Home > > Matthew Ward - 23. května 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. května 2006


3. ... Zbývající negativita na planetě musí být uvolněna a zemětřesení, sopečné erupce a bouře budou i nadále pro tento cíl, technologie našich mimozemských bratrů a sester bude i nadále zmírňovat nejhlubší důsledky těchto uvolňování energie. Pokud má někdo uzavřenu smlouvu o duši a čas přechodu je na dosah ruky, osoba opustí tuto fyzickou zkušenost, aby pokračovala v dalším životě duše bez ohledu na bezpečnost svého místa. Totéž platí, pokud je původní smlouva pozměněna, což je také podle volby duše. Pokud smlouva vyžaduje pokračující fyzické prožívání, osoba přežije událost, kterou jiní ne.

5. ... Strach je emoce, kterou jste se rozhodli v této době duchovní obnovy ve svém světě překonat.

7. ... Znovu, pokud ve smlouvě o duši přišel čas přechodu, osoba opustí tento život bez ohledu na to, jak bezpečné je okolí. Pokud smlouva vyžaduje pokračující prožívání, osoba přežije uprostřed davu přecházejícího do Nirvány.

8. ... Strach ztlumí vaše světlo a vaše psychika může být náchylná ke vstupu temného proudu s dalšími obavami, které vás budou obtěžovat, protože energie, kterou emitujete, je přitahuje k vám . Dokonce ani masy lidí na Zemi ve strachu nezpomalí tempo cesty, ale ovlivní cesty jedinců. Jsme s vámi každý okamžik, abyste posílili svou vytrvalost ve světle a pomohli vám udržet pozitivní vizi událostí, které se rychle rozvíjejí. Je pro nás smutné, když i přes naší trvalou lásku ke každému z vás, vidíme selhání ve vašem odhodlání.

9. ... Část duchovního vývoje využívá vaše vrozené schopnosti vnímání a rozlišování a spoléhání se na sebe k rozlišování pravdy od lži. Pokud máte pochybnosti o pravosti jakýchkoli informací, požádejte svou duši, aby vám řekla - odpověď přichází jako intuice. Stejně jako všechny ostatní schopnosti, které je třeba vyvinout, vyžaduje praxi. Nenechte se odradit, pokud to nezvládnete okamžitě. My v této stanici jsme vás poučovali, vedli a povzbuzovali skrze naše poselství, a naše nekonečná láska a paprsky světla jsou vždy s vámi. Nicméně je nezbytné, abyste používali své vlastní znalosti a nezáviseli na externích odpovědích.

10. ... Vezměte prosím na vědomí, že to není pokárání! Není to ani výzva k naplnění našich očekávání! Reagujeme na naléhavou výzvu ze strany vašich kolektivních duší, abychom vám v následujících obdobích pomohli bez obav zůstat na cestě světla. Bude mnoho odhaleno a logicky se to bude stále více odrážet v činech temnoty. V roce 2005 byly uvolněny hluboce zakořeněné tmavé kapsy. Tyto kapsy se dostávají na veřejnost. Nejen, že se temní vzdorují tomu, aby byli vtaženi do světla širokého povědomí, ale mají energetickou rezistenci, která je v rozporu mezi osobním zájmem na udržení politického a ekonomického status quo a přivítáním odhalení pravdy a výslednými změnami lídrů.

11. ... Proč by měli vítat změny? Racionálně se bojí politik, které jsou destruktivní pro životní prostředí, a vedou k rostoucímu počtu finančně zoufalých a politicky znechucených občanů a anarchii. Vidí šílenství ve slepotě vlády vůči těmto situacím, a zatímco jsou pro ně důležité jejich luxusní životní styly, logika jim říká, že pokud nebudou provedeny změny, všechno může jít do pekla i s nimi.

16. ... Moussaoi je obviněn z 11/9 protože se to hodilo. Jeho bizarní chování je důsledkem drog, spánkové deprivace a elektrických šoků. Jeho mysl je namísto naprogramování zničená. Tento proces ukazuje nespravedlnost v soudním systému země.

20. ... Mnozí v rámci CIA jsou věrní státní zaměstnanci, kteří se věnují svému poslání chránit USA před potenciálními agresivními národnostmi. Ti v nižších pozicích nevědí, co se děje na vyšších úrovních, a že někteří z jejich kolegů jsou agenti, kteří provádějí „černé“ mise pro ilumináti.

21. ... Příkladem obou frakcí CIA je tajná dohoda mezi Bílým domem a vybranými členy médií, kterou vyzradila agentka CIA Valerie Plame jako odplatu za jejího manžela, který zabránil černým operacím zakrýt pravdu o zbraních hromadného ničení v Iráku. Plame a její kolegové jednali tak, aby prosazovali Ústavu a bránili svou zemi.
Nejsilnější z iluminátů nejsou veřejní činitelé, jako jsou prezidenti, premiéři, velvyslanci, členové Kongresu nebo parlamentů, nebo firemní ředitelé, předsedové představenstva nebo ředitel Federálního rezervního systému. Naopak, vrchol iluminátů pracuje v utajení a tichosti mimo dohledu veřejnosti ovládáním prominentních postav.

23. ... Královna Alžběta je vzácná výjimka, která je na očích. Nicméně je vylíčena jako slavnostní loutka, která slouží Anglii jako požitek z okázalosti a romantiky královských tradic. Ve skutečnosti patří mezi nejsilnější z iluminátů kvůli rozsáhlým majetkům koruny. Stále větší vliv je však soustředěn ve Vatikánu s jeho zhoubnou virtuální kontrolou nad náboženskými stoupenci a bezohledností při chránění vnitřních tajných společností a nesčetného bohatství.

24. ... Temní by chtěly odvrátit pozornost od filmu Da Vinciho kód. V načasování vesmíru je ten správný okamžik, aby tento příběh, ačkoliv byl prezentován jako fikce, oslovil miliony hledačů duší, pro které archaická pravidla katolické církve nejsou objektivní. Rostou obvinění a soudy proti kněžím, temnota v papežské hierarchii, nejhlubší zakořeněná na planetě, bude nejhorší odhalení vašeho světa.

25. ... Náboženství je posvátný řád a neměnný základ víry mnoha milionů lidí, a v tom spočívá výzva pro světelné pracovníky.

26. ... Mnozí z vás si vybrali jako jednu ze svých životních misí osvícení těch, jejichž životy budou rozbité, když se odhalí pravda o temných počátcích všech náboženských dogmat, a proto jste k této nesmírně důležité službě připraveni. Lekce, které vám pomohou, budou k dispozici, ale pro vhled bude nejužitečnější, když budete vnímat pravdivé informace tak, jak jsou. Kromě projevu soucitu s jejich extrémní úzkostí a trpělivostí s jejich odporem je nejmoudřejší přístup naslouchat tomu, jak hluboce je zjevení ovlivnilo - jejich pocity zrady jsou platné i silné. Někteří z vás budou oslovovat velké publikum a další budou pomáhat jednotlivě. Mnozí z vás, kteří přemýšlejí o smyslu ve vašem životě, se brzy dozvědí, že je to tento cíl. Nebude nutné se snažit přesvědčit každého, aby věřil stejně jako vy, a ani argumentace co je pravda, a co je lež není součástí vaší služby. Ne všichni nábožensky oddaní budou schopni vidět světlo pravdy. Mnozí z nich budou nepřátelští a někteří uchýlí k násilí, aby chránili „spravedlnost“ svých přesvědčení. Někteří budou hluboce v depresi a zmatku. Je pravděpodobné, že v určitém okamžiku se pracovníci světla setkají s těmi, kteří mají tyto různé reakce, ale opět jste přirozeně připraveni na tuto fázi přechodu Země.

27. ... Země dokončila svou karmu třetí hustoty, která umožňuje její vzestup. I když se každá duše na planetě rozhodla udělat totéž, mnozí zaostávají kvůli strachu a jeho různým projevům, jako je chamtivost, tyranie, brutalita, zášť, předsudky, apatie, egoismus - všechno charakteristiky třetí hustoty. Je naším vroucím přáním, aby tyto duše reagovaly na stále se zvyšující světlo vyzařující z dálky. Nikdo nemůže „odložit“ vybrané karmické zážitky duše. Buněčné vzorce, které kdysi sloužily dobře, jsou nyní překážkou. Lze je odstranit, pokud je energetické pole duše vnímavé.

28. ... Rezidence na Zemi v tomto jedinečném čase není ani požadavkem, ani zárukou pro doprovod Země v jejím vzestupu. V kontextu vaší planety je „vzestup“ aktuálním pohybem z jednoho umístění energie do „vyššího“, lehčího umístění. Výraz byl nesprávně použit k označení fyzicky vzlétajících těl do éteru. Ve věčném životě duše je vzestup duchovním růstem, rozvojem duše a každá duše to prožívá na mnoha místech ve vesmíru, zatímco „vzestupuje“ do Jednoty všeho - návratu k našemu Začátku.

Mohou duchovní bytosti číst myšlenky a v důsledku toho nelze v duchovních světech lhát?
29. ... I když my duše v duchu mezi sebou nejčastěji komunikujeme telepaticky nebo „čteme myšlenky“, což nedovoluje podvést jiného, existuje energetický štít, ve kterém můžeme udržet naše myšlenky soukromé. ‘Země volá duši‘ - jsme s vámi v okamžiku, kdy na nás myslíte, takže samozřejmě také známe vaše myšlenky a cítíme stejné pocity, ale ctíme vesmírný kodex soukromí, což znamená, že nikdy nevpadneme do vašich myšlenek, pokud nás nepozvete. S vašimi strážnými anděly je to jiné - jsou si neustále vědomi vašich myšlenek, protože jsou pověřeni vaší fyzickou bezpečností. Je to další záležitost, spolu s nesčetnými myšlenkovými formami, které vystřelují ze Země do jejího potenciálu - to je místo, kde vidíme a sledujeme významné události na planetě a hodnotíme energetickou hybnost, která určuje možnost, pravděpodobnost nebo jistotu jejich průběhu. Tak vám můžeme podat zprávu o tom, co se děje a co nejpřesněji, jak můžeme, vám řekneme, kde se děje.

30. ... Ale vědomí o vašich myšlenkách a pocitech není omezeno na bytosti v duchu. Bytosti vyspělých civilizací mají stejné schopnosti. Mnoho fyzických bytostí poskytlo mé matce informace ke knihám a posílám zprávy, když jsem na pozvání civilizací jiných světů v těle. A nezapomeňte, prosím, že ne všechny duše v duchu nebo stvoření ET jsou světelné bytosti. Temní vás znají stejně dobře jako my, a nectí čestný kód nevměšování do vašich myšlenek. Proto vás opakovaně vybízíme, abyste vždy mysleli pozitivně, abyste zůstali pevní ve světle a drželi se pevně ve své vizi míru a harmonie a lásky po celé Zemi, aby tam nemohl být žádný vstup do temnoty, která by vás mohla napadnout.

31. ... Všechny myšlenkové formy od počátku Stvořitele jsou kosmickým masovým vědomím. Jsou od těch, kteří stvořili náš vesmír a Jeho Nejvyššího Vládce. Všechny myšlenkové formy od stvoření našeho vesmíru jsou vesmírným masovým vědomím. Je to jako místo, kde spočívá skutečná podstata forem ve velkém hrnci polévky s neustále přidávanými a ochutnávanými přísadami. Když někdo přidá myšlenku, prostřednictvím vesmírného zákona přitažlivosti se přidá k podobným myšlenkovým formám, a spárovaný hologram se vrací zpět k mysliteli na planetě a zároveň se duplikuje v energetickém poli potenciálu Země.

33. ... Nejsem lékařský poradce, ale mohu navrhnout, pokud je den slunečný a nejsou žádné chemtrails, absorbujte sluneční paprsky. Kůži chraňte pomocí čisté aloe. Slunce není hrozbou. Jakmile budou chemtrails, zůstaňte doma, pokud můžete, nebo zcela zakryjte své tělo. Ke zmírnění příznaků používejte přírodní přípravky a zkuste jednoduché lokální léky, jako je ocet, peroxid vodíku, soda a čistá aloe.

34. ... Nikdy nepodceňujte moc modlitby. Myslete na to, že modlitba je vaše každá myšlenka a pocit. Myšlenka a pozitivní pocit, že zůstanete zdravý, je vaše nejlepší opevnění proti nemocem. Zvyšte svůj pozitivní výkon tím, že budete často říkat „Děkuji!“ naší pečlivé rodině ET, která snižuje účinnost nejtoxičtějších prvků chemtrails.

35. ... Pocit vděčnosti - jeden z mnoha projevů lásky - pozvedá ducha, zesvětlí srdce a nechá duši zpívat.

36. ... Přidávám své milující díky za světlo, které vy všichni vyzařujete do vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |