Home > > Matthew Ward - 16. května, 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 16. května, 2018


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Postoje Severní Koreje k míru nikdy nikam nevedly. Analytici neočekávají, že se tento postoj změní.
Analytici odvozují pravděpodobný výsledek z pohledu do historie a po tisíciletí to fungovalo. Nyní už ne. Všechny vzorce třetí hustoty, které kdysi sloužily k růstu jako zkušenost a poučení, se staly zastaralými, a to včetně posuzování vývoje situace založené na minulosti. Změna po celém světě roste spolu se zrychlujícími se vibracemi, a to je ve vaší historii bezprecedentní. Rozhovory o znovusjednocení Severní a Jižní Koreje se posunou kupředu, i když na sebe budou narážet ega, rodiny oddělené před desítkami let budou znovu sjednoceny. Mírové procesy budou postupně probíhat ve všech oblastech konfliktu. Země, kde mnozí stále pracují na karmických lekcích, boje budou postupně uvadat, a historie se stane minulostí.

Světová bezpečnost a odstoupení USA od multinacionální dohody s Íránem?
Domníváme se, že vyhrožování Íránu ustoupí k rozumu, protože ostatní země tuto dohodu respektují a globální respekt vůči Spojeným státům se značně zmenšil. Pokud se však íránská „tvrdá pěst“ a rozhodnou se urychlit vývoj jaderných zbraní, bude to bezvýsledné. S růstem vibrací na planetě budou veškeré jaderné zbraně zničeny a jaderná energie opuštěna. Obě vydávají nízké vibrace, které nemohou existovat v astrálních rovinách, kam míří Země.

Asteroid Apofis – průchod kolem Země v letech 2029 a 2036?
Řešili jsme stejnou katastrofickou předpověď u jiných asteroidů, komet, Nibiru a„ Planetě X. “Naše odpověď je stejná, a taková zůstane, pokud se objeví další předpovědi založené na strachu: žádné astrální těleso se nesrazí se Zemí. Osudem planety je návrat k původnímu ráji.

Zvířata navzájem zabíjejí přirozeně pro obživu, nebo to začalo pod vlivem lidí?
Když byly živočišné druhy, které znáte, přivedeny na planetu civilizacemi předků lidského obyvatelstva, všichni byli býložraví a přátelští - lev i beránek spokojeně žili vedle sebe. Všechna zvířata a lidé telepaticky komunikovali. Pod vlivem nízké vibrace energie strachu vyslané temnými silami začali lidé ignorovat život zvířat, a inicioval instinkt dravec-kořist. Telepatická komunikace se z lidského vědomí vytratila. Jak se bude Země a její obyvatelé nadále vyvíjet, přejde živočišná strava na rostlinnou, lidstvo bude ctít a s respektem léčit zvířecí duše a všechny životní formy budou opět mluvit mezi sebou telepaticky a žít spolu v harmonii.

Žijeme ve všech našich životech současně?
Ano, v kontinuu se děje vše ve stejnou dobu, ale pouze v nejvyšších vibračních rovinách má každá postava vědomé povědomí o všech ostatních, a nikoli simultánně. Prožívat všechny životy postav ve stejném okamžiku by bylo podobné sledování 1000 filmů na mnoha obrazovkách, bylo by to ohromující. Všechny úrovně života jsou však známy na úrovni duše. To umožňuje ukázat životy při regresích do minulých životů a při psychických čteních, pokud jsou přesné. Čím více se budete vyvíjet, tím častěji se budete vědomě spojovat s jinými postavami při déjà vu.

Růst autismu, Alzheimera, duševního úpadku?
Téměř všechny diagnózy autismu jsou špatné. Příznaky, které mají tyto malé děti, jsou podobné velmi vzácnému stavu, který je zvolen ve smlouvě o duši a je součástí dohody před narozením rodiny. Je ale způsoben toxiny ve vakcínách, které vážně poškozují mozkové buňky. Vážíme si lékařů, kteří publikovali nebezpečí vakcín ve zprávách na internetu a v klinických dokumentech, které dávají větší důvěryhodnost než naše četné zprávy, i když obsahují stejné záznamy. Je opravdu povzbudivé vidět, že stále více rodičů věnuje pozornost radám těchto lékařů ohledně očkování dětí a batolat.

Ještě jedno slovo o vakcínách. První byly vyvinuty s dobrým úmyslem, ale temní potenciál zneužili. Jak šly roky, mnoho druhů očkovacích látek bylo vymýšleno tak, aby vyvolali to, čemu měli zabránit.

Ačkoli nelze opomenout genetickou predispozici k Alzheimerově chorobě a jiným formám demence, pokles mentálních schopností je značně zhoršen chemickými látkami v potravinách, hnojivech, pesticidech, léčivech, chemtrails a dalším znečištěním ve vašem ovzduší, vodě a půdě. Jedinci, jejichž imunitní systém byl oslaben, jsou podstatně náchylnější. Chemikálie také spojují děti diagnostikované jako autistické, ať už správně, nebo nesprávně.

Znalí zdravotníci mohou navrhnout diety, správné doplňky a duševní cvičení, která mohou zmírnit účinky toxinů a možná dokonce zvrátit některá poškození mozku. Rostoucí vibrace sníží příznaky všech psychických a fyzických poškození, a nakonec civilizace dosáhne stavu vědomí, ve kterém neexistuje žádná forma nemocí.

Vyšetřování zvláštního poradce a obžaloba Trumpa?
Podle pozorovatelů Nirvány nálezy vedou k daleko širším oblastem, než jaké kdy vyšetřovatelé očekávali. Pokud se na závěr tohoto šetření veřejně odhalí všechna zjištění, lidé, kteří nemají tušení, jak rozsáhlá je finanční korupce, budou překvapeni. Neexistuje žádný důkaz, že by se prezident Trump osobně spikl s někým v Rusku, aby vyhrál volby, a proto nebyla obžaloba v tomto bodě oprávněná. Jeho jednání a jednání v jeho zastoupení ve finančních záležitostech jsou další věcí. Uvidíme, zda budou odhaleny nebo zameteny pod koberec, aby nedošlo k oslabení vyjednávacích pozic v životně důležitých situacích, jako jsou mírová jednání se Severní Koreou.

Demontáž korporátní, a možná i staré kabaly?
Dlouho před tím, než byla tajná skupina označena za kabalu, nebo ilumináty, elitáře, stínovou vládu, NWO nebo jinak, žily masy pod kontrolou významných skupin - Chazaři, vatikánská hierarchie, vikingští válečníci, dynastie na Dálném východě, evropské královské rodiny. V průběhu „temných staletí“ se tu hojně hemžily.

Mnozí z vás žili v té době a zažili extrémní těžkosti. Ale nepamatujete si to, takže se dnes může zdát, že je nejtemnější doba nejen pro lidi ve Spojených státech, ale po celém světě. Jakkoli se to světu může zdát, jak se civilizace uvolňuje z dlouhých věků virtuálního zajetí, platí to jen pro kabalu. Jsou rozzuřeni, že jejich mezinárodní síť je demontována a obávají se, co se s nimi stane, když přestane spravedlnost spadat pod jejich kolektivní palce a budou zodpovědní za své zločiny proti lidskosti.

Slova ve všech jazycích, stejně jako všechno ostatní v existenci, je energie. Ať mluvená, slyšená, myšlenková, psaná nebo čtená, slova vydávají vibrace a vibrace světla, míru a lásky patří k nejvyšším. Laskavost, soucit, velkorysost, vděčnost, odpuštění, zbožnost, poctivost, naděje a optimismus jsou ve vysokém kmitočtovém pásmu. Důležitost moudrého výběru vašich slov nemůže být nikdy nadceněna. Ovlivňují daleko více, než jen prostor bezprostředně kolem vás. Univerzálním zákonem přitažlivosti (stejné přitahuje stejné), se „vibrace“ slov kombinují a jdou do vašeho světa. Slova ve vysokých vibračních pásmech se prolínají se světlem, slova nízká jsou přitahována k energetickým proudům s tmavými přílohami a emise slov zesilují zdroj, ke kterému se připojují. Důležitým faktorem je také záměr, který vydává své vlastní vibrace. Pokud jsou nízká slova použita v úmyslu varovat nebo vysvětlovat, převládají vysoké vibrace úmyslu. Jsou-li vysokovibrační slova používána k vytvoření strachu, záměr vysílá vibrace v nejnižším rozsahu.

Drahé duše, ..myslím, že to, co Bůh řekl mé matce o komunikaci, je mnohem zajímavější.

Suzy, milá malá duše, mluvím s tebou tak, jak myslíš. Vzpomeňte si, co vám řekl Matthew. Telepatická komunikace je přenos energie myšlenek zdroje do vaší mysli. Vy a já jsme jeden a týž, takže přirozeně oba používáme vaše výrazy, váš druh myšlení a styl mluvení, vaše referenční rámce. Dovolte mi, abych zde provedl jednoduché srovnání.

Řekněme, že jste kopeček čokoládové zmrzliny, jiné jsou třešňové nebo vanilkové, některé jsou pomerančové, a další jsou jahodovým pohárem nebo banánovou drtí. Prostě udržuji formu s jakoukoliv příchutí. [Výňatek z knihy And Then God Said… Then I Said…Then He Said…]

Děkuji matko. Náboženství vložila mezi vás a Boha vrstvy papežů, kněží, svatých, andělů a archandělů a některé skupiny „nového věku“ dělají totéž s desítkami duší, které nazývají Vzestoupení Mistři, takže je přirozené myslet si, že kdyby Bůh mohl mluvit, bylo by to velmi zvučným způsobem.

V těchto zprávách je vhodný můj formální tón, protože z této stanice mluvím k tisícům duší. V mé a matčině každodenní konverzaci je jako každá jiná milující matka a syn. Vtipkujeme a smějeme se, mluvíme o naší rodině, jejích psech a dalších věcech, které nás zajímají, diskutujeme o našich odlišných pohledech na světové záležitosti a často jí připomínám, aby zhluboka dýchala nebo pila více vody.

Milovaní bratři a sestry, jako nedílná součást Boha, nikdy nejste sami, nikdy nejste nemilovaní, nikdy nejste bez božské pomoci. A vždy, světelné duše v celém tomto vesmíru vás povzbuzují ve vaší službě světlu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |