Home > > Matthew Ward - 18. července 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 18. července 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Zrychlující vibrace urychlují tempo. Objevují se rány, aby mohly být uzdraveny. Léčení je světlo, stejná energie jako láska a nejsilnější síla ve vesmíru a duše na Zemi, i daleko od ní, ji poskytují.

Začalo to asi před 80 lety, kdy vysoce pokročilé civilizace posílaly obrovské množství světla, aby zachránily život planetárního těla Gaii. Další světlo poskytlo mnoho tisíc rozvinutých duší, které opustily své vlasti, aby se ztělesnily na Zemi a pomohly lidem pozitivně reagovat na vysoké vibrace světla.

Všichni jedinci, kteří tak učinili, byli uzdraveni z ran způsobených krutými zkušenostmi zvolenými ve smlouvách duší k dokončení životů třetí hustoty a obtížným nezvoleným prožíváním. Vyzařováním světla, které absorbovali, tyto osoby povznášely ostatní, kteří také reagovali pozitivně a začali vyzařovat světlo. A jak se tento kritický proces hojení světla stále rozšiřoval, Země získala větší sílu a hojení jejích hlubokých ran postupovalo.

Světlo poskytovaly i jiné zdroje. Ke zdraví a celistvosti vašeho světa přispívá i království zvířat a rostlin, přírodní lidé, živly a minerály. Jak vědomí civilizace roste, vědomí všech ostatních forem života a sil v tomto světě úměrně roste také, odlišným způsobem: kytovci, stromy, pokročilé duše, které se rozhodly zažít život jako zvíře, a mnoho domorodých lidí mělo již dávno vesmírné znalosti, které se teprve nyní vyvíjejí ve většině lidské populace.

Nikdy však nebylo otázkou, zda mohou národy Země projevit mírový svět s hojností pro všechny a životem v souladu s přírodou, ale jak rychle ho projeví? Zpoždění v rozvoji společnosti ve vědomém a duchovním vědomí skončilo, mysl a srdce se začali otevírat po celém světě. Lidé si uvědomili, že strach, válčení, podvod, chudoba, nespravedlnost, chamtivost a korupce jsou součástí života již dlouho. Mnozí se rozhodli, že tyto podmínky již nebudou akceptovat, a rozhodli se je změnit. V rostoucím počtu uskutečňují tento monumentální podnik s nadšením, odhodláním a optimismem. Řešení nových nebo dlouhodobých konfliktů a náprava všech křivd bude chvíli nevyrovnané, ale světlem naplněné záměry jsou podchyceny vibračními rychlostmi, které se budou i nadále zvyšovat podél kurzu vzestupu Země. Blahodárné změny, které kdysi byly na vzdáleném horizontu Země, se blíží.

„Co je v energetickém poli potenciálu Země? Co vidí duše na Matthewově stanici? Jaký je vztah pole ke kolektivnímu vědomí a tomu, co se děje na Zemi? “Pro nás je opravdu důležité, abychom to vysvětlili - kolektivní vědomí a energetické pole potenciálu jsou generátory toho, co se děje na Zemi.

Myšlenky a pocity všech forem života na planetě zahrnuje kolektivní vědomí a síla této neustále se měnící energetické hmoty „řídí“ veškerou činnost v energetickém poli potenciálu. Vědomí a pole používáme k popisu jejich funkce, ale energie těchto integrálních aspektů univerzálního zákona přitažlivosti, který je v neustálém pohybu, je stejná a působí v tandemu.

Pole je neomezený počet neutrálních energetických proudů, z nichž každý má přílohu - každou myšlenku a pocit každé osoby a emoce každého zvířete. Příloha funguje jako zaměřovač proudu. Proudy vidíme jako nitě spojující aktivitu v oblasti s podobnou aktivitou na planetě. Vlákna se třpytí a lesknou, když je na obou koncích radost, radostné vzrušení, náklonnost, povzbuzení nebo jakýkoli jiný povznášející pocit. Jsou otrhané a matné, když spojují nízko-vibrační pocity, jako je zastrašení, pomstychtivost, úzkost, hněv nebo předsudky.

Mnoho myšlenek a pocitů vstupuje do pole s dalším záměrem a každý záměr vytváří situaci, která má možnost rozvojového potenciálu. Pokud do pole vstoupí více stejných myšlenek a pocitů o této situaci, jejich energie aktivuje vývojový proces. Když tyto myšlenky a pocity vzrostou v dostatečném množství a síle, jejich kombinovaná energie posouvá situaci z možnosti na pravděpodobnost.

Pokud množství a síla myšlenek a pocitů neustále roste, dodatečná vyrobená energie posouvá stav pravděpodobnosti situace směrem k jistotě a pohyb v poli je hladký a stabilní. Když jsou téměř všechny myšlenky a pocity o situaci sjednoceny, hybnost jejich energie se stává nezastavitelnou a umožňuje projevení výsledku zamýšleného zúčastněnými lidmi.

Pokud do pole vstoupí velký počet vysílačů s přílohami myšlenek a pocitů o jiném výsledku, jejich kolektivní energie přeruší proces, který situaci poháněl k jistotě. Bouřlivá aktivita, která následuje, udělá z pole obrovský ohňostroj, protože energie prvního zamýšleného výsledku se pokouší znovu získat svou dřívější sílu a energie protichůdného záměru se snaží stát dominantní.

V závislosti na důležitosti dané situace, intenzitě odlišných myšlenek a pocitů, které se jí týkají, a zvýšení nebo snížení počtu jednotlivých „postranních“ proudů, může pohyb houpačky pokračovat několik dní, měsíců nebo let, než se něco z energetické masy stane dostatečně výkonným, aby generovalo trvalé aktivity, dokud se výsledek neprojeví lidmi, kteří dosáhli svého zamýšleného výsledku.

Když aktivity v poli zasadíme do kontextu toho, co se děje na Zemi, temní se marně snaží udržet svůj světový vládní záměr při životě a probuzené národy jednají ve svém světelném záměru ukončit tuto dlouhou éru řízení. A tak vidíte pád Iluminátů, který je aktualizován neviditelnými zdroji.

Ještě jedna poznámka o kolektivním vědomí a energetickém poli potenciálu Země. V kosmickém vědomí existují jen mikroskopické perspektivy reality. Vše ostatní je bezpočet vnímání toho, co existuje. Cokoli se stane kdekoli, ovlivní všechno ostatní všude jinde. To je jeden z důvodů, proč vysoce rozvinuté civilizace tolik pomáhají lidem Země v duchovním a vědomém postoupení. Dalším důvodem je, že milují členy naší vesmírné rodiny stejně jako my a všichni, kteří jste sem přišli jako pracovníci světla a příkladné vzory.

„Prosím, požádejte Matthewa, aby se vyjádřil ke všem nepříznivým povětrnostním podmínkám v USA. Mám pocit, že je to způsobeno neschopností mnoha lidí uvolnit obavy, frustrace a strachy. Možná, že v jiných místech s nepokojnými lidskými emocemi, bylo špatné počasí také. “
Vibrace emocí, které jsou vlastní všem záměrům a činům, nemají vliv na podmínky ve vašem světě pozitivně ani negativně, jen tyto podmínky manifestují. A i když je pravda, že zmíněné silné emoce vyzařují nízké vibrace, které silně přispívají k ostatním formám zmatku na planetě, za počasí všude nese vinu technologie řízení počasí.

Ilumináti mají stále dost síly, aby potlačili vaši prospěšnou technologii a zneužívali ji k vytvoření destruktivního počasí. Divoké bouře, tornáda, záplavy a rekordní a nízké teploty způsobují velké množství vibračních emocí lidstva a temné srdce a mysl vyžadují tuto energii pro svou vlastní existenci.

Aby se zabránilo negativitě v hromadění jako čerpací stanice temných, Země ji uvolňuje zemětřesením a sopečnými erupcemi. Vybírá oblasti, kde jsou ztráty na životech a škodách na majetku omezeny v co největší míře, a technologie posádek na obloze pomáhá při vyrovnávání účinků. Posádky také redukují toxiny v chemtrails a průmyslových znečištěních, stejně jako škodlivé emise 5G a dalších technologií.

Promluvme si o dvou zemětřeseních v Kalifornii, která nebyla přirozená. Tato seizmická aktivita byla způsobena explozivním zničením rozsáhlé podzemní základny laboratoří a dobře zásobených obytných prostorů, což je obrovský krok v eliminaci globální sítě tajné společnosti. Dalším krokem k tomuto cíli je zatčení Jeffreyho Epsteina, vůdce iluminátů v oblasti sexuálního obchodu, jehož klienty je mnoho známých osob. Ačkoli se obě události staly ve Spojených státech, jejich dopad je celosvětový.

Vaše světlo dláždí cestu ke konci temnoty na Zemi, drahé sestry a bratry, a každým dnem se blíží velkolepě proměněný svět, který jste coby dobrovolníci pomohli lidem uskutečnit. Všichni z vesmíru vás podporují nesrovnatelnou mocí bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |