Home > > Matthew Ward - 1. srpna 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. srpna 2007Naléhavě vás žádáme, NESMÍTE SE BÁT! Spuštění mřížky “Fire the Grid“ 17.7.2007 a „7-7-7“ úspěšně splnily svůj účel. Země září v hojnosti světla, které jste vytvořili společně s naší laskavou vesmírnou rodinou. Světlo, které proudí na Zemi z nesčetných bodů ve vesmíru, a mísí se s vaším vlastním, dosáhlo bezprecedentního měřítka, a přestože nemůže zmírnit nejtvrdší srdce a mysl, intenzita přeměňuje zbývající šmouhy temnoty. Předávám slovo Bohu.

Váš svět se hemží většími změnami než kdy jindy, a ujišťuji vás, že byste to nechtěli jinak! Mnozí, kdo vycítili potřebu provést změny, je dělají sebevědomě, ale pro některé z vás se zdají děsivé. „Co se stane, když změním svou práci nebo místo nebo dokonce svého partnera?“ Dostanete se k tomu, co jste si vybrali, abyste to zažili, to se stane. Dostanete se do životního dobrodružství, na které jste se přihlásili. Samozřejmě, ne každý potřebuje změnit zaměstnání, partnera, nebo bydliště. Ale musí změnit víru, že jste odděleni od ostatních a že já jsem kosmická supervelmoc, která dělá vše. Každý z vás je jedinečný jedinec, ale také je nedílnou součástí mě a všech ostatních všude v tomto vesmíru. Spolu jsme jeden úžasný zdroj energie s nekonečným a věčným potenciálem. Jsem mocný, ale není to proto, že vás ovládám – to nedělám. Vy a všechny ostatní životy v tomto vesmíru jste mé bytí ve všech vašich prožívajících formách - společně jsme tímto vesmírem!

Stvořitel, vládce kosmu (všech vesmírů), dal vám svobodnou vůli vyjádřit to, co chcete, a nám -vládcům vesmíru dal zákon, který musíme dodržovat – Nedotýkat se svobodných voleb duší. O eony později Stvořitel udělal jedinou výjimku z tohoto zákona: „Žádné jaderné války“. Takže nyní my, vládci, máme pravomoc zastavit veškeré tyto snahy. Jinak je to vaše volba, skvělý základ pro váš život v našem vesmíru. Pokud se odtrhnete od cesty, kterou jste si vybrali ke svému růstu ve svých smlouvách o duši – před narozením, nemůžu s tím nic dělat, a ani byste to nechtěli. Pokud by se toto vaše přirozené právo náhle vypařilo a já začal sledovat vaše životy, věřím, že bych slyšel množství protestů.

Ale mám trochu prostoru. Stvořitel promyšleně vložil do této svobodné vůle mezeru, která mi dovolí, abych vám dal svědomí jako součást vašich duší. To vás může udržet na vaší přímé cestě, pokud chcete. Je to vaše volba věnovat tomu pozornost nebo ho ignorovat. Svědomí by mělo přijít s varováním: Ignorujte mě a vyhynu. Stejně jako vy nepřicházíte s kopiemi svých smluv o duši, nepřicházíte ani se zárukou na svědomí. Máte instinkt, intuici, inspiraci a smysl pro čest - to jsou další složky, které dávám do duší, které vám také pomohou vědět, co je pro vás správné a co je pro vás špatné. Někdy je nutné „ale“. To, co si myslíte, že je správné, může být špatné a naopak. Vědomě nevíte, co je ve vaší smlouvě, a určitě nevíte, co je v jiné. Vaše smlouva je vaší součástí dohody před narozením duší, které chtějí něco za něco v životě sdílených zkušeností. Dohody poskytují růstové příležitosti pro každou duši, takže je to vždy výhra.

Představte si, že jste se rozhodli být na některém konci „špatného“. Udělali jste z jednoho ze dvou důvodů, oba vyrovnávají ostatní životy a pomáhají získat rovnováhu nezbytnou pro růst duše.
1. Potřebovali jste cítit, jaké to je snášet utrpení, a dobrovolníci poskytli okolnosti, které to umožní.
2. Vykonali jste to, spolu s ostatními dobrovolníky.
Můžete to nazvat karmou, nebo to interpretovat jako příležitost k dosažení rovnováhy, nebo jako odměnu a trest. Základem všech dohod je bezpodmínečná láska. VŠECHNY duše plní své role. Z lásky se někteří dohodnou na „drsné cestě“. Nyní jste jen uvízli v hrbolatém vidění třetí hustoty, kde klam, tyranie, násilí a korupce jsou nedílnou součástí každodenního života. Jste z toho nemocní a unavení. Proto jste si tentokrát vybrali - ! znovu ! - že se z toho dostanete. A věřte mi, že byste nechtěli vést za ruku. Nemáte ani ponětí o domino efektu, kdybych se vměšoval do některých životů, bez ohledu na to, jak dobrý by byl můj záměr! A stejně to nemám dovoleno.

Některé z mých dětí teď nejsou na Zemi, aby ukončily svou karmu, ale aby k tomu pomohli ostatním. Měli byste být vděční, že byli ochotni dočasně opustit své rodiny a vlasti ve vyšších rovinách, aby vám pomohli splnit vaše smlouvy před narozením, abyste se vypořádali s třetí hustotou a měli jí hotovou.
Vzhledem k tomu, že by to mohlo vyžadovat, abyste provedli nějaké změny, možná uvítáte rady. Věnujte pozornost tomu, co řekl Matthew: Nebojte se! Přidám toto: Nejhorší nepřítel je strach. Druhý konec spektra strachu je malichernost. Dám vám rodičovskou radu. Porovnejte, kolik času a energie strávíte ve snahách o pobavení a kolik věnujete osvícení. Kolik času věnujete rozhovorům nebo korespondenci s podobně smýšlejícími lidmi, tichu a samotě, svým rodinám a zvířatům, usmíváte se a smějete, posloucháte melodickou hudbu nebo čtete něco, co rozšiřuje vaši mysl, nebo spojuje krásu přírody. Zkuste cítit vděčnost za požehnání ve vašem životě, jděte do svého nejhlubšího já a poslouchejte píseň své duše.

To, co jsem právě zmínil, je regenerační, omlazující, energizující a nezbytné pro rovnováhu. Když vynecháte malichernost v mnoha podobách, je čas na povznášející zážitky.

Další věc je: „Neodsuzujte…“ některé věci v Bibli mají pravdu. Já nesoudím. Nestarám se o „Soudný den“ - vy si prohlížíte svůj minulý život v kontextu VŠECH svých životů, uvidíte, kde potřebujete věci vylepšit, a na základě toho si vyberete, co vložíte do smlouvy své duše na příště. V každém případě neodsuzování je klíčem k tomu, abychom pomáhali sobě navzájem se vyvíjet, a byli za to vděčni. Pocit vděčnosti za pomoc je stejně důležitý jako neodsuzování pomocníků. Nikdy to neznamená schvalování chamtivosti, krutosti či násilí. Vděčnost uznává a oceňuje, že někteří z vás souhlasili s tím, že budou dělat „potíže“, protože jiní potřebují dokončit své poslední zbytky třetí hustoty. Bylo by dobré, kdybyste se cítili vděční, že jste chtěli a byli vybráni k účasti na této nádherné době vstupu Země do Zlatého věku.

Moji poslové, které odkazujete k různým náboženstvím, je neustavili. Stručně řečeno, samotný koncept náboženství přišel z myšlenek temných mimo planetu a dnešní náboženské učení je založeno na tom, co řeklo několik mých prospěchářských odpadlíků už dávno: Pokud neposloucháte Boha (a další názvy) - jste odsouzeni k záhubě. Těch pár lidí chtělo ovládat všechny ostatní, a tak napsali pravidla „poslušnosti“. Křesťanství je hlavní odbočkou od pravdy, nevím, odkud začít rovnat příběh Ježíše.

Ježíš nebyl nikdy položen na kříž, takže nebylo ukřižování ani vzkříšení, ani obětování života za záchranu hříšníků. Nikdo není narozen do hříchu. Za jediný „hřích“ je možné označit rozpor s růstem duše, vlastní nebo někoho jiného. Výsledkem je DEevoluce s mnoha dalšími šancemi to přestat dělat.

Pak je tu Máří Magdalena. Byla to Ježíšova manželka a soulmate a poté, co Sanhedrin zbil jejího manžela a vyhnal ho z jejich území, aby z něj neučinil mučedníka, odešli na východ, kde Ježíš strávil „ztracené“ roky v učení od mistrů, jak provádět „zázraky“. Věděl, že jeho rodina je v bezpečí. On a Mary tam měli velkou šťastnou rodinu a o několik let později všichni odcestovali na Západ a usadili se tam, co je nyní Francie. Nakonec se Ježíš vrátil na východ a cestou dál pokračoval v učení o skutečném světě. Bible něco z toho obsahuje, ale všechno, co bylo v prvních záznamech, které nepodporovaly prospěchářství, se vynechalo. Dožil se vysokého stáří. Ačkoli v pozdějších letech byl on a jeho zbožňovaná Marie fyzicky odděleni, byli tak duchovně naladěni, že byli spolu, stejně jako dnes a navždy, v duchu a nebeských návštěvách.

Pozdější vůdci římskokatolické víry tvořili absurdity jako „jediný Boží syn“, „panenské narození“ a „neposkvrněné početí“ a vytvořili zástupy svatých. Dělali to proto, aby stále více oddělovali „jediného syna“ od všech mých dalších dětí. Nebe a peklo neexistuje, ale to je další příběh.

Chamtivost vůdců ve stoletích během a po Ježíšově životě, kdy několik lidí řídilo církev a stát, spolu s nespravedlivým zdaněním jejich chudých krajanů, kontrola mečem, odčinění hříchů a odpustky, desátek, sexuální abstinence, svaté války a inkvizice, brutální vraždy v mém jménu. Církevní prohlášení, že kontrola porodnosti je hřích a nedávno i potrat, bezohledné vraždy po celé věky – těžko je zajímá posvátnost života. Je to pro udržení populačního růstu, který je finančně podporuje a klaní se jejich autoritě. Od prvního dne papežství žili jmenovaní a jejich blízký kruh v bohatství, které platili masy s vymytými mozky, aby věřili, že pravidla církve pocházejí od boha.

Vatikán je od počátku největším ohniskem temnoty. Jiná náboženství mají prameny pravdy ve „svatých knihách“. Bible je zdaleka nejzávažněji zkreslená, aby uchvátila následovníky. Původní čistý základ víry jednotlivců pošpinily fanatické prvky do té míry, že si někteří z vás myslí, že představují náboženství samotné.
Každá duše je drahocenná a mě rovná, miluji každého bezpodmínečně. Pojďme se podívat na kolektivní duše „nábožensky“. Fundamentalističtí protestanti říkají, že pokud nepřijmete Ježíše jako svého „pána a spasitele“, budete na věky pálen. Všiml jsem si, že mě z toho vynechávají. Některé kongregace se rozdělily na přijímání nebo mučení mých milovaných dětí, které jsou homosexuálové (z dobrého důvodu - je to pokročilá etapa vyvážené mužské a ženské energie a všechny moje děti zažijí tyto životy na cestě k androgynii). Islám dává odměnu svým následovníkům za „zabíjení nevěřících“ a mé děti ženského pohlaví jsou považovány za podřízené dětem mužského pohlaví. Sionismus, politické militantní hnutí, se schovává za judaismus a volá „antisemitismu“. Pacifistická náboženství východu, která se nejvíce držela učení mých poslů, jsou ostatními považovaná za nedotknutá realitou. A dokonce i satanismus s jeho ďábelským mučením a lidskými oběťmi je zavedeným náboženstvím.
Duše přicházejí s úžasnou intuicí a schopností moudře používat rozum a důvody, ale kolektivní vliv „autorit“ tyto schopnosti umlčel. Po kontrole mysli náboženstvím lehce přešla kontrola do rukou vlád. Moje děti podlehly rétorice a uposlechly instrukce, i když to znamenalo války a zabíjení. Celé to byla práce temné síly mimo planetu, která je bez svědomí, bez světla, mimo jiskry života. Tato síla „upoutala“ mé slabé děti Země a uvěznila je v návnadě moci a peněz, a když se staly loutkami těchto sil, udržovali všechny ostatní děti v otroctví, strachu, chudobě a nevědomosti. Potřeba vyváženého prožívání vedla duše až do současnosti, kdy se staré kolotoče zastavují.

Primitivní mořský život, lidoopi a jejich příbuzní jsou součástí mě, ale nevytvořil jsem vás jako améby, které bych „inspiroval“ k cestě na souš. Vaši předkové jsou tak vysoce duchovní a inteligentní bytosti, že si to ani nedokážete představit! „Evoluční teorie“ není tak, jak ji chápete. Nic není „černé nebo bílé“, jak si myslíte.

Teď o ceně, kterou Země zaplatila za trvání temnoty v průběhu tisíciletí zákeřných činností náboženství a jiných zdrojů téměř stejného temného přesvědčování. Pod jejím světlem se lidstvo navzájem poráželo a ničilo a znečišťovalo přírodu, dokud všechna krveprolití a devastace téměř nepohltily tělo vaší vlastní planety. Její duše, která zůstala v její vysoké rovině původu, zatímco její tělo spirálovitě klesalo do nízké třetí hustoty, byla v hlubokém zármutku a zoufalství. Její planetární já přežilo, protože volala o pomoc mé děti v civilizacích daleko před vámi duchovně, intelektuálně a technologicky vyspělých - ano, někteří jsou vaši předkové! Chtěla vám dát tuto poslední šanci otevřít své mysli, „rozsvítit“ vaše vědomí a zbavit se okovů té temné síly.
Moje milovaná Země je na rychlé cestě z třetí hustoty, kde až donedávna byla tma docela úspěšná. Čas vypršel - temná síla „opustila budovu“. Zůstávají jen přetrvávající účinky jejího vlivu na loutky na Zemi a ty postupně mizí. Pravdy vychází najevo a odhalují skryté agendy.

Nikdy jsem se nezúčastnil - jak bych mohl, když jsem VŠE! - ale mám své preference a rád bych, aby se všechny mé děti rozhodly žít v míru. Je to vždy a byla vaše volba čemu věřit a dělat, co chcete. Já mohu jen přidat svůj hlas k poslům, kteří vám řekli stejné věci prostřednictvím jejich pozemských přijímačů. Co se stane s dušemi, které neuvěří v naše poselství? Odejdou na místo, které bude odpovídat energii, kterou v životě a motivech uvedli.

Někteří cestují se Zemí, protože žijí v „božských“ cestách pouhým následováním poselství svých duší. Žijí ze svých srdcích, kde mají bezpodmínečnou lásku, laskavost, čest, pravdu, soucit a touhu pomáhat druhým. Někteří si znovu projdou tyranii, násilí, korupci, lži, náboženství - a nakonec dojdou k rozumu s další šancí se osvobodit od temné kontroly. V našem vesmíru jsou další místa s třetí hustotou, kde bude pokračovat nekontrolovatelná neúcta k životu, dokud všechny mé části duše nepoznají pravdu o svých božstvech a bohyních.

A někteří začnou znovu od nuly. Jsou to ti, kteří trvají na volbě temnoty nad LÁSKOU/světlem. Na tyto duše bude neustále vyzařováno světlo. Začnou pouze se základním instinktem. Když přijmou světlo, vzpomenou si na náznak inteligence. Když přijmou více světla, upamatují si schopnosti uvažování a tak dále a tak dále. Tohle není trest, je to šance pro tyto části mně začít znovu bez toho, abych si všímal tmy.

Je to dost, o čem je třeba přemýšlet, že? Je čas se rozhodnout, moji milovaní, ale upřímně řečeno, není ho moc. Požádejte, a bude vám dáno!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |