Home > > Matthew Ward - 15. července, 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. července, 2018


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici - tady Matthew.

Začněme rostoucími obavami, zda kabala ztrácí moc?
Kdyby kabala, na kterou se nejčastěji odvoláváme jako na ilumináty, neztrácela rychle svou moc, v US a ani nikde jinde ve světě by takové zmatky nebyly. V podstatě se jedná o šílené pokusy temných zachovat fragmenty moci, které stále mají ve vládách a globální ekonomice co největším rozdělením a strachem. Jednota národů je oslabuje. Pro přežití potřebují energii strachu a násilí.

Sice se tak hojně objevují otřesy, ale mnohem více je dobrých věcí a pokroku. Životně důležité věci se za zavřenými dveřmi rychle posunují a občas se nezdají být tím, čím jsou. Někteří vůdci, kteří se zdají bránit demokracii, jsou ochotné nebo nevědomé loutky temnoty. Někteří představitelé, kteří zdánlivě podkopávají demokracii, pracují na tom, aby odhalili a odstranili temnotu, která po dlouhou dobu ovládá život na Zemi. Někteří vůdci v této druhé skupině učinili nerozumná rozhodnutí, která mnozí považují za oprávněně znepokojující, ale tato rozhodnutí nebudou mít nepříznivý dopad na úsilí o vykořenění temných, a nepotrvají dlouho. Stálý vzestup Země do stále lehčích rovin zajišťuje, že vydrží pouze to, co je v souladu s vysokými vibracemi těchto rovin. Pamatujte, že se síle světla nic nevyrovná.

Co se tedy právě děje a jak vás to ovlivňuje. Přispěvatel vnímá rostoucí ohrožení lidí temnotou, zrychlení energie, kterou vnímá jako zrychlující čas. Nejenže je aktivity na celém světě zhušťují, takže karmické lekce třetí hustoty mohou být dokončeny dříve, než „vyprší čas“, ale zažíváte fyzický a duševní stres přizpůsobování se rychle měnícím frekvencím. Citace z dřívějších zpráv:

Zesilující energie si vybírá daň na tělech, především ve formě únavy nebo slabosti - jen se přizpůsobíte nárůstu energie, přijde další. Sporadické epizody bolesti hlavy, deprese, obtíže s pamětí, bolestivé svaly a klouby, zvonění v uších, neobvyklé spaní a probuzení, rozmazané vidění, křeče, nevolnost a svědění jsou také častými příznaky.

Chcete-li zmírnit účinky, zajistěte si dostatečný klidný spánek, ale bez léků na spaní, povzbuzení, nebo uklidnění. Podle věku cvičte a pijte hodně vody. Jezte méně než obvykle, vyhýbejte se cukru, alkoholu s výjimkou malého množství červeného vína a potravin s chemickými přísadami. Pokud to váš rozpočet dovoluje, vyberte si ekologickou produkci, mořské plody bez nečistot a vejce z volných chovů, drůbež a maso. Tělo, mysl a duše nejsou odděleny, proto je stejně důležité snížit duševní a emocionální stres. Změnit negativní myšlenky na pozitivní. Buďte v přírodě tak často, jak můžete. Určete si priority, abyste uspokojivě strávili den. Vyhraďte si čas na samotu, mimo energie ostatních. Pro uvolňování napětí je také užitečná meditace.

Drazí, jste jedineční, stejně tak i vaše reakce na nové energetické úrovně. Pokud se o sebe pečlivě staráte, buňky absorbují více světla a to způsobuje, že proces úpravy je méně nepříjemný. Uvědomte si, že účinky přepětí energie jsou stejné jako známky nástupu nebo postupu nemoci. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se stanou chronickými, poraďte se s lékařem, nejlépe s holistickým přístupem. [17. listopadu 2017] Děkuji, matko.

Dalším aspektem událostí, které jsou vnímány jako ohrožující nebo temné, jsou pocity spojené se strachem, úzkostí, zmateností, hněvem, zbabělostí a narůstající netrpělivostí ke změně světa na mírumilovný. Stres způsobený těžkými emocemi vytváří energetické blokády, které mohou být uvolňovány pomalým a hlubokým dýcháním. Toto jednoduché dechové cvičení je ve skupině ještě silnější, protože energie každého člověka ve skupině ovlivňuje všechny ostatní. Stres je nakažlivý. Upozornění: Vdechováním náhlých nárazů zablokované energie namísto plynulého uvolňování může energie začít proudit. Pokud jste ve skupině s velkými rozdíly názorů, ostatní mohou vnímat náhlé nadechování jako podráždění. Zkuste je požádat: „Pojďme se zhluboka se nadechnout.“

Další příčinou stresu je váš „informační věk“. Spolu s autentickými zprávami jste zaplaveni děsivými předpovědi, fámami, „upravenými“ fotografiemi a videi s opomenutými, nebo zkreslenými důležitými detaily či přímými lži v běžných médiích a zprávami temných bytosti, které prohlašují, že jsou uznávané vyspělými bytostmi. Čemu věřit?

Slyšel jsem zprávy, že když nevzestoupíme, budou války. To se stane?
Ne, to se nestane, a nikdo z vás nemusí žádat vnější zdroj o odpovědi. Jsou známy na úrovni duše. Pro rozlišování mezi pravdou a tím, co není, uklidněte své myšlenky a věnujte pozornost tomu, co přichází. Může to být obraz nebo slova, která ukazují „pravdivé“ a „nepravdivé“. Nebo fyzické pocity, jak řekl bůh, srdce je sídlem duše - jemné proudění v srdci naznačuje, že informace jsou pravdivé. Odpor, mírné napětí, je výstraha, velmi pravděpodobně jsou informace nepravdivé.

Pokud je řízená meditace nebo meditativní hudba nápomocná při utišování vaší mysli, všemi prostředky tyto pomůcky využívejte, ale víme, že informace z úrovně duše přicházejí intuitivně bez této pomoci. V každém případě uznáváme meditaci - je to jeden z nejlepších způsobů, jak se pozvednout nad starosti unaveného světa a dovolit si jednoduše být, ale duše ji nepotřebuje, aby znala odpověď. Když je však mysl uzavřena k možnostem, které se liší od její víry, brání se je přijmout do vědomí, jakkoli mohou být pravdivé. To se týká pouze informací, nikoli základních hodnot - nikdy své hodnoty neohrožujte!

Milovaní sestry a bratři, po mnoho let jsme sledovali, jak překonáváte bouřlivé situace. Budete mistrovsky zvládat to, co zůstane, a těšit se z vítězství!

Pokouší se ilumináti oblbnout populaci?
ilumináti, tajná společnost, která vznikla pouze před dvěma a půl stoletím, a proto jsou ve vaší historii docela noví. Skutečně využívají různé prostředky, jak udržet obyvatelstvo neznalé pravd. Oblbování současné civilizace Země začalo ve starověku manipulací s DNA.

V počátcích forem života v tomto vesmíru byla buněčná struktura lidských těl krystalická, nejlehčí možné složení husté formy. Jednotlivci, ovlivnění temnou silou svobodné vůle postupně začali manipulovat s DNA populace, která příliš neodporovala.

Stejně jako všechno ostatní v existenci, je složení DNA energie kolísající v určité elektromagnetické frekvenci a jako taková nemůže být zničena. Vlákna však lze uvést do stavu klidu a to udělaly temné entity, s výjimkou dvou vláken, která jsou nezbytná pro hustá těla. Z těchto dvou aktivních vláken stáhli velké množství světla, aby snížili vibrační frekvenci a změnili buňky těla z krystalických na uhlík. To umožnilo subjektům snížit civilizační inteligenci, vnímavost a úroveň svědomí spolu s jejich manifestační schopností. Vštípili jim pocity oddělenosti a egocentrismu, charakterizované násilím, vztekem, chamtivostí, nepoctivostí, brutalitou, fanatismem a chtíčem po kontrole, zranitelností vůči nemocem a jiným formám fyzické a duševní degenerace, stárnutím a smrtí. Potomci této populace zdědili svou buněčnou strukturu se všemi jejími slabinami a předávali ji svým dětem po celé věky.

Tato situace se začala měnit, když vysoce rozvinuté civilizace před osmi desítkami let vyzářily obrovskou infuzi světla na Zemi. Těla jedinců, kteří přijali toto světlo, iniciovala proces transformace buněk a řada duší, které se v posledních třech desetiletích vtělovaly, přišlo s krystalickými buňkami. Mezi nimi jsou děti, pro něž temní ve vašem zdravotnickém průmyslu vymysleli poruchu pozornosti a hyperaktivitu. Léky předepsané lékaři omezily rozvoj vrozených schopností těchto dětí. Někteří rodiče intuitivně odmítli medikovat své děti, ale většinou následovali rady lékařů. Lidem byly vymývány mozky, aby věřili, že „úřady vědí nejlépe“. Temní také potlačují technologii, která by mohla rozvíjet jedinečnost krystalických autistických dětí. Toxiny v potravinách a vakcínách přidaly vlastní poškozování. Až vyjdou tyto pravdy najevo, léčba dětí a šíření chemikálií a očkování skončí a přijdou prospěšné technologie. S příchodem více duší s regenerovanou DNA bude civilizace Země postupně obnovena v původní podobě člověka.

Plastový odpad, pomoc s jeho odstraňováním?
Zlepšení následků znečištění vzduchu a čištění oceánů od pevných látek vyžaduje různé formy zásahu. To není něco, na co je technologie kosmických lodí navržena.

Naléhavá situace mořského života způsobená hanebnou praxí ukládání plastového odpadu do oceánů je odpovědností lidí na Zemi. Vyřešení nesmírného závazku lze dosáhnout i bez mimozemské pomoci. Ochránci životního prostředí po celém světě se zabývají různými snahami, jako jsou shromažďování sítí s plastovými odpady na plážích a v pobřežních oblastech. Plastový odpad je odvážen do recyklačních závodů. Některé společnosti vyrábějí nádoby z biologicky rozložitelných materiálů, jiné snižují nebo vylučují používání plastových jednorázových výrobků. Jednotlivci vyvíjejí produktivní způsoby využití nahromaděného odpadu a vědci pracují na prostředcích, kterými mohou být drobné kousky plastu rozpuštěny v neškodné látce.

Stejně jako mnoho dalších progresivních aktivit, se i tyto neobjevují v hlavních zprávách. Ale mnoho místních hnutí je vydává na internet a někdy do televize. Vědět o úspěšných snahách po celém světě je povznášející, povzbuzující a inspirující optimismus – pocity, které jsou naplněné světlem. Když sdílíte dobré zprávy s rodinou, přáteli a kolegy, cítí se jako vy. To je jedním ze způsobů, jak dát světu více světla.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaše odhodlání pomáhat Zemi a podporují vás nepřekonatelnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |