Home > > Matthew Ward - 11. února 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. února 2006


2. ... Byl jsem ve vašem pokoji po celou dobu, kdy jste s Bobem sledovali televizní program. Často mířily vaše myšlenky ke mně, takže jsem odpovídal přímo, abych se více podělil o své vzrušení z obřadu a záblesků Olympijských her v Torinu.

3. ... Myslím si, že bude zajímavé vysvětlení dopadu her. Jednota vysokých duší, ocenění krásy vyjádřené v obřadu a vzrušení z očekávání sportovců a všech přítomných se podobalo vašemu slunci. Vyzařovali jste tak mimořádné paprsky radosti, že se vaše sluneční soustava sprchovala jiskrami svého božství. Tento druh energie je příliš intenzivní na to, aby se udržel, ale její přetrvávající účinky jsou jako slunce, které vyzařuje zvýšenou životní sílu na vaší planetě.

4. ... Jednota ducha tohoto večera prospěje vývoji mnoha jedinců, protože „usilují o zlato“. Elektřina obřadu, včetně jeho prvků zaměřených na mír, bude při vzrušení v soutěži zapomenuta. Bude několik triumfálních vítězů a mnoho zármutku, když jim uteče medaile o zlomek sekundy nebo bodu. S pokračováním her budou i nadále emocionální vrcholy a údolími mezi sportovci a diváky. Rovnováha bude vycházet z různých úrovní energie generované ve dnech mezi přílety a odlety, a v rovnováze je světlo.

5. ... Mimo rovnováhu je dopad lásky, kterou vyjadřuje celé město a mnoho návštěvníků. Láska k zemi, láska ke kráse ve velkolepém obřadu a dech beroucí scenérie, láska ke sportu, láska mezi sportovci ke členům týmu, láska podporovatelů, rodiny a přátel a láska k míru, která dovoluje toto setkání v Turíně. Láska v jejích nesčetných výrazech přináší světlo do srdce a proudí ven do všech životů, které se dotýkají těchto duší. Exponenciální účinek této kolektivní lásky překračuje energii obřadu a her a zůstává uvnitř lidí, kteří zůstávají, a těch, kteří odcházejí. Semeno míru, které bylo na scénu zasazeno v myšlenkách a miliony televizních pozorovatelů, má stejný exponenciální energetický efekt.

6. ... Kontrast mezi olympijskými hrami a fotbalovým zápasem Super Bowl, který také sledovaly miliony lidí - chybí v něm láska, která vycházela z olympijských her, semena míru, srdce a odvahy sportovců a vyvážené energie. Místo toho tu jsou profesionální hazardní hry, velké peněžní ocenění a soupeření. I přes týmový duch a příznivce každé strany zde byli energetické postoje silné touhy vyhrát za každou cenu.

8. ... Energie obklopující hru Super Bowl snížila světlo na planetě a energie olympijských her tento pokles intenzity vyrovnává. V kontinuu je to „vyrovnáno“.

10. ... Setkal jsem se s členy možná 1000 civilizací, jejichž formy a rysy se liší, a navštívil jsem některé, kteří nemají žádnou podobu. Na cestách jsem se naučil, že čím více duchovně a intelektuálně postupuje civilizace, tím krásnější jsou. Cesta na Zemi vyžaduje velké množství intelektuálního vývoje. Duše s takovou mírou inteligence mohou projevit jakýkoliv vzhled, který si přejí.

14. ... Strach, který je často posedlost „co kdyby“, je přinejmenším neplodný a může vést k temnotě. Nejhorší je, že strach je zvětšená forma energie, nebo připoutání, které staví bariéru mezi duši a světlo a činí duši zranitelnou vůči tomu, aby ji převzali temné síly. To je důvod, proč jsme vás opakovaně naléhali, abyste se vyhnuli strachu!

15. ... Překonání strachu je stejný proces, jako překonání jakýchkoli jiných emocí nebo vlastností, od kterých si přejete být osvobozeni - změňte své myšlenky. Když vám přijde na mysl předmět nebo situace, které se obáváte, setřeste ji myšlenkou o opaku, nebo na něco příjemného. To jistě odlehčí vaši mysl a srdce. I když je pravda, že to, čeho se bojíte, může být něco, co si vaše duše vybrala jako jednu ze zkušeností tohoto života, pocit strachu z toho vám nepomůže - znemožní, abyste zvládli okolnosti v optimálním rozsahu. Stejně jako cokoli jiného, co musí být zvládnuto praxí, změna myšlenky z negativních na pozitivní vyžaduje také praxi. Můžete to udělat pro sebe, ale druhému můžete jen poradit.

16. ... Strach náboženských fanatiků je jiný. Je to masové zajetí temnými silami, které si před mnoha věky uvědomily, že pád civilizace nejlépe podpoří různými systémy víry uvnitř, a náboženství se ukázalo jako nejlepší způsob, jak rozdělit a panovat. Zaznamenaná historie dokazuje, že to skutečně bylo účinné.

18. ... Země ví, že její stálé vzestupné tempo opustí mnoho jejích duší, ale zachování její rychlosti je naprosto nezbytné k záchraně tolika jiných životních forem, jaké dokáže. Mnoho, mnoho miliónů neudělá cestu s ní do vyšších vibrací kvůli jejich ponoření se do strachu, nenávisti, posedlosti pomstou, chamtivosti a zachování nespravedlivého bohatství, odmítnutí vzdát se kontroly nad ostatními, násilí a odmítání faktů o podvodech, které vytvořily systémy víry, zejména náboženská dogmata a v mnohem menší míře i nesprávná vědecká přesvědčení. Není to rozsudek, ani trest. Jsou to prostě zákony vesmíru, kde pouze osvětlené a osvícené duše mohou fyzicky přežít ve vibrační úrovni zemského cíle. Evidence celoživotní energie každé duše ji automaticky přivede do světa, který nabízí příležitosti k překonání různých emocí a vlastností, které nemohou existovat v intenzitě světla vyšších vibrací.

19. ... Než Země dosáhne frekvencí, kde těla těchto duší umřou a duše samy půjdou do svých nových světů, mnoho dalších milionů zemře z příčin válečného krveprolití, fanatické msty, nemoci, znečištění, hladovění, havárií, geofyzikálních události. Některá úmrtí budou v rámci smluv duší a jiné budou upraveny dodatky, protože jejich původní smlouva nezahrnula nepříznivé situace, které jsou mnohem závažnější, než si zvolily. Prostřednictvím božské milosti obdrží tato skupina uznání karmy za úplný život, což znamená, že dokončí zvolené prožívání v Nirváně a vstoupí do říše vhodné pro jejich duchovní vývoj, namísto zažívání nedokončené karmické lekce v jiné třetí hustotě.

20. ... Na vaší planetě probíhá poslední z polarit. Je třeba být duchovně a emocionálně připraveni na výzvy. Vezměte prosím na vědomí, že není důvod cítit se zklamaný, nebo pesimistický. Ještě jednou zdůrazňujeme, že je životně důležité trpělivě vytrvat ve světle.

21. ... Temné síly ovlivňují pozemské loutky k šíření strachu ze situace na Blízkém východě, rozhořčení muslimů a potenciálu rozšíření bojiště do Íránu. My máme výhodu, že známe „budoucnost“ v kontinuu, kde je tvrdý pád prezidenta Bushe, jeho nejbližších stoupenců a dalších světových vůdců a zrušení nespravedlností.

22. ... Dokonce i temné síly - obrovské a mocné silové pole ve vesmíru - chápou, že končí jejich vliv na Zemi. Protože odevzdání se není v povaze této energie, může její přítomnost zmařit pouze zvýšená intenzita světla, a to se děje.

23. ... Každý z vás je zodpovědný za vaši vlastní cestu. Jste na „správné cestě“, když víte, že jste součástí Boha, že vaše duše je věčná a neexistuje odloučení od Boha ani od jiné duše ve vesmíru. Když víte, že láska je nejsilnější energií ve vesmíru. Když jste vytrvalí ve své vizi světa v míru, kde všechny duše žijí v harmonii. Ochotně a velkoryse sdílíte své zdroje. Vidíte dílo temnoty a nesoudíte ty, kteří padli pod jeho vliv. Cítíte soucit s utrpením a strachem, ale nejste zoufalí a ve strachu. Nabízíte, ale nevyžadujete své vlastní přesvědčení. Nasloucháte hlasu své duše tím, že si zachováváte svědomí a důvěřujete své intuici. Respektujete všechny formy života jako Boží stvoření. Vidíte krásu přírody a ve smutných chvílích dovolte této kráse, aby pozvedla vaši duši. Žijete ze svého srdce, které vyjadřuje duši více, než v mentální kalkulace.

25. ... Rád bych objasnil mylné představy, které označují Antikrista. Cílem tohoto slova je vštípit strach, že osoba, která vystupuje jako druhý Ježíš, je ve skutečnosti Satan, který přišel podle fundamentalistů zradit pravé křesťany. Existence mocného energetického pole negativity není věřícím známa, což je další cíl temné agendy. Takže správněji, antikrist odkazuje na temné síly, jejichž cílem je zachytit duše strachem a nevědomostí.

26. ... Maitreya není reinkarnací žádné duše. Je to vlastní energie duše nejvyššího světla z říše Krista, která je nejblíže Stvořiteli, kde mají počátek duše, které se inkarnovaly jako Ježíš a Buddha. Nikdo na Zemi nyní není samostatným ztělesněním energie Krista, nicméně, tato mocná milostná síla naplnila Zemi svými léčivými silami a je dostupná všem. Podobná situace je s avatary a vzestoupenými mistry. Nemusí brát pozemská těla, aby vás inspirovaly, povznášely, vedly a motivovaly prostřednictvím světla, které září po vaší planetě.

27. ... Temné síly lze přirovnat k duchovní rakovině. Tato energie vstoupila do tohoto vesmíru, když se smísil s jiným vesmírem, i když záměrem obou bylo pouze vzájemné blaho. „Nemoc“ je výstižným výrazem pro účinky temné kontroly, která vychází na světlo odhaleními o historii podvodů a korupce na Zemi. Pravda bude pro mnohé mnohdy demoralizující.

28. ... NIKDY však Stvořitel (nejvyšší bytost kosmu), ani Bůh (nejvyšší bytost tohoto vesmíru) vyloučen nebyl vyloučen z jakékoli části tohoto vesmíru. NIKDY během eonů, kdy zde nebylo žádné takové povědomí, nebyly všechny duše „postiženy“. VŽDY některé z nich znali své bohy a nepodlehly laskavým prosbám temnoty. VŽDY síly světla bojovaly se silami temnoty v tomto vesmíru - jen když duše odmítly pomoc světla, tyto bytosti se zdržely. Pokud by 92% vesmíru bylo světlo, temný kontingent by už dávno uprchl zpět, odkud přišel, spíše než by bojoval s touto intenzitou.

29. ... Energie předchozích uživatelů do určité míry zůstává ve věcech, i když obecně to nového uživatele neovlivní. Vyzařování všech, kteří přispívají k výrobě domu, auta, oděvu, nástroje, přístroje, učebnice, jídla nebo cokoli jiného v běžném používání, zanechává energetické značky, které jsou obvykle neutrální - to znamená jen uspokojení z práce. Zvažte mnoho zdrojů energie ve starožitném nábytku a starobylých budovách, od návrhářů a stavitelů až po posloupnost majitelů nebo obyvatel, a zejména energii v uměleckých výtvorech, které jsou drženy ve vysoké úctě a jsou cenným majetkem. Energie ve strašidelných budovách je odlišný příběh. V těchto případech může dojít k obtěžování nebo dokonce škodlivému záměru s energetickými proudy, které lidé mohou cítit a někdy slyšet a vidět. Energie vložená do objektů používaných pro kouzla a prokletí s úmyslem buď ublížit, nebo vrátit dřívější poškozující kouzlo.

31. ... Naše stanice cítí radost a vděčnost za světlo, které komunita Findhorn několik desetiletí stále více vytváří. Jejich „role“ a nejlepší služba pro planetu je prostě pokračovat v tom, co dělají. To, co začalo jako malý, ale zasvěcený projekt ve Skotsku, žít ve společenství s přírodou, se rozrostlo do světově proslulého duchovního úsilí. Pár, který projekt inicioval, jsou vysoce rozvinuté duše, které přišly s inspirací, která se později projevila v bytí. Doufáme, že čtenáři, kteří si nejsou vědomi komunity Findhorn, budou motivováni k tomu, aby se dozvěděli o jejím základním smyslu žít v souladu s přírodou, což nesmírně obohacuje všechny životní formy Země.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |