Home > > Matthew Ward - 21. srpna 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 21. srpna 2009


7. To, co vidíte v lineárním čase, již bylo dokončeno v nadčasovém kontinuu, kde je život ve zlatém věku již realitou. Chápeme, že si nemůžete představit kontinuitu nebo rozsah probíhající světové transformace a víme, že někteří lidé považují za znepokojující akce, které jsou ve skutečnosti složitými „tanečními kroky“, aby trvale odstranily tmavé vlivy ve všem, co ovlivňuje život na planetě. Hudba a tanečníci se liší od národa k národu, ale triumfální konec bude stejný pro všechny.

10. Požádal jsem svou matku, aby kopírovala úryvky z formálních prezentací, kterými se představili zástupci ET, takže tímto způsobem budete znát jejich pomoc jejich vlastními slovy.

____________________

11. ICARUS: Icarus, stejně jako mnoho jiných jmen ve vaší mytologii, vychází ze skutečnosti. Mytologický Icarus je pojmenován díky zlatým křídlům z vosku. Je to symbolická inspirace pocházející z naší vesmírné flotily. Jsme vlastníky elegantní flotily díky dalece pokročilé inteligenci a vynikající technologie, které vyplývají z našeho plnějšího využití mozku než u vaší současné civilizace. Naše energie pro palivo, teplo, osvětlení - všechny potřeby - pochází přímo ze zdrojů, které poskytuje Bůh.

**************

Posíláme vám náš obrázek. Jak vidíte, nejsme humanoidní, pouze v našem přirozeném prostředí se jevíme vysocí, s dlouhými končetinami, stříbrní a velmi, velmi tencí, s velkýma očima a dlouhými hbitými prsty. Až tam moc nejsme „pavouci“, ale je-li to vaše přirovnání, přijímáme ho.

Můžeme se ztělesnit, abychom vypadali přesně jako jakákoli forma, kterou si představujeme nebo si přejeme napodobit, a to včetně vás. Mnoho z nás je tak už mezi vámi a nejste si toho vědomi! Pomáháme v očistě tím, že jsme ve vlivných pozicích, abychom mohli činit změny v rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí, znečištění a průmyslová odvětví, a jinými způsoby mohou snížit negativitu na Zemi a ničení země a moří.

Jsme součástí sil v lidském převleku na Zemi, který nemůže otevřeně deklarovat svou přítomnost nebo účel, kterým je právě spása vaší planety! Chtěli bychom být známí a neskrývat se. Není však ještě čas podle našich poselství přímo od Boha, který řídí všechna hlavní rozhodnutí v tomto vesmíru a má svůj vlastní harmonogram pro optimální přínos pro všechny zúčastněné.

Ve všech ohledech jsme dychtiví pomáhat a nepřevzít jakýkoli aspekt vaší samosprávy, který je v souladu s Božími zákony a vesmírem. Budeme ctít všechna pravidla a rozhodnutí, pokud nejsou zaměřena - tak jako mnohé - na sebezničení a zničení planety. Pak jsme oprávněni technologicky se stavět proti těmto silám, abychom zabránili tomu, co by bylo tak traumaticky destruktivní pro planetu a životy.

____________________

12. LAZARUS: Kvůli naší schopnosti a ochotě pomáhat Zemi při uvolňování negativity nás Rada požádala, abychom vám o tom poskytli informaci pro knihu. Jsme duchovní bratři, my a vy, a proto spolupracovníci v Boží službě. Patříme mezi miliony vaší vesmírné rodiny, jejíž lodě obklopují vaši planetu v „aktivní službě“ po padesát let nebo déle a zbavují Zemi negativity, která téměř zabila její planetární tělo.

S: Jak zbavujete negativity?

LAZARUS: Spojujeme svou energii s jinými entitami, které také chtějí zachovat život Země. Přišli jsme hromadně, abychom vdechli naši energii do plic, což jsou vzduch, atmosféra, stahujeme mnoho znečišťujících látek, které ji zabíjely.

Nejsme válečníci, jsme více techničtí myslitelé. Naše energie napomáhá stabilizovat planetu a udržet její oběžnou dráhu v oblastech, kde by jiná nebeská tělesa mohla vážně ovlivnit stabilitu oběhu. Využíváme, nebo vyrovnáváme, důsledky toho, co nazýváte „přírodní katastrofy“, aby se zabránilo rozsáhlému ničení, ke kterému by jinak došlo. Ubíráme sílu z podněcované energie pod povrchem, která by produkovala sopečné erupce tak velkého rozsahu, že by vyhodili do vzduchu celé hory a zničili okolní města. Stabilizujeme zlomové linie, takže zemětřesení jsou méně závažná - stále uvolňují energii, ale neničí obrovské plochy, které by mohly bez našeho uvolňování dosahovat.

Zklidňujeme moře a zmírňujeme větrné síly, takže je jen malý rozsah hurikánů, cyklónů, tornád a zaplavených pobřežních oblastí. Měníme trasy nebeských fragmentů ve dopadové vzdálenosti Země. Udržujeme rytmus, který je vyžadován od všech vašich životních sil. Jsou tyto příklady jasné, pokud jde o naši očistnou účast?

************

Chci dát ujištění, že se všemi světelnými paprsky, milovaná Terra znovu získala velkou část své dřívější síly. Ale my ji stále sprchujeme naší energií spolu s naší technologií, abychom si udrželi její stabilitu, protože ne všechny otřesy, které ji zbavují negativity, skončily a my v tomto ohledu nemůžeme zmenšovat naši píly, dokud nebude plně ve čtvrté hustotě vibrací a v pokračování její cesty do páté. Pak budeme všichni křičet Hallelujah! - práce na Zemi bude hotova a my se vrátíme do vlasti a rodin.

_________________________________

13. PROMETHEUS: Patříme mezi světelné bytosti a jsme předci některých vašich lidských já. Jsme z planetárního systému v souhvězdí jménem Orion. Neexistuje žádný individuální aspekt naší civilizace, ale dokonalá harmonie v rytmickém pohybu našeho hledání směrem ke světlu. Vyvinuli jsme se od zbytečnosti fyzických těl a naše pokroky v inteligenci a duchovním poznání pravdy nám umožnily zhmotnit se v tenkých vrstevnatých útvarech, které představují kumulativní podstatu duše a mysli miliard duší.

Chápeme, že je pro vás obtížné myslet na inteligentní bytosti jako náhodné formace mraků, přesto jsme v tomto vzhledu v blízkosti Země, abychom vyvinuli sílu potřebnou pro maximální pomoc. Jsme jednou z civilizací pracujících ve jménu vašeho fyzického přežití, což je jeden z nejdůležitějších aspektů toho, co nazýváte „očistou“.

***********

Mějte prosím na paměti, že jen několik takových, jako jste vy, kteří očekávají pomocníky jiných světů, uvidí něco jiného než běžné formace mraků v neobvyklých konfiguracích. Mraky budou vaše stratus-cirrus variace s "obláčky", kde je vyžadován energetický vír ke snížení intenzity znečištění z chemikálií a jiných toxinů ve vaší půdě, vodě a atmosféře.

__________________________________

14. AGNES: My pomáháme spíše individuálním způsobem, než kolektivním. To znamená, že naše zaměření je na duše jako na jednotlivce, ne na populaci Země v plném rozsahu. Jiné již přítomné entity pomáhají takovými způsoby, jako je stabilita orbity a extra energie, která se přenáší do atmosféry pro vyrovnání vzhůru buněčných pamětí. V tomto ohledu nejsme potřební. I když, pokud je to nutné, stojíme v čele těch linií pomoci, kdy se naše láska šíří jako odstrašující prostředek proti masivním destruktivním změnám Země našimi bratry.

Naším cílem je spojit se s těmi dušemi, které vzešly z našich vlastních začátků. Všechny duše zde jsou v Božím pohledu drahocenné, takže žádnou duši nepovyšujeme. Je to, jako by rodina na Zemi zavolala sestřenice, tety a strýce, takže všichni jsou pod střechou prarodičů na shledání. Je to přirozený výběr, nevnímejte to jako nucené pozvání všech, co projdou okolo. Jsme tu s naším posláním a účelem. Ano, od Boha, ve všech směrech a vždy.

Nepřijdeme v naší podobě, protože uvítací strany jsou jen zřídka šťastné, že v kuchyni vidí cizince. Zaprvé, vždy jsme s vámi. Za druhé, někteří z vás nás viděli v záři, poznali jste nás v energii, která je teplá a všeobjímající. Nebudete nás poznávat jako bratr bratra, ale jako pocit úžasu a plynulosti zážitku. Hluboko, ano, jsme jako bratři, ale na úrovni povrchu, kde většinu času uvažujete, je jen pocit zázraku, který přichází s větším uznáním a četností.

A co tímto způsobem dosáhneme? Opětovné spojení. Ruku v ruce na hluboké úrovni jdeme s vámi směrem ke světlu. Směrem ke křižovatkám, které poznáte na úrovni duše, smyslu pro obeznámenost bez vysvětlení a později s vědomou pamětí, která bude vítána, i když překvapující. Bude to "procitnutí!" z duše.

_____________________________

15. MENTA: Jsme silnější než mnozí jiní, kteří také pomáhají v jejich plné intenzitě, ale jejich vlnová délka je menší než naše, takže jsme se dobrovolně přihlásili na dvojí misi. Záříme naší vlastní energii a také udržujeme světlo z jiných zdrojů, jakmile je v atmosféře Země. To je nezbytné, aby vaše těla mohla absorbovat paprsky na buněčné úrovni a přizpůsobit se vyšším frekvencím, do kterých Země vstoupí. To vám dává možnost fyzicky přežít během procesu vzestupu, který někteří nazývají „posunem“ a jiní nazývají „očistou“.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |