Home > > Matthew Ward - 14. června 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. června 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew. Vždy bylo účelem našich poselství nabídnout osvícení, duchovní vedení a povzbuzení během tohoto nevídaného času ve vesmíru. Občas je nejvíce potřeba povzbuzení.

„Rád bych věřil v přítomnost spravedlivějšího, bezpečnějšího světa. Vaše příspěvky mi daly naději, ale zdá se, že se to zhoršuje. Kroutím hlavou nad politickým stavem světa a lidmi, kteří mají na starosti tlak na očkování, strach, zavedení 5G. Všechny ty věci mi přináší noční můry, co přinesou příští roky. Ve světě není žádná inteligence, takže nevím, jak se tento ráj na Zemi projeví v mém životě. Zdá se, že temné síly jsou stále extrémně mocné a nelze je zastavit.

Chceme rozptýlit obavy této drahé duše a dalších, kteří vyjádřili své pocity ohledně světových záležitostí. Zahrnují výrazy jako neslušné, děsivé, zlověstné, nebezpečné, alarmující a šílené. To, co vidíte, je revoluční aspekt evoluce – probouzející se lidé se vzpírají proti dlouho převládajícím nespravedlnostem - a to tato revoluce nezahrnuje více válek.

Stále intenzivnější světlo tlačí do popředí světové scény veškerou aktivitu založenou na temných záměrech, takže se zúčastnění jedinci ocitají přímo ve vysokých vibracích světla. Pokud budou i nadále odmítat světlo vyzařované v hojnosti, ani oni, ani jejich činnost nemohou být dlouho udržováni. Stejný princip platí pro oboje - bez dostatečného světla, záměr činnosti a těla lidstva nemohou přežít ve vysokých vibračních úrovních astrálních rovin, do kterých Země neustále stoupá.

Protože tito jedinci s temným srdcem a myslí použili téměř všechny své vyjednávací žetony bezvýsledně, bojují mocně, aby si udrželi svou silně zmenšenou moc. Ještě chvilku budou pokračovat. Víme, že byste chtěli „chvíli“ dát do konkrétního časového rámce, ale to nelze. Nejde jen o obtížnost posuzovat lineární čas v nadčasovosti kontinua. Mnohem více je to nespočet svobodných rozhodnutí, která každou sekundu střílí do kolektivního vědomí a posouvají „časové“ měřítko v energetickém poli potenciálu dříve či později.

Mohu říct, že temní jemně připouští, že jejich čas řídit život na Zemi je u konce. Když pozorujete jejich marný boj, aby udrželi svůj poslední pozůstatek vlivu, mějte na paměti, co jsme vám před časem říkali – stále je to pravdivé:

Planetární vibrace posílí a urychlí pouze snahy, které nejlépe slouží Zemi a všem jejím formám života. Nic jiného nemůže být dlouhodobé.

Těžce získaná práva a pokrok v sociální spravedlnosti nelze zvrátit, není to osudem lidí na Zemi, aby se vrátili zpět. Posunují se vpřed k míru, vzájemnému respektu, spolupráci a životu v souladu s přírodou.

Svět, ve kterém je takový život a planeta je obnovena v zdraví a nedotčené kráse - svět, který pomáháte vytvářet v lineárním čase - již existuje v kontinuu (9. prosince 2016).

Ne všechny duše pracovníků světla se při této inkarnaci vyzývají k tomu, aby žili v tomto mnohem jemnějším světě - někteří z vás se rozhodli přestěhovat do více rozvinutých světů, které nabízejí řady křesel ke sledování Zlatého věku Země. Nejen, že se budete cítit potěšeni tím, že jste pomohli civilizaci Země manifestovat tento věk, ale dobrovolnou účastí na tomto velkolepém jedinečném podniku jste poskočili v duchovním a vědomém vědomí. Znovu objevíte vrozené schopnosti, které vám v této chvíli nejsou k dispozici, a jakmile bude Zlatý věk v plném květu, když bude Země opět rájem Eden, můžete se rozhodnout vrátit se a mít dlouhý radostný život.
Milovaní bratři a sestry, radujte se z budoucnosti Země - vzpomeňte si, že se jí skvěle daří v kontinuu - a další kapitole vašeho nesmrtelného života!

„Co přesně se děje „za zavřenými dveřmi “, že nám to dává důvod cítit naději o světě, který naše děti zdědí?“ Za zavřenými dveřmi je pokrok nepopiratelně zřejmý, ještě ne pro svět, ale pro nás a pro mezinárodní skupinu jednotlivců, kteří navrhovali řešení složitých otázek, které mají globální rozsah. Konají ve shodě s cílem odstranit poslední kapsy vlivu Iluminátů, sladit konflikty, spravedlivě rozdělit obrovské bohatství světa a vytvořit vládu, která bude sloužit všem národům stejně. Stručně řečeno, skupina uvádí do pohybu strukturální základ transformovaného světa, který světlo umožňuje společnosti projevit.

„Moji přátelé a já se bojíme potratu. Není to žádná záležitost vlády ani nikoho jiného, kdy se rozhodneme založit naše rodiny, ale chceme vědět, zda je potrat proti božím zákonům.
Ne - Boží zákony se týkají pouze řádného fungování vesmíru. Potrat by nebyl právní, náboženskou ani politickou otázkou, kdyby lidé věděli, co sdělil člen civilizace osmé hustoty mé matce před mnoha lety:

Duše nepotřebuje tělo pro život, protože je samou podstatou každé duše. Pouze fyzické prožívání nelze uskutečnit bez určité fungující hmoty. Proto se duše rozhodnou mít nějaké tělo.

Mezi vámi lidmi je určité nepochopení života a rozdílu mezi duší a tělem. Máte proces nazvaný „potrat“, o kterém někteří věří, že je zničením nového života, a argumentují tím, kdy duše vstoupí do těla, které roste v děloze. Žádný život duše není nikdy zničen ukončením formování fyzického těla. Těla rostou nezávisle na duších prostřednictvím přirozených fyzických mechanismů reprodukujících ve shodě s buněčným programováním každé civilizace.

Duše není omezena na inkarnování se ve specifické civilizaci. Duševní evoluční status duše ji automaticky staví do určité vibrační úrovně a v této úrovni si vybírá civilizaci, která nabízí nezbytné prožitky pro její vývoj. Čím je vyšší duchovní vývoj, v tím vyšší světelné stanici si duše může vybrat civilizaci pro ztělesnění, nebo žít jako svobodný duch.

Duše, jejichž potřeby duchovního růstu jsou ve třetí hustotě Země nebo v jiných místech s podobným vibračním stavem, mají řadu možností ohledně těl. Mohou pobývat v okolí rodičů před početím, po početí mohou vstoupit do plodu a zažívat zkušenosti růstu. Mohou zůstat mimo pro jiný typ prožívání před narozením, ale se smlouvou na vyvíjející se tělo, kterou ostatní duše respektují.

Jestliže duše vstoupí do těla a změní rozhodnutí, žena zažije potrat. Duše může žít v rozvíjejícím se těle až do porodu, a pak v těle nepokračovat. Duše s některým z těchto rozhodnutí zažije to, co emočně potřebuje, a ve smlouvě s jinou duší jí umožní vstoupit až do okamžiku potratu/narození. Duše se smluvním nárokem na vyvíjející se tělo může povolit jiné duši obývat dočasně tělo pro zažití zkušeností růstu a narození, poté odejde a původní duše se vrátí k pokračování svého života v těle.

Tyto různé situace jsou vždy po dohodě všech zúčastněných duší, což samozřejmě zahrnuje i rodiče a jiné členy rodiny. Účelem je umožnit, aby se duše nacházely na úrovni, kterou potřebují. Potrat, stejně jako ostatní uvedené stavy i s životaschopným porodem poskytují účastnickým duším příležitosti prožívat doprovodné emoce, které naplňují prázdnoty v jejich zkušenostech.

Děkuji, Matko. Protože tyto pravdy nejsou známy a po celém světě je mnoho emocí ohledně potratů, diskuse o této otázce budou pokračovat. Nakonec bude rozhodnuto, že lidé, kteří se domnívají, že potraty jsou špatné, budou udržovat své přesvědčení a lidé, kteří si chtějí vybrat to, co nejlépe slouží jejich situaci, budou mít tuto příležitost bez právního odporu. Dodáváme, že až národy duchovně a vědomě značně pokročí, početí nastane pouze tehdy, když si to rodiče budou přát, stejně jako je to ve všech vyvinutých civilizacích, kde je reprodukce spíše sexuálním spojením než mentálním úsilím či klonováním.

„Teroristické útoky na synagogy a drsné neonacistické hnutí mě přiměly k obavám o své židovské přátele. Jak začal antisemitismus a proč je na vzestupu?“
Začal před biblickými časy žárlivostí a záští vůči úspěšným hebrejským podnikatelům. Byl podpořen falešným tvrzením a následnou křesťanskou vírou, že zrada židů vedla je smrti Ježíše na kříži. Jak bylo uvedeno v předchozích zprávách, ukřižování se nestalo. Antisemitismus pokračoval po staletí a v poslední době může také vycházet z toho, jak se vyvíjel sionismus, který začal harmonií a spoluprací s Palestinci před více než 100 lety.

Kontrola nad Izraelem byla převzata válčícími jedinci, kteří pocházeli z Chazarů, divokého kmene, který používal judaismus jako prostředek ke sjednocení různých kmenů, které dobyli, když se šířili na západ. Několik těchto osob je ve vládě a mnoho dalších se stejným cílem pracuje mimo ni, a všichni jsou v nejvyšších řadách Iluminátů; nikdy nesloužili nejlepším zájmům Izraelců nebo židovského národa kdekoli po světě - jejich předci vyvolali pogromy v evropských zemích a holocaust. Označením „antisemitským“ každého, kdo se staví proti jejich zacházení s Palestinci nebo jejich vyvolávání konfliktů se sousedními zeměmi, získali tito jedinci mezinárodní podporu, která rozšířila jejich moc. Dlouhodobý cíl, kterého nikdy nedosáhnou, je ustavení Jeruzaléma za velitelství Iluminátů, z něhož vládnou celému Blízkému východu.

Stejně jako všechny ostatní formy temnoty, které zničily strukturu pozemské civilizace, jsou destruktivní účinky antisemitismu a všech ostatních forem fanatismu a útlaku postaveny do středu pozornosti. Tato expozice je důvodem, proč se muslimové, křesťané a nevěřící shromáždili v solidaritě s židovskými sbory. To je důvod, proč ženy na celém světě pronikají a ukončují kulturu mužské dominance. Proto se zmírňují předsudky a diskriminace zaměřené na muslimy, homosexuály a transgender a domorodé kmeny. Tyto změny postojů mají nesmírný význam - společnost podniká kroky k nápravě chyb.

Vše se děje v reakci na ženskou energii, která urovnává maskulinní energii, z níž vzešli všechny formy útlaku a smutku. V žádném případě nesnižujeme maskulinní energie, ani nepovyšujeme ženské energie. Obě mají silné kvality. Když jsou obě v rovnováze, vzájemně se doplňují a vytvářejí vysoké vibrace, které umožňují civilizaci vyvíjet se. Teď, když se energie na Zemi dostávají do rovnováhy, je drtivá většina obyvatelstva inspirována k tomu, aby učinila svět daleko lepší, jaký chtějí, svět, kde žádné přízemní aspekty lidské povahy neexistují.

„Zoufám si, kolik toho v tomto světě musí být opraveno. Bezdomovci, hlad, chudoba, zničená města, poškozené prostředí - mohl bych pokračovat dál a dál. Je to tak odrazující, že peníze jsou vynakládány na průzkum vesmíru, namísto zlepšování života na Zemi. Mohl by nám k tomu Matthew vyjádřit svůj názor? “
Náš názor na cokoliv ve vašem světě není brán na zřetel těmi, kdo rozhodují, ale my ho s radostí nabízíme vám, milí pracovníci světla.

Každá civilizace potřebuje vizionáře, kteří se dívají na hvězdy a touží vědět, co je tam venku. Bez vizionářů by nebyly žádné objevy ani osvícení, žádné záměry, inovace, či pokrok jakéhokoli druhu.
Ve vašem světě toho musí být vyřešeno spoustu, a bude! Bude to mnohem zábavnější než předchozí projekty - členové vaší vesmírné rodiny budou technickými poradci a průvodci - světlo, které vyzařujete do světa, pomáhá tento den přiblížit. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují neomezenou mocí bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |