotočem zabývajícím se negativitou. To je důvod, proč jste pracovníky světla, kteří dobrovolně opustili život naplněný radostí v duchovně a vědomě vyspělých civilizacích a přišli na Zemi. Věděli jste, že zapomenete na své vlasti; vaše nová hustá těla jsou náchylná k zraněním a nemocem, budete žít ve světě násilí, strachu, chudoby, fanatismu, chamtivosti a jiné temnoty, která je vlastní civilizaci třetí hustoty. Ale přišli jste! Věděli jste, když jste se dobrovolně přihlásili, že vaše světlo ukáže lidem na Zemi cestu, jak zastavit kolotoč.

Mnohé z našich poselství zahrnovaly, že láska je stejná energie jako světlo, jen vyjádřená jinak. Je klíčem ke světu, který jste přišli pomáhat spoluvytvářet. Energie „lásky“ a „světla“ je nejsilnější silou ve vesmíru.
[kapitola „Láska v každodenním životě“ v revidovaném vydání Illuminations for a New Era)

Tím, že milujeme lidi, jim automaticky posíláme světlo. Světlo je ve vašem duchu. Světlý pocit je když vám něco dává radost nebo si pamatujete něco, co bylo pro vás mimořádné. Přemýšlejte o tom, jak se cítíte, když oblíbený pes chce podrbat, nebo slyšíte jednu z vašich oblíbených symfonií, pozorujete krásný západ slunce. Jako by se vaše vlastní světlo rozsvítilo. Světlo přichází z vaší duše, spojuje se s vaší myslí a protéká tělem, aby vytvořilo krásné, nebo inspirativní pocity. Nemusel jsi nic dělat, žádné zvláštní úsilí, abys vytvořil své pocity - prostě tím, že jsi vnímavý ke světlu, máš to!

Světlo / láska, přechází z jedné osoby na druhou. Energie z vás proudí podél vaší myšlenkové formy záměru a intenzity, a stejná míra lásky, kterou jste poslali, jde přímo na „energetickou adresu“, kterou chcete. Neexistují „falešné adresy“, protože záměr a pocity jsou naprosto jasné. Přijímač to samozřejmě vědomě nezná, ale duše přijímače si je vědoma „doručení“.

Být vnímavý ke světlu umožňuje překročit omezení třetí hustoty, kam patří předsudky a nenávist k odlišnému, jednání v chamtivosti, souzení druhých za jejich rozhodnutí, zášť a touha po pomstě, bezohlednost, podvádění a lhaní, kontrola životů druhých a popírání jejich svobodné vůle, slepé následování dogmat a příkazů, kde instinkt říká, že nejsou s dobrým úmyslem. Největší omezení třetí hustoty je strach. V podstatě všechny další negativní emoce a akce, které jsem zmínil, vyplývají ze strachu. Duchovní růst je naučit se žít bez strachu, naučit se plně věřit nepřekonatelné moci lásky.

Jídlo a zábava mohou skutečně dát radost a povznášející, ale prchavé pocity, které nejsou láska.
Láska není ani fyzická přitažlivost, což vede k úzkosti z dlouhodobé jistoty vztahu. Láska není jištění kamaráda, lítost a obavy o rodinu nebo přátele, profesionální úspěch, ani majetek.
Láska není závislá na slávě, finančním bohatství, nebo názorech ostatních. Láska není křižování, ani obracení na vaši víru, nevyžaduje pochopení mystických duchovních učení nebo karmických složek prožívání nebo kontinua, které nazýváte časem a prostorem nebo zákony vesmíru.

Takže, co je to láska? V nejjednodušších termínech je láska Božím sdílením se všemi Jeho stvořeními. Láska je léčivou silou vesmíru. Láska je uvnitř duše a potřebuje jen vaše projevení vrozených pocitů, že milujete ostatní a přijímáte jejich lásku k vám. Láska nemá žádná omezení, žádné hranice své kapacity. Ve vyjádření se láska chová k ostatním s laskavostí, spravedlností, čestností, soucitem, vstřícností, péčí. Pokud se dá říci, že láska má „ingredience“, pak jsou to některé ze složek božského projevu v akci.
Vědět, že vy a Bůh a všichni ostatní Boží stvoření jsou neoddělitelní, je láska. Vědět, že Země je cítící, vědomá si vlastního života a respektující všechny její formy života, je láska. Uvědomit si, že nikdo nemůže znát ostatní na úrovni duše, a proto je neposuzuje, nýbrž neuznává akci, která je považována za škodlivou, to je láska.

Naslouchat sobě samému je láska. Žít ten druh života, který vyvolává milující já, je láska. Pocit radosti, když to vidíte v jiných, je láska. Dělat něco, co přináší radost druhému, je láska. Odpuštění sobě a jiným je láska. Sdílení vašich zdrojů s plným srdcem je láska. Dělat dobré skutky bez očekávání, je láska. Pocit klidu v srdci a mysli je láska. Tiché vzrušení z pozorování západu slunce nebo slyšet zpívat ptáka je láska a úsměv je jedním z nejjednodušších a nejsvětlejších projevů lásky.

Možná je dobré mít nějaké odkazy maják, když se zdá, že temnota zatemňuje nádhernou hojnost lásky ve vašem světě.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |