Home > > Matthew Ward - 20. listopadu 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. listopadu 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Někteří v řadách iluminátů jsou zatčeni nebo vyhnáni z vlivných pozic a jiní opouštějí loď. Nejpozoruhodnější jsou jejich mezinárodní drogové fondy – černé operace CIA a Mossad, které zahrnují sestřelení ruského letadla, a ISIS, které stojí i za nedávným masakrem v Paříži.

Vzhledem k tomu, že široká veřejnost si není vědoma, že ilumináti dokonce existují, nechápou, že při plánování a provádění násilných činů jednají nezávisle na vládách svých zemí. Pravdou je, že nečestná frakce CIA následuje ilumináty, a sionistické hnutí je militantní a špionážní operace iluminátů, která nikdy nesloužila nejlepším zájmům Izraelců ani židů.

Útoky v Paříži sloužily jejich cíli tím, že způsobily smrt, smutek a zpočátku chaos a strach. Akt se zrodil z rostoucího zoufalství z rychle klesající kontroly a přisluhovačů. Chtěli udržet svět v sevření strachu, místo toho spojili svět ve vysokých vibracích soucitu a odhodlání stát se silným proti terorismu.

Nenávist, která je základem terorismu, vedla k miliónům uprchlíků. V cizí interferenci, zradě, ekonomickém vykořisťování a fanatismu lze najít vodítka aktivitám a učení iluminátů. Manipulativní jednotlivci rychle ztrácejí na síle. První kroky ke světu po iluminátech byly podniknuty, když se někteří z plánovačů Zlatého věku Země setkali s některými z vašich nejmoudřejších jednotlivců, aby určili nejlepší způsoby, jak přivést ilumináty k odpovědnosti za jejich zločiny proti lidskosti, vrátit obrovské bohatství, které nezákonně a nemorálně shromáždili a spravedlivě je rozdělit. Stejně jako uvolňování technologií, obnova životního prostředí, a zastavení různých forem ovládání mysli. Spolu s těmito snahami se objevují pravdy o přítomnosti a pomoci jiných civilizací, zákonech vesmíru, a propojeném vědomí všeho, co existuje. Energetické proudy v těchto oblastech a všechny ostatní, kde jsou zapotřebí změny a osvícení, shromažďují sílu pohánějící Zemi k obnovení jejího původního zdraví a krásy a lidstva v harmonii.

Ve srovnání s jinými civilizacemi dochází k přechodu Země z tisíciletí temného zajetí do světla svobody téměř v mžiku oka.

O duši:
Čistá láskyplná světelná energie
vstoupila do bytí s prvním projevem Stvořitele při „velkém třesku“. Je esencí každé duše. „Rození“ nezávislých, nedotknutelných, věčných duší začalo po této historické události, kdy byly vytvořeny jejich „ingredience“. Ve vašem pojetí lineárního času se tak od té doby stále děje. Pokud víme, bude to tak pokračovat, dokud si každá duše ve vesmíru nevzpomene a nevrátí se ke svým počátkům ve Stvořiteli.

Neexistuje žádná rigidita ohledně počtu duší v rámci jakékoli skupiny nebo klastru. Duše z jedné skupiny mohou podle potřeby sdílet smlouvy s těmi v jiné. Spolupráce je mnohem častější během této doby, kdy je celý vesmír v akceleračním režimu. Nesčetné duše si vybírají výjimečně soustředěné karmické lekce, aby je mohli ve světě třetího hustoty dokončit v jednom životě, namísto několika nebo dokonce mnoha životů. Kromě toho, že prožívají vlastní zvolené lekce, mnoho duší pomáhá druhým s jejich. Doposud to bylo obvykle uvnitř kumulativní skupiny duší, která může mít tisíce duší. Nyní silné duše sdílejí karmické břemeno slabších duší v jakékoliv skupině kdekoli ve vesmíru. Účelem této mimořádné pomoci, která je příkladem bezpodmínečné lásky, je posílení slabých vazeb uvnitř Jednoty všeho.

Není to tak, že se „duše“ rozdělí a dvojčata, nebo dvojité plameny jsou vzácností. Jsou to současně spoluvytvořené první dvě osobnosti v dlouhé linii kořenové duše, a protože jsou obdařeny identickými vlastnostmi, jejich vzájemné pocity jsou nejintenzivnější, jaké může duše cítit ke druhé. Duše dvojčat ve fyzické civilizaci jsou neodolatelně přitahovány k sobě. I když je sexuální aspekt silný, nejsilnější je jejich hluboký pocit, že je třeba být spolu. Tato vysoce emocionální vazba často vede k vážným neshodám a rozdělení cest. V duchovním světě jsou dvojčata přitahována k sobě navzájem, ale bez tělesnosti, a jakkoli jsou daleko od sebe ve vesmíru, jejich pouto umožňuje telepatickou komunikaci a vznešené pocity o společném začátku v čisté lásce.

Flexibilita smluv o duši se nevztahuje na vědomá rozhodnutí v rozporu se smluvními ustanoveními, ale na způsoby naplnění ustanovení. Řekněme například, že volba je nechat tento život zemřít náhle ve věku 25 let při havárii vozidla. Krátce před dosažením tohoto věku, zemře osoba pod lavinou při lyžování, nebo několik týdnů po narozeninách ho omylem zastřelí lovec v lese. Každá z těchto možností slouží stejnému účelu jako volba smlouvy. Flexibilita se vztahuje na jakékoli ustanovení - práci, bydliště, finanční investici nebo zvláštní událost - která nabízí stejné karmické lekce a stejný růstový potenciál pro všechny duše v dohodě před narozením.

Demence vytváří vrstvy zapomnění kolem paměťové banky člověka, úložiště všech vzpomínek po celý život. Po personalizovaném léčení v Nirváně jsou vrstvy jemně odstraněny a veškerá paměť obnovena, včetně fází „ztráty“.

Křesťanská učení o vykoupení jsou jako osoba, která získá Boží odpuštění tím, že činí pokání za to, že žila bezbožně podle náboženských pojmů hříchu a soudného dne. Duše, která pohlcuje dostatek světla, aby se inkarnovala a znovu začala evoluci, je v souladu s vesmírnými zákony, o kterých lidé ponoření do náboženského dogma s největší pravděpodobností nic netuší.

Neexistuje žádná „špatná“ duše. Složení každé duše je čistá energie lásky-světla. Dohoda před narozením rodiny může zahrnovat chování dítěte jako příležitost pro učení trpělivosti a jiné rodičovské dovednosti, jako je přijetí omezených schopností dítěte, péče o jeho schopnosti a zájmy a spravedlivé zacházení se sourozenci. Může jít o reakci na nepohodlí způsobené nediagnostikovaným fyzickým stavem, nepříznivé reakce na chemikálie v potravinách, vodě nebo lécích, příznaky podobné autismu po očkování. Dítě by mohlo reagovat na nízké vibrace v rodině. K dítěti se mohla v období těžkého fyzického, duševního nebo emocionálního stresu připojit diskarnované bytost, která si neuvědomuje ukončení jejího fyzického života - zkušený energetický pracovník může entitě pochopit její stav a přejít do duchovního světa.

Pokud nemáte žádného domácího mazlíčka, nechte dítě vybrat si zvíře, a na odpovídající věkové úrovni diskutujte o povinnostech dítěte v péči o něj. Je nesmírně povzbudivé, že mnoho lidí ve vašem světě, včetně zdravotnických zařízení, vidí význam v terapiích se zvířaty. Je to významný krok v rozvoji společnosti.

V případě mrtvých dětí opustí duše těla s plným vědomím, že je to v souladu s dohodou rodiny před narozením pro potřeby všech účastníků. Děti, které zemřou v dětství, stárnou v Nirváně. Stárnou tam mnohem rychleji, než na Zemi a upamatovávají si své volby a účel, poskytnout příležitosti k růstu duší ostatním. A stejně jako všichni ostatní v duchovních světech, vědomě si uvědomují znalosti na úrovni duše ze všech ostatních životů."

Ztracená duše je součástí Boha. Je-li Stvořitelem pokládána za trvale odolnou vůči světlu nebo „ztracenou“ – může pouze Stvořitel rozhodnout, že energie duše bude reabsorbována do vesmírné podstaty Stvořitele, kde měla své Počátky.

Potomci ztracené kořenové duše neví, co se s nimi stalo. Jakmile je jejich životní síla stažena, ztrácí schopnost vědět cokoliv. Nicméně když je jejich energie a energie kořenové duše reabsorbována Stvořitelem, je v kosmickém vědomí a proto i v masovém vědomí tohoto vesmíru. Když se potomstvo znovu vrátí ze Stvořitelovy podstaty, znovu získá pole paměti, má k dispozici znalost toho, co se s nimi stalo.

Pokud životy v linii ztracené kořenové duše náhle skončily, rodina a přátelé, kteří věří v posmrtný život, předpokládají, že jsou duše tam. A také budou - získají vědomí a všechny vzpomínky v duchovní říši své civilizace.

Doufáme, že informace v této a dřívější zprávě ukázaly nekonečnou důležitost každé duše a neoddělitelnost všech v Jednotě všeho.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |