Home > > Matthew Ward - 18. června, 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 18. června, 2018


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici - tady Matthew.

Imigranti v USA?
Je smutné vidět členy naší univerzální rodiny, kteří bezcitně zacházejí s ostatními. I když to může být ve smlouvách o duši, u většiny těchto přistěhovalců tomu tak není. Máme radost, že vzhledem k veřejným protestům ohledně oddělování dětí od rodičů na mexické hranici se odstrašující politika bezprostředně zastaví, možná ještě před distribucí této zprávy. Přejeme si, abychom mohli poskytnout stejně dobré zprávy i o deportacích a azylu, ale v energetickém poli není žádný náznak, že se situace brzy změní. S vibracemi na vzestupu se však také zastaví. Pozitivním aspektem je, že všichni postižení přistěhovalci, kteří se rozhodli, že už nezažijí žádné z těchto emocionálních a fyzických utrpení, udělali skok v evolučním stavu. Ale bude jim to známo až poté, co se přestěhují do duchovního života.

Z případného výsledku bude mít prospěch mnoho životů na Zemi. Spojené státy, založené imigranty a vybudované dcerami a syny přistěhovalců a otroků, jsou „rozvinutým národem“, který je nejvíce zasažen rasismem a etnickým fanatismem. Lídři zbavení empatie a soucitu „přináší světlo“ těmto hluboce zakořeněným ranám, takže se tato země a její obyvatelé mohou léčit.

Děti v mnoha odlišných situacích, nás znepokojují nejvíce.

Jsem poradkyně, která spolupracovala s mnoha (příliš mnoha) oběťmi traumatu. Ukončuje se obchodování s dětmi a dětská pornografie? Tyto děti jsou neviditelné, jsou považovány za postradatelné a jsou často zavražděny.
Řekněme nejprve, že existuje silné karmické pouto mezi pečujícími poradci a dětmi, kterým pomáhají překonat traumata, která utrpěly. V jiných životech mají tyto duše role obráceny.

Každé dítě je součástí boha, každé je vzácné. Jeho vyslanci jsou neustále ve službě dětem, všude. Ačkoli tyto božské bytosti nemohou zasahovat do svobodné vůle zneuživatelů, mohou nasměrovat intenzivní světelné paprsky k posílení ducha dětí, které jsou zneužívány, včetně těch, kteří si vybrali krátké životy mimořádně obtížného prožívání, aby mohli rychle postoupit na čtvrtou hustotu. Když intenzivní světlo nedokáže zachovat fyzický život, bytosti, které se mohou objevit jako andělé, doprovázejí děti do Nirvány, kde dostávají osobní péči, dokud není obnovena zdravá mysl, éterické tělo a duše.

Někteří z vás se ptali na smlouvy o duši nebo právní odpovědnost pachatelů a „klientů“ obchodování s dětmi, jakož i producentů pornografie a jednotlivců páchajících trestné činy proti dětem. Volba svobodné vůle je vždy základem těchto činů. Faktorem mohou být dva druhy karmických lekcí k dosažení rovnováhy - život, který zahrnoval tento druh bolestné zkušenosti, nebo nezažité, ale právem si zasloužené stíhání za spáchání trestného činu v jiném životě.

Poměrně málo z mnoha tisíc sexuálních násilníků dětí bylo odhaleno, zejména katoličtí kněží a biskupové, sportovní trenéři a zdravotnický personál, kteří odstoupili nebo byli propuštěni ze svých funkcí a v některých případech byli uvězněni. Totéž, ale rychleji, se děje v komunitách, kde jsou trenéři, vedoucí organizací dětí, pedagogové, zdravotníci, poradci a jiní shledáni vinnými a obviněni za jejich chování. Tyto ohavné zločiny se dostaly do globálního centra pozornosti, aby ukázaly lidem, jak rozsáhlé jsou, a aby urychlily kroky k očištění této starobylé epidemie vašeho světa.

Pro kolektivní psychiku může být šokující, že dětská oběť je v satanských obřadech rozšířená. Ale satanisté se stanou známými a rozzuřená veřejnost ukončí jejich neslušné činy. Úsilí papeže Františka a několika kardinálů o vyloučení mezinárodního centra Satanismu z Vatikánu bude pokračovat, dokud neuspějí ve svém poslání, dokud každý člověk, který se podílí na sexuálních zločinech proti dětem, nebude postaven před soud, a každé dítě nebude v bezpečí před predátory. Všichni jednotlivci, kteří ubližují dětem, zažijí ve svém životě revizi identické fyzické bolesti a emocionálního trauma, které způsobili. Karma satanistů si vyžádá mnoho životů extrémního utrpení, než dosáhne rovnováhy.

Kromě uvedených situací většina lidí nezneužívá děti, ale cítí se bezmocní ke změně podmínek, ve kterých jsou zneužívány. Miliony hladovějí, nemají lékařskou péči, žijící v uprchlických táborech nebo válečných zónách, jsou odvlečeni do vojenských jednotek. Miliony otročí v továrnách. Miliony mladých dívek jsou zbaveny vzdělání, sexuálně zmrzačeny nebo nuceny k manželství v souladu s kulturními zvyklostmi. Miliony dětí ve Spojených státech se bojí školních masakrů. Všechny tyto žalostné situace musí být ukončeny.

Děti, které se stanou zítřejšími vůdci, jsou vysoce vyvinuté duše. Přišly se silným smyslem pro osud, aby vymýtily neduhy světa, a mají vrozenou moudrost, aby to udělali, inspirováni osobami, které mapují cestu, po níž je tito noví vůdci za pár let budou následovat. Jsou dobře připraveni přijmout výzvu ukončit vše, co škodí bezpečnosti, zdraví, vzdělání a společné prosperitě všech národů světa. Milá rodino, budoucnost Země, která se již projevuje v kontinuu, září jasně!

Čím jsou ovlivněny sebevraždy?
Byli jsme dotázáni, proč počet sebevražd na celém světě roste a co se stane s těmi lidmi v duchovním životě, a jeden čtenář citoval nedávná úmrtí Kate Spade a Anthonyho Bourdaina. Instinkt přežití je silný. Psychika se stále potýká s nepřiměřeným stresem a depresí, dokud se nevytratí síla mechanismu sebezáchovy a naléhavost uniknout dalšímu zoufalství se stane silnější. To se děje jednotlivcům, kteří věří, že jejich osobní nebo světové okolnosti jsou beznadějné, nebo silně truchlí nad ztrátou někoho milovaného. Přispěvatelem k sebevraždě je toxicita chemikálií ve vaší vodě, ovzduší, půdě, potravinách a lécích. Toxiny snižují funkci mozku, prohlubují depresi a způsobují iracionální chování. Sebevražda není „smrtelným hříchem“, takže neexistuje ani trest.

Nevíme, co motivovalo drahou duši Kate a Anthonyho, aby ukončili své životy, ale víme, že byli v Nirváně láskyplně uvítáni a dostali regenerační péči. [viz. zpráva 23.9.2014].

Způsobuje HAARP nepříznivé povětrnostní podmínky?
Technologie, která zahrnuje HAARP k vytvoření„ přírodních katastrof“, byla naposledy použita asi před třemi lety. Sopečné erupce a zemětřesení od té doby jsou dominové efekty technologického poškození přírody. Temní stále používají technologii řízení počasí, aby produkovaly přívalové deště a záplavy, sucho, tornáda v neobvyklých místech, vichřice pozoruhodné síly, rekordní vysoké a nízké teploty. Je určitá naděje, že tím uvolní více negativity, než způsobí, a očistí planetu. Posádky kosmických lodí využívají své technologie k vyrovnání silných zemětřesení a erupcí a odvádí hurikány a tajfuny co nejvíce od obydlených oblastí. Manipulace s klimatem, stejně jako všechno ostatní pocházející z temnoty přestane, a Země bude moci bez přerušení pokračovat v mírném globálním klimatu.

Zákon šaría a muslimové?
To, že muslimové chtějí zavést právo šaríe v zemích, kde žijí, jsou lži Iluminátů. Udržují tak napětí, které během staletí náboženství způsobila. Někteří muslimové by chtěli, aby se jejich výklad islámu vztahoval na všechny lidi, ale totéž platí i pro fanatické stoupence jiných náboženství. Tyto postoje nejsou v souladu se světlem. Jak se zvedají vibrační úrovně, národy uvidí omyly dogmat a přijmou jen duchovní aspekty svých různých vír. Všechny radikální filosofie a ideologie budou slábnout.

Jak bojovat s temnými?
Chápeme vaši touhu jednat energičtěji, ale světlo je jediná zbraň, která dokáže proti temným bojovat. Vytvářením světla prostřednictvím myšlenek, pocitů a příkladných činů pomáháte lidem probudit se. Co je ještě potřeba k urychlení probuzení? Vzdělání a osvícení.

11. září bylo vnitřní operací, několik rodin ovládá světové bohatství a je tu stínová vláda, ale každý, kdo to říká, je označen za konspirátora. Většina lidí neví, že globální ekonomika je prostě nespočet počítačových akcí neviditelně podporovaných, nebo že odchylky počasí jsou technologicky vyprodukované, nebo že historie byla napsána jednotlivci, kteří vynechali to, co nechtějí přiznat. Sdílejte tyto informace s ostatními, sázejte semínka, která mohou vykvést jako probuzení jedinci s hlubšími myšlenkami, hledači duše a generátory světla. Tak se bojuje a poráží „temná stínová vláda“.

O peticích. Energie, kterou vydáte při čtení a podepisování petic nejen zvyšuje jejich účinnost, ale zákony fyziky, které řídí život v tomto vesmíru, tuto energii zintenzivňují a řídí ji tam, kde je potřeba světlo Země. Pokračujte prosím v podepisování peticí!

Milovaní bratři a sestry, dobrovolně jste se přihlásili k monumentálnímu podniku, pomáháte civilizaci Země přeměnit svět třetí hustoty na svět lásky, míru a harmonie s přírodou. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za tuto službu, která povznáší celou rodinu duší: Cokoliv se stane kdekoli, ovlivní vše, co se děje všude. Se Zemí se vyvíjí všichni ostatní.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |