Home > > Matthew Ward - 19. ledna 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. ledna 2006


6. ... Kurz Země je nastaven - váš není. Země se pohybuje ve zrychleném tempu do roviny vibrací, které si vybrala, ale každý z vás si musí zvolit svůj kurz. Pokud jste naplněni strachem, blokujete světlo, aby vás duchovně zvedlo a změnilo na buněčné úrovni tak, abyste mohli cestovat fyzicky se Zemí.

15. ... Nežádejte o mé doporučení produktů, informace o nich jsou k dispozici na internetu. Požádali svého boha o radu při výběru toho nejlepšího pro vás. A existuje mnoho jednoduchých věcí, které můžete udělat pro zlepšení imunitních systémů, jako je nahrazení běžné soli mořskou solí, omezení sladkých potravin, vyřazení umělých sladidel, hodně nejčistší dostupné vody, přírodní léčebné prostředky.

16. ... Kontrails (kondenzační čára) je bílá ostrá čára vytvořená dopravním letadlem v chladnějším vzduchu ve vyšších nadmořských výškách. Kondenzované páry se šíří rovnoměrně jako závoj, dokud se nerozplynou při jakémkoliv posunutí výškovým větrem. Chemtrails je vytvořen emisí speciálních trysek v letadlech používaných pro tento účel, v nižší nadmořské výšce. Má hustší vzhled, rozpouští se nerovnoměrně v rámci přesnější linie. Je těžší než vzduch, takže jeho toxické částečky tak nějak padají na Zem. Také místo stoupání, jak letadla obvykle dělají k dosažení cestovní nadmořské výšky, létají piloti s chemtrails tam a zpátky, do X, což by žádný legitimní let nedělal. Zbytky z vypuzeného roztoku, který je patrný jako drobné částice, se lepí na suché povrchy. Byly analyzovány a informace jsou dostupné na internetu.

17. ... V pragmatickém pohledu třetí hustoty je tělo „tuhá látka“. Nevnímáte svá těla jako energii vibrací na různých frekvencích, což je vše ve vesmíru. Frekvence v lehčích rovinách umožní reorganizovat, regenerovat nebo omladit buňky těl, které jsou v současné době postiženy, aby byla obnovena plnost formy a zdraví u jedinců, pro které to vyžadují smlouvy o duši. Pokud smlouvy vyžadují fyzickou smrt před tím, než Země dosáhne vyšších rovin, je to volba duší. Mohu přidat traumatizované psychiky tím, co zažívají jednotlivci. Ve většině případů uzdravení nebo růst nových končetin nebudou okamžité, ale spíše samo-iniciovaný proces podporovaný terapeuty vycvičenými v technikách používaných pokročilými civilizacemi.

18. ... Laboratorní AIDS je nejúspěšnější metodou temných sil v uplynulém půl století ke snížení světové populace. Virus samozřejmě nepocházel z opic na jiném kontinentu. Neexistovalo žádné ustanovení o mimozemském zásahu, který by mohl neutralizovat virus AIDS, jak bylo nedávno provedeno s virem SARS a ptačí chřipky. Mnoho duší, vědomých si ničivosti AIDS, si ho vybralo zažít jako soustředěnou karmickou lekci, která by dokončila jejich učení o třetí hustotě a umožnila vývoj čtvrté.

19. ... Spolu s chorobami se vždy vyvíjí lék. Vrchol temnoty pokládá vědce za postradatelné, ale vědci se tak nevidí. Někteří jedinci, kteří se rozhodli odchýlit od zavedeného léčebného režimu, se vrátili k úplnému zdraví prostřednictvím alternativních prostředků. Když k tomu dojde, jedná se o dohodu před narozením, kdy ti jednotlivci pozorně naslouchají a dbají na poselství svých duší, aby si zvolili alternativní terapeutickou cestu a zotavili se.

20. ... AIDS zasáhl miliony lidí, kteří toto prožívání „nepodepsali“. Stejně jako u mnoha tisíc lidí, kteří zahynuli v povodních a zemětřeseních způsobených člověkem před dokončením svých dohodnutých ustanovení, dostávají plné karmické uznání, aby se mohli rozvinout v další vyšší stanici duchovního růstu. Dalším faktorem prevalence této choroby je světlo způsobené vylitím soucitu, finančními příspěvky na výzkum, přímou pomocí pacientům zdravotnickými týmy a péčí o osiřelé děti, mnohdy se stejnou chorobou. Váš svět je stále ovlivněn polaritou, temnotou a světlem v opozici, ale temný vliv ve všech oblastech se rychle zmenšuje, protože světlo neustále zvyšuje svou intenzitu.

21. ... "Plný karmický kredit" Je to jako slunce vycházející z oblaku a zářící okem v mysli. Je to udělení poznání vesmírných pravd v tom smyslu, že vědomí člověka je schopno pochopit. V těchto případech božské milosti se objevují vesmírné pravdy, namísto toho, aby je v mnoha životech duše získala.

22. ... Zvýšení hmotnosti je daná více než jen variací stravy a tělesné chemie. Je to skutečně duchovní aspekt. Současná obezita v zemích hojnosti vs. vyzáblost v zemích, kde žijí masy na úrovni životního minima, je dalším příkladem polarity třetí hustoty, která zmizí ve vyšších energetických rovinách. Na rozdíl od mnoha okolností nebo podmínek, které se zdají vyplývat ze situací zcela mimo kontrolu, se zdá, že obezita je věcí volby. Na úrovni duše vyvažuje životnost nebo možná mnoho životů deprivace, které obvykle skončily vyhladověním, nebo nemocí způsobenou podvýživou.

23. ... Všechno nepohodlí a neduhy a společenské opovržení jsou další lekce, které byly v této době soustředěných karmických příležitostí vybrány k dosažení rovnováhy zažívající třetí hustotu, aby se tyto duše mohli přesunout do další fáze svého duchovního vývoje.

24. ... Všechno světské, smysl světa je přesně to, proč jste tam. Zažít za účelem získání moudrosti a duchovního růstu - nebo taky ne, podle vašich svobodných vůlí.

25. ... Teď a pak je duše uznána za duchovní hodnotu, kterou dá světu. John Lennon je takový. Jeho texty a hudba odrážely jeho světlo, které při pohledu z vyšších stanic bylo zářivým sluncem, jehož paprsky proudily po celém světě a dotýkaly se lidí, kteří o něm nikdy neslyšeli. Tak mocně jeho energie míru a lásky zasáhla Zemi. Ale nepoměřuji ho s hlavními posly, jejichž učení se stalo úmyslně zkresleným základem náboženství. Tato vzácná intenzita energie lásky může přijít jen z velmi vyvinuté duše, má nezapomenutelný účinek.

26. ... Vzhledem k tomu, že otázka vlivu Martina Luthera Kinga na lidstvo je podobná, dovolte mi, abych pokračoval v tom, abych ho zahrnul do malého kruhu lidí, jejichž posláním bylo prosazovat mír a lásku s takovou hloubkou, že se svět pohnul vpřed ve světelném skoku.

27. ... Co se týče karmy, oba tito muži si vybrali své mise, které jsou pro Zemi téměř nedocenitelným přínosem, a naplnili je podle svých smluv o duši. V dohodách před narozením se jejich rodiny dohodly na svých misích, které vedly k náhlým odchodům jejich milovaných členů. Přichází doba, když drama a trauma již nebudou potřeba k pochopení, že touha po míru a lásce k životu ve všech jeho formách se rodí s nesmrtelnou duší.

29. ... Spánek? Komplexní vysvětlení může jít daleko za hranice toho, co by si většina z vás představovala, ale je nezbytné pro pochopení mých odpovědí na tyto otázky. Nejste fyzickou bytostí s duší. Jste duše, která má zvolenou fyzickou zkušenost. A nejen jeden fyzický zážitek, nýbrž množství jich současně ve fyzické i duševní oblasti. V závislosti na evolučním postavení vaší duše mohou být tyto další životy v jakémkoli počtu míst a civilizací ve vesmíru.

30. ... Pojďme se však omezit na tvojí osobu, která je jediná, kterou vědomě znáš. Vybrala jsi si své tělo podle svého výběru rodičů, kvůli jejich genetickému dědictví a vlivům prostředí. Forma, rysy, barva, zdraví, inteligence, sociální a finanční postavení, vzdělání, které rozvinulo talenty a dovednosti pro vaše zaměstnání, jsou podle tvého výběru.

31. ... Nyní vysvětlím rozdíl mezi aspekty duše a aspekty osobnosti/postavy - „ty“, která je charakteristická osobností, zájmy, interakcemi, postoji, návyky, způsoby atd. – veškeré získané chování a výsledky svobodné vůle. Duše je místem, kde je charakter, a v závislosti na množství světla v duši dodává své osobnosti smysl pro čest a důvěryhodnost, neomezenou schopnost lásky, intuice, instinkt, aspirace, zářivá laskavost, nebo zbožnost, svědomí, inspirace a absolutní poznání, že je součástí Boha. Duše a vědomí společně jsou „ty“, tvůj vlastní obraz a vnímání tebe druhými. Mohou to být velmi odlišné názory, ale to nemění nic na tom, že mezi „vědomým“ a vaší duší a všemi ostatními, kteří prožívají vaši duši, není žádná separace. Možná prostřednictvím minulých životních regresních sezení nebo vědomých znalostí, jsou někteří z vás obeznámeni s jinými osobnostmi své duše.

32. ... Protože můžete vnímat život pouze jako minulost, přítomnost a budoucnost, hovoříme o vašem mnohonásobném životě v těchto lineárních termínech, ale v kontinuu se VŠECHNA duší vybraná prožívání odehrávají v sérii událostí, které odrážejí další období vaší zaznamenané historie a věky před prvními záznamy, o kterých víte. Déjà vu, nevysvětlitelná fobie, pocit „bytí někde jinde“, zakořeněné vlastnosti, které jsou pro vás výzvami, nebo jsou pro vás důležité - to jsou odkazy na jiné osobnosti vaší duše a jejich vzpomínky prostřednictvím buněčné paměti, kterou sdílíte. Spojení nekončí u multiosobnosti. Spojuje se všemi ostatními dušemi, protože všechny jsou částmi Boha. Tento neoddělitelný kolektiv lze nazvat vrozeným vědomím, masovým vědomím, všeobecným vědomím nebo celistvostí, jednotou.

33. ... Po tomto vysvětlení mohu mluvit o nesčetných možnostech duše, když je tělo ve stavu spánku. Duše může zůstat s tělem, pokud existuje nějaké riziko, že by tělo nemuselo přežít o vlastní životní síle, pokud by nebylo posilováno energií duše. Také by se mohlo rozhodnout zůstat v těle, pokud existuje riziko, že může vstoupit odhodlaný základ duše a pokusit se ovládnout osobnost, nebo dokonce zabránit tomu, aby původní duše znovu vstoupila -pamatujte, že osobnost, která je považována za „ty“, je součástí těla, nikoli součástí duše.

34. ... Je možné, aby dvě duše nebo dokonce fragmenty duše obývaly stejné tělo?
Pokud vstoupí druhá duše nebo fragment duše, obvykle dochází k náhlé změně chování. Pokud dojde k „dvojité obsazenosti“, když je tělo velmi mladé, je to považováno za „abnormální“ chování dítěte. Oba případy mohou způsobit chybné lékařské označení, protože tyto situace nejsou duševní nemoc, kterou si duše může vybrat, aby zažila. Posedlost je mnohem přesnější označení, protože útočící entity mají nízkou vibraci a posednutí jakéhokoliv těla pro vtělené prožívání je přesně jejich cílem. Toto není nikdy součástí duševních smluv.

35. ... Invaze je spojena se strachem, který zvětšuje energetickou sílu a otvírá dveře houževnatým nízkým bytostem, aby vstoupily a zůstaly, dokud je mocnější energetická síla nevyprázdní. Na žádost původní duše pomáhají mocné osvícené duše v procesu vystěhování, vždy s úmyslem přeměnit „temnou“ energii útočníka na světlo a vrátit ji do původního světelného stavu - stavu vzniku všech duší. V předchozích zprávách jsem uvedl, že bitva mezi světelnými silami a temnými silami je pro SOULS. Temným záměrem je zachytit je, světlým záměrem je osvícení a osvobození.

37. ... Mnohem četnější a pro světelné bytosti nekonečně radostnější jsou cesty duše do jakékoli jiné energetické roviny, na kterou ji její evoluční status opravňuje. Duše může navštěvovat blízké a jiné osobnosti/postavy v Nirváně nebo v jiných světech, kde je prožívání fyzické, nebo duchovní. V těchto světech může duše navštěvovat nebo vyučovat třídy v každé představitelné oblasti vesmírných pravd, nebo přijímat na pomoc při jejím vývoji. Zkušení válečníci se mohou zapojit do bojů světla vs. temnota, které zuří v silových polích ve vesmíru. Často to, co si myslíte, že jsou sny, jsou ve skutečnosti vaše vzpomínky na tyto druhy příležitostí nebo na vystěhování duší útočníků, které byly v mysli třetí hustoty přeloženy do scénářů, které mohou být matoucí, ale mohou být přijaty snadněji než skutečnost.

38. ... Tvoje duše se rozhodla být „ty“, kterého vědomě znáš, protože s plným vědomím tohoto významného času ve vesmíru věděla, že vaše jedinečnost je potřebná pro pomoc Zemi v jejím vzestupu. Na vaší straně je svět světelných bytostí.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |