Home > > Matthew Ward - 23. prosince 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. prosince 2007Z mnoha zjevných příčin, mnoho a mnoho duší bude i nadále přecházet ze Země na duchovní život, a s každým odchodem bude smutek a ztráta fyzické přítomnosti dopadat na rodinu a přátele. Jakmile bude na Zemi opět běžná telepatická komunikace, každý bude vědět, že odchod je na základě volby duše ve shodě se všemi primárními osobami v tomto životě a život je nekonečný cyklus inkarnací a pobytů v duchovním světě uvnitř věčných milostných svazků.

Nedojde k přistání ET na Zemi a evakuaci, protože to nebude potřeba. Jejich masivní pomoc v různých směrech však bude pokračovat, a když to bude bezpečné pro ty, kteří žijí mezi vámi, představí se a ti, kteří vás obklopují v kosmických lodích, přistanou. Nejen, že to bude doba neporovnatelné oslavy na Zemi, ale všechny světelné civilizace ve vesmíru budou povzbuzovat, když v tento monumentální den dorazí!

Opakuje se mi myšlenka, jak vám pomoci objevit v sobě božství - „tvrdá láska“. Není to má přirozenost, ale při praktikování na mé matce jsem viděl, že to může být efektivní. Od doby, co jsme začali mluvit před téměř 14 lety, jsem jí říkal, že potřebuje pít více vody – zapomene se, když se zabere do úkolu. Nedávno začala být mnohem usilovnější, a znovu se zapomínala. Řekl jsem: „Už mě nebaví připomínat ti, že jsem unavený z toho, že mě ignoruješ.“

Myslím, že se tak musí cítit bůh, když jeho děti opakovaně ignorují Slovo, které poslal skrze duše po celé Zemi. Láskyplné slovo bylo věky zkreslováno těmi, kteří mají vliv. Pravdy zaměnili za informace, které sloužily jejich cílům chamtivosti a kontroly. Chapadla s tmavými připoutanostmi jsou stále více iracionální a zoufalé. Nízké frekvence, které emitují, nemohou proniknout do silných psychik a duší, ale útočí skrze kohokoliv a cokoli, co je může ovlivnit. Ti, kteří drží své světlo pevně a jsou majákem pro ostatní, jsou hlavními cíli pro temnotu. Bůh řekl, že toto způsobilo několik nedávných nepravděpodobných událostí v domě mé matky, které způsobují nepohodlí a náklady - všechno je energie a chapadla dokáží ovlivnit neživé věci. Temné chapadlo vyděsilo psa, a ten přibouchl dveře, které téměř amputovaly prst mé matce. Jak lépe umlčet hlas, který mluví přes klávesnici počítače?

Moje matka, stejně jako všichni ostatní oddaní pracovníci světla, je chráněna Kristovým světlem. Ale ačkoli bezpočty vyslanců boha jsou nad vámi stále ostražití, nikdo nemůže zabránit něčemu, co by zasahovalo do vašich rozhodnutí. Musíte nejen moudře podniknout preventivní opatření, ale také dávat pozor na potenciální menší škodlivé účinky.

Tvrdá láska znamená, že už nebudu odpovídat na otázky ze zvědavosti, co bude. Již jste dostali mnoho odpovědí a energetické pole Země je plné nesčetných kliček. Zlatý věk přichází, bez ohledu na množství zásahů. Energie je v neustálém pohybu, takže situace se neustále mění, a to, co se v tomto okamžiku jeví jako pravděpodobné, zítra ztratí svůj význam a naopak. Každý z vás je manifestující mocností a to, co projevujete, ovlivňuje nejen váš vlastní život, ale ovlivňuje i Zemi a vesmír. Žijete v současnosti, v každém okamžiku spoluvytváříte svou „budoucnost“ svými myšlenkami a činy. To je přesně důvod, proč jste si vybrali tento život na Zemi.

Naše trvalá láska ke každému z vás svítí zde, v této stanici, jako všechny hvězdy na nebesích - ať naše láska osvítí, vede a povznáší vaši cestu, s vědomím, že jsme jednota.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |